Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:diyet_03 [2015/11/14 17:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Diyet : 03~~ 
 +=== DİYET === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Ne arıyorsun bu saatte buralarda? \\ 
 +– Hiç... \\ 
 +– Nasıl hiç? Suya çekicini mi düşürdün yoksa!.. \\ 
 +Bunlar kent subaşısının adamları, bekçilerdi. Kol geziyorlardı. Ne diyeceğini şaşırdı. Geceleri afyon yutan bu serseriler, namuslular gözünde hırsızlardan,​ uğursuzlardan daha korkunçtu. \\ 
 +Kendilerinden başka dışarıda bir gezeni yakaladılar mı, dayaktan canını çıkartırlardı. Ama ona kötü davranmadılar. Bekçibaşı:​ \\ 
 +– Ali Usta, sen deli mi oldun? dedi. \\ 
 +– Yok. \\ 
 +– Böyle gece yarısına yakın değil, hatta yatsıdan sonra sokakta, hele böyle kentin kıyısında kimsenin dolaşmasına ağamızın izin vermediğini bilmiyor musun? \\ 
 +– Biliyorum. \\ 
 +– Ee, ne arıyorsun buralarda? \\ 
 +– Hiç... \\ 
 +– Nasıl hiç... \\ 
 +Koca Ali yine ses etmedi. Bekçiler onun namuslu bir adam olduğunu biliyorlardı. Hırpalamadılar. \\ 
 +Yalnız: \\ 
 +– Haydi yerine git, dolaşma... dediler. \\ 
 +Geldiği yollardan hızlı hızlı dönen Koca Ali, ruhunda demin dinlediği uyumu tekrarlıyordu. \\ 
 +Bülbüller keskin keskin ötüyor, uzaktan mandıraların köpekleri havlıyorlardı. Sokakta hiç kimseye rastgelmedi. Dükkânının önüne gelince durdu. Bacasının üstündeki leylek uyumamış, kefenli bir görüntü gibi ayakta duruyordu. Kapısı aralıktı. Çıkarken sıkı sıkıya kapadığını hatırladı:​ \\ 
 +– Tuhaf, rüzgâr açmış olacak!.. dedi. \\ 
 +İşine yaramazdı ki, hırsız aşırmak sıkıntısına girsin... \\ 
 +İçeriden kapıyı sürmeledi. Bekçilerin karışması canını sıkmıştı. İşte kentte yaşamak da bir türlü tutsaklıktı. Öte yandan da dağ başında, köyde sanatı geçmezdi. Birden ağır bir yorgunluk duydu. \\ 
 +Kandilini yakmaya üşendi. Ocağın soluna gelen alçak musandıraya el yordamıyla çıktı. Büyük bir ayı pöstekisinden oluşmuş yatakçığına uzandı. \\ 
 +Sıçrayarak uyandı. Kapısı vuruluyordu. Uyku sersemliğiyle:​ \\ 
 +– Kim o? diye haykırdı. \\ 
 +– Aç çabuk. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​