Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:diyet_06 [2015/11/14 17:42]
turk_edebiyati:diyet_06 [2015/11/14 17:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Diyet : 06~~ 
 +=== DİYET === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +Sipahiler, Ağa kapısına koştular. Hacı Kasap'​ın önerisini Koca Ali'ye söylediler. O, önce "​kasaplık bilmediğini"​ ortaya sürdü. Kabul etmek istemiyordu. Sipahiler: – Adam sen de! Kasaplık iş mi? O kadar savaş gördün. Kılıç salladın. Bağlı koyunu yere yatırıp kesemez misin? diye üstelediler. "Kula kul olmak",​ ölümlü dünyada "​birisine gönül borcu duymak"​ acıların en büyüğüydü. \\ 
 +O daha çok gençken, vezir amcasının kayırmasını bile çekememiş,​ gönül borcu altında kalmamak için aile ocağından kaçmış, gurbet ellerine atılmıştı. Şimdi kör talihi, onu bak kime köle edecekti? \\ 
 +Sipahiler: \\ 
 +– Hacı'​nın yaşı yetmişi aşmış... Zaten daha ne kadar yaşar ki... O ölünce yine sen özgür kalır, bize kılıç yaparsın. Haydi, düşünme usta, düşünme! diyorlardı. \\ 
 +Hacı Kasap, kesilecek kolun diyetini yargıca saydığı gün Hoca Ali'yi arkasına taktı. Dükkânına getirdi. Bu adam pek titiz, pek huysuz, oldukça çekilmez biriydi. Hiç durmadan dırdır söylenirdi. \\ 
 +Cimriliğinden şimdiye kadar bir hizmetçi, bir çırak tutamamıştı. Koca Ali'yi eline geçirince hemen dükkânının köşesinde bir set yerleştirdi. Üstüne bir şilte koydu. Geçti, oraya oturdu. Her şeyi ona yaptırmaya başladı. Ama her şeyi... Sabah namazından beş saat önce kentten iki saat ötedeki mandırasından o gün satılacak koyunları ona getirtiyor, ona kestiriyor, ona yüzdürüyor,​ ona parçalatıyor,​ ona sattırıyor... ta akşam namazına kadar durmadan buyruklar veriyordu. \\ 
 +Zavallıya yedirdiği, içirdiği yalnız bulgur çorbasıydı. Bazen kendi artıklarını köpeğe verir gibi önüne atardı. Geceleri dükkânı baştan aşağı yıkatıyor,​ uykuya yatmadan ertesi sabah için koyun getirmek üzere mandırasına yolluyordu. Odununu bile ormandan ona kestiriyor, suyunu ona taşıtıyor,​ her işi, her işini ona gördürüyordu. Hatta evinin bahçesindeki lağım kuyusunu bile ona temizletti. \\ 
 +Koca Ali sade suya bulgur çorbasıyla bu kadar sıkıntıya yıllarca göğüs gerebilecekti. Ama Hacı Kasap'​ın ikide bir: \\ 
 +– Ulan Ali!.. Kolunun diyetini ben verdim. Yoksa çolak kalacaktın!.. diye yaptığı iyiliği tekrarlamasına dayanamıyordu. Bir gün, iki, üç gün dişini sıktı. Durmadan çalıştı. Gece uyumadı. \\ 
 +Gündüz koştu. Efendisinin karşısında elpençe divan durdu. Yine: \\ 
 +– Kolunun diyetini ben verdim. \\ 
 +– ... \\ 
 +– Şimdi çolak kalacaktın,​ ha... \\ 
 +– ... \\ 
 +– Benim sayemde kolun var. \\ 
 +– ... \\ 
 +Hacı Kasap bu sözleri âdeta "​aferin"​ dercesine diline dolamıştı. Her buyruğunun yerine getirilmesinden sonra kır sakallı, çirkin, sıska yüzünü ekşiterek, mavi çukur gözleriyle onu tepeden tırnağa kadar süzer, "​Aklında tut, benim tutsağımsın!"​ der gibi verdiği diyeti hatırlatırdı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​