Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:diyet_07 [2015/11/14 17:42] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Diyet : 07~~
 +=== D襤YET ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Koca Ali susar, y羹reinin par癟aland覺覺n覺,​ g繹s羹ne s覺cak s覺cak bir eyler yay覺ld覺覺n覺,​ kilitlenen 癟enelerinin 癟at覺rdad覺覺n覺,​ akaklar覺n覺n att覺覺n覺 duyard覺. Geceleri uyuyam覺yor,​ g羹nd羹zleri ura覺rken,​ mand覺raya gidip gelirken, salhanede koyunlar覺 y羹zerken, m羹terilere et keserken, "Ne yapaca覺m,​ ne yapaca覺m?"​ diye d羹羹n羹yor,​ hi癟bir eye karar veremiyordu. D羹nyada kimseye eyvallah etmeyerek azla yetinip, gururun mutluluu i癟in yaamak isterken ba覺na gelen bu bela neydi? \\
 +Ka癟may覺 namusuna yediremiyordu. 襤te o zaman ger癟ekten h覺rs覺zl覺k etmi olacakt覺. Ama bu herifin ikide bir de yapt覺覺n覺 baa kakmas覺na dayanmak 繹l羹mden pek g羹癟, 繹l羹mden pek ac覺, 繹l羹mden pek a覺rd覺... \\
 +Hac覺 Kasap'​a k繹le olduunun tam haftas覺yd覺. G羹nlerden cumayd覺. Yine erkenden mand覺raya gitmi, koyunlar覺 getirmi, salhanede y羹zm羹, d羹kk璽ndaki 癟engellere asm覺t覺. Tezg璽h覺n solundaki b羹y羹k, yal覺 siyah tata sat覺rlar覺 biliyor, yine "Ne yapaca覺m,​ ne: yapaca覺m?"​ diye d羹羹n羹yor,​ dudaklar覺n覺 覺s覺r覺yordu. Daha efendisi gelmemiti. Sat覺rlar覺 bitirince b羹y羹k b覺癟aklar覺 bilemeye balad覺. \\
 +"Ne yapaca覺m,​ ne yapaca覺m?"​ diye d羹羹nmeye 繹yle dalm覺t覺 ki, kasab覺n geldiini duymad覺. \\
 +Ans覺z覺n uursuzun bouk sesi y羹reini az覺na getirdi: \\
 + Ne yap覺yorsun be?... \\
 +D繹nd羹. Efendi k繹esine oturmu, 癟ubuunu t羹tt羹r羹yordu:​ \\
 + B覺癟aklar覺 biliyorum, dedi. \\
 + Hay tembel miskin hay!.. Sabahtan beri ne yapt覺n? \\
 +Ses 癟覺karmad覺. Kapaklar覺 癟羹r羹m羹 bu k羹癟羹k, bu hain, bu y覺lan g繹zlere k覺rpmadan bakt覺, bakt覺. \\
 +襤htiyar beklemedii bu ac覺 bak覺a k覺zd覺. Sordu: \\
 + Ne bak覺yorsun?​ \\
 + ... \\
 +Koca Ali sesini 癟覺karm覺yor,​ bir hafta i癟inde belki be y覺ll覺k hizmetini durup dinlenmeden g繹rd羹羹 halde onu yine "​tembel,​ miskin"​ diye k繹t羹lemekten s覺k覺lmayan bu k繹t羹 insan覺 ezici bir bak覺la s羹z羹yordu. Yine y羹rei par癟alan覺r gibi oluyor, g繹s羹ne s覺cak bir eyler yay覺l覺yor,​ 癟eneleri kilitleniyor,​ akaklar覺 zonkluyordu. Bir anda bu titreme durdu. Koca Ali g繹zlerini a癟t覺. Bir hafta buna nas覺l dayanm覺t覺?​ a覺rd覺. Hac覺 Kasap 癟ubuu yan覺na b覺rakt覺. Hizmet癟isinin bu a覺r bak覺覺ndan kurtuluvermi gibi d覺rland覺: \\
 + Kolunun diyetini benim verdiimi unutuyorsun galiba! dedi. Ben olmasayd覺m imdi 癟olak kalacakt覺n... \\
 +Koca Ali yine kar覺l覺k vermedi. Ac覺 ac覺 g羹l羹msedi. K覺zard覺. Sonra birden sarard覺. H覺zla d繹nd羹. \\
 +Biledii sat覺rlar覺n en b羹y羹羹n羹 kapt覺. S覺val覺 kolunu, y羹ksek k覺yma k羹t羹羹n羹n 羹st羹ne koydu. \\
 +Kald覺rd覺, a覺r sat覺r覺 繹yle bir indirdi ki... O anda kopan kolunu tuttu. G繹rd羹羹 eyin 羹rperticiliinden g繹zleri d覺ar覺 f覺rlayan Hac覺 Kasap'​覺n 繹n羹ne: \\
 + Al bakal覺m, u diyetini verdiin eyi! diye h覺zla f覺rlatt覺. Sonra giysisinin kolsuz kalan yenini s覺k覺 bir d羹羹m yapt覺. D羹kk璽ndan 癟覺kt覺. \\
 +Onun bir zamanlar geldii yer gibi, imdi gittii yeri de, kentte kimse 繹renemedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​