Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_02 [2015/11/14 17:38]
turk_edebiyati:ferman_02 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ferman : 02~~
 +=== FERMAN ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Hepsi sakland覺klar覺 kovuklarda tuttu. Konak boylar覺nda ast覺rd覺. Bu izlemelerde 羹st d羹zeyden ve padiah覺n g繹zdelerinden pek gen癟 bir kahraman olan Tosun Bey yine kendini g繹sterdi. Tek ba覺na dalar覺, ormanlar覺, maaralar覺 dolat覺. Beer, onar rastgeldii haydutlarla tek ba覺na vuruarak hepsini yere serdi. B羹t羹n ordu yolunu temizledi. Hi癟bir yasak癟覺 onun arkas覺ndan at s羹remiyor, kimse ona yetiemiyordu. 襤leri, geri, 羹癟 konaa birden gidiyor; uykusuzluk, yorgunluk nedir bilmiyordu. D繹rt y覺l 繹nce padiah, onu sipahiler aras覺nda g繹rm羹, g羹zelliini,​ y羹rekli tav覺rlar覺n覺 beenerek yan覺na alm覺, ona bir癟ok g繹rev vermi, hatta bir y覺l i癟inde 癟avubal覺a kadar 癟覺karm覺t覺. Daha yirmi be ya覺ndayd覺. G羹r siyah b覺y覺klar覺,​ ahin bak覺l覺 iri ela g繹zleri, geni ve kal覺n omuzlar覺; g繹sterili y羹r羹y羹羹,​ her g繹reni hayran b覺rak覺rd覺. Savalarda,​ ayr覺 ayr覺 yerlerinden imdiye kadar otuz yara alm覺 ve pek 癟ok general kafas覺n覺 m覺zra覺na takarak paalara armaan getirmiti... O, b羹t羹n ordu i癟inde rakipsiz bir y羹reklilik,​ kahramanl覺k ve 癟abukluk 繹rneiydi. Yal覺 Zal Mahmut'​tan daha g羹癟l羹 olduunu herkes biliyordu. Ku gibi u癟ar, y覺ld覺r覺m gibi seirtir, arslan gibi at覺l覺r, kaplan gibi par癟alard覺. Sadrazam en tehlikeli ilere onu salar, b羹y羹k ve esiz baar覺lar覺ndan sonra padiah覺n huzuruna 癟覺kar覺r, ona 繹vg羹 yad覺r覺rd覺. Kendilerinden baka yiit olmad覺覺na inanan gururlu yeni癟eriler bile 繹nlerinden o ge癟erken kendilerini tutamazlar, coarak: \\
 + Yaa Tosun Bey! Seni hangi ana dourdu! diye nara atarlard覺. \\
 +Tek ba覺na yapt覺klar覺n覺n 羹n羹 dillerdeydi. Kuat覺lm覺 kalelere gece gizlice kurulan ince merdivenlerden 癟覺km覺, yal覺nk覺l覺癟,​ tek ba覺na, d羹man aras覺na at覺lm覺... D羹man ordug璽hlar覺n覺n g繹r羹nmeden arkas覺ndan dolaarak, cephanelerini atee vermi... Tutsak olduu zaman y羹zlerce koruyucunun aras覺ndan kurtularak, onu bekleyen n繹bet癟ileri 繹ld羹r羹p silahlar覺 ve atlar覺yla d繹nm羹t羹. Herkes onu sever, herkes ona sayg覺 g繹sterirdi. Hatta vezirler'​ bile... 羹nk羹 Tosun Bey, bu y羹reklilikle yak覺nda beylerbeyi olacak, vezirlik i癟in 癟ok beklemeyecek,​ evet 繹yle say覺l覺r ki, daha sakal覺na k覺r d羹meden padiah覺n m羹hr羹ne kavuacakt覺. Hem y羹rekli, hem erdemliydi! Savaa giderken sedefli curayla kahramanl覺k destanlar覺 s繹yler; bar覺 zaman覺nda gayet 癟elebice bilgeliklerle dolu gazeller, kasideler yazard覺. K覺l覺癟 kabzas覺n覺n nas覺rlatt覺覺 elinde, kalem yabanc覺 durmuyordu. Halk覺n dilinde onunla ilgili bir癟ok efsane dola覺rd覺. Babas覺n覺n bir emektar覺 onu b羹y羹tm羹t羹;​ haks覺z yere kafas覺 kesilmi bir, beyin oluydu. \\
 +Yamur durmadan ya覺yordu. \\
 +Konak, 癟amurlu ve bozuk bir yolun sa覺nda kurulmutu. Her yandan seller ak覺yor, erler s覺rayla yerlerine geliyorlar, 癟ad覺rlar kuruluyor, kazanlar indiriliyor,​ 繹tede beride ateler parl覺yordu. Bu kalabal覺覺n aras覺nda Tosun Bey'in al at覺yla s羹z羹ld羹羹 g繹r羹ld羹. 襤ki konak geriden orduya yetimiti. Yol kenar覺nda semeri devrilmi bir kat覺r覺 kald覺ran yeni癟erilere sordu: \\
 + Padiah覺n ota覺 nerede, aalar? \\
 +Yeni癟eriler onu g繹r羹nce doruldular,​ sayg覺yla selamlad覺lar. En yal覺lar覺 kar覺l覺k verdi: \\
 + Kurulmad覺. \\
 + Efendimiz ileri mi gitti? \\
 + Hay覺r. \\
 + Ya nerede? \\
 + Sadrazam Paa'​n覺n 癟ad覺r覺nda. \\
 +Tosun Bey durdu. Yeni癟erinin y羹z羹ne dikkatle bakt覺. Yeniden sordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​