Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_03 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Ferman : 03~~ 
 +=== FERMAN === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Padişahın otağı nerede kurulmuş? \\ 
 +– Kurulmamış. \\ 
 +– Niçin? \\ 
 +– Kaybolmuş... \\ 
 +– Ne?.. \\ 
 +Yeniçeri sustu. Önüne baktı. \\ 
 +– Padişahın otağı mı kaybolmuş? \\ 
 +– Evet... \\ 
 +Tosun Bey fena halde öfkelendi. Dişlerini sıktı. Padişahın otağı nasıl kaybolurdu. Bunu aklı almıyordu. Padişah, onca pek kutsaldı. Otağ, gözünde yeri değiştirilen bir Kâbe'​ydi. Kâbe'​si yıkılan bir inançlının aceleciliğiyle ağır ve keskin mahmuzlarını atının karnına vurdu. Islak tuğlarıyla bayrak direkleri görünen sadrazam çadırına doğru saldırdı. Ama pek ileri gitmedi. \\ 
 +Seğirdim ustaları yağmur içinde dolaşıyordu. Onu pek seven Kazasker Perviz Efendi'​nin çadırını gördü. Yere atladı. Atını, koşan bir hizmetkâra verdi. Kahramanlık şiirlerini okuduğu Perviz Efendi, çadırın içinde ayaktaydı. Nişancı Eğri Abdizâde Mahmut Çelebi'​yle Sabaç Köprüsü'​nün,​ Semendire Beylerbeyi Bayram tarafından nasıl yapıldığını konuşuyordu. Onun girdiğini görünce: \\ 
 +– Hayrola, Tosun Bey! diye sözünü kesti. Tosun Bey titriyordu. Kendinde değildi: \\ 
 +– Padişahın otağı kaybolmuş. \\ 
 +– Evet oğlum. \\ 
 +– Bu nasıl olur, efendi hazretleri? \\ 
 +– Yolu şaşırmışlar belki... \\ 
 +– Sadrazam Paşa bir konak önden gidiyor. Nasıl kaybetmiş? \\ 
 +Perviz Efendi karşılık vermedi. Mahmut Çelebi yağmurun, fırtınanın şiddetinden söz etmek istedi. Tosun Bey coşuyordu. Açtı ağzını yumdu gözünü... Artık bu kadar kayıtsızlık olur muydu? \\ 
 +Bu kulluğa yakışır mıydı? Hasta velinimet hiç düşünülmüyordu. Ya otağı suya kaptırdılarsa... Ya taht bulunmazsa... Daha İstanbul'​dan çıkmazdan önce bir çavuş gönderilerek görüşmek için Semlin'​e çağrılan Zigismond'​u,​ padişah nerde huzuruna kabul edecekti? Bir parça yağmurdan yollarını şaşıran, dağılan orduya, padişah nasıl güvenecekti?​ Tosun Bey yürekli adamlara özgü o saldırganlıkla ağzına geleni söylüyordu:​ \\ 
 +– İki konak arasında bir otağı koruyamayan adam, koca bir devleti nasıl yönetir? dedi. \\ 
 +Bu çok ağır bir soruydu. Perviz Efendi yavaşça, kalın halının üzerine serilmiş erguvani şiltesine çöktü. Mahmut Çelebi bu sözü hiç işitmemiş gibi davrandı. Durmadan yağan yağmurun sayısız ve sinir bozucu damlaları tıpır tıpır çadırın üstüne düşüyor, ordugâhın belirsiz uğultusu içinde, sanki düşsel bir akının uzak ve düzenli ayak seslerini duyuruyordu. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​