Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_04 [2015/11/14 17:38]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:ferman_04 [2015/11/15 14:52] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ferman : 04~~
 +=== FERMAN ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Tosun Bey d覺ar覺 癟覺k覺nca, aceleyle adamlar覺n覺 buldurdu. At覺n覺 deitirdi. Kimseyle konumadan,​ tek ba覺na, padiah覺n ota覺n覺 aramaya 癟覺kt覺. Hava gittik癟e karar覺yordu. Derin yarlardan, sel yar覺klar覺ndan at覺. Taan, k繹p羹ren derelerden ge癟ti. Ormanlara dalan yollara girdi. Tepelere 癟覺kt覺. \\
 +D繹rt yana naralar savurdu. Sesinin bouk yank覺lar覺ndan baka bir kar覺l覺k alamad覺. Gelen gece pek karanl覺kt覺. Yamur durmuyordu. "Sabah erkenden 癟覺kar, bulurum,"​ diyerek geri d繹nd羹. O kadar karanl覺kt覺 ki... Dizgini bo b覺rak覺yor,​ geldii yollardan at覺n覺n i癟g羹d羹s羹yle d繹nebiliyordu. \\
 +Mealeleriyle,​ ordug璽h uzaklardan g繹r羹nmeye balad覺. Karanl覺覺n,​ yamurun, r羹zg璽r覺n i癟inde at, dilediince y羹r羹yordu. \\
 + Kimdir o? \\
 +On ad覺m 繹tede koyu bir karalt覺 belirdi... \\
 + Yabanc覺 deil... \\
 + Sen misin, Tosun Bey! \\
 + Benim! \\
 + Sadrazam Paa Efendimiz sizi arat覺yor. Biz on s羹vari, 癟evreye da覺ld覺k. \\
 + Pek璽l璽, gidelim. \\
 +Ve karanl覺覺n i癟inde Tosun Bey 繹nde, sipahi arkada, ordug璽ha kotular. Mealeleri,​ n繹bet癟ileri,​ mehterleri ge癟tiler. Zaten hizmetk璽rlar,​ solaklar, 癟avular yamurun alt覺nda bekleiyorlard覺. \\
 +Tosun Bey'i, sadrazam覺n yan覺na g繹t羹rd羹ler. Paa b羹y羹k iltesine yaslanm覺,​ uzun ve deerli talarla s羹sl羹 癟ubuunu 癟ekiyordu. Kar覺s覺nda Silahtar Cafer Aa ile Nianc覺 Feridun Bey haz覺rolda duruyordu. \\
 + Olum Tosun, dedi, sana bir i 癟覺kt覺. Senin gibi at s羹recek er yok. Bu padiah ferman覺n覺 imdi al. Ko, Ni'e g繹t羹r... Oradaki Bey'e ver... \\
 +Kar覺s覺nda s覺r覺ls覺klam haz覺rolda duran Tosun Bey'e, 繹p羹p ba覺na koyduu k覺rm覺z覺 bir keseyi uzatt覺. Tosun Bey, elleri bal覺; ilerledi. Eildi. Keseyi ald覺. pt羹. Ba覺na koydu. D覺ar覺 癟覺karken Sadrazam: \\
 + Haydi arslan覺m, 癟abuk, yolun uurlu olsun! diyerek g羹l羹msedi. ad覺r覺n 繹n羹nde esiz bir k覺r at覺n onu beklediini g繹rd羹 Tosun Bey. Yamur h璽l璽 eski iddetiyle ya覺yordu. Bindi. Karn覺 a癟t覺. \\
 +zengisini tutan hizmetk璽rlardan su istedi. Verdikleri suyu sonuna, kadar i癟ti. Ve a覺r, keskin mahmuzlar覺n覺 at覺n karn覺na vurdu. Ordug璽h覺n kalabal覺覺,​ 覺覺klar覺,​ uultusu aras覺ndan be dakikada 癟覺kt覺. Karanl覺覺n,​ yamurun, r羹zg璽r覺n i癟inde d繹rtnala uzaklat覺. Kayboldu... \\
 +Ormanlardan,​ derelerden, k繹pr羹lerden,​ tepelerden, u癟urumlardan imek gibi ge癟ti. Belgrad'​da durmad覺. Hemen at覺n覺 deitirdi. Az覺覺n覺 ald覺. Yine yola at覺ld覺. Hi癟 uyumuyor, yaln覺z d羹z yerlerde at覺 t覺r覺s giderken, r羹yas覺z ve uyan覺k bir uykuya dal覺yordu. Gecelerden g羹nd羹ze, yamurlardan g羹nee girdi. Haziran s覺caklar覺yla giysileri kurudu. Kendi ve at覺 terledi. Akamlar覺 serin r羹zg璽rlara kar覺an b羹lb羹l sesleri iitti. Sabahlar覺 c覺v覺ldayan tarlakular覺n覺n sakland覺覺 ekin denizleri i癟inde y羹r羹d羹. Sonunda bir gece, pek uzaktan Ni'​in ayd覺nl覺klar覺n覺 g繹rd羹. B羹y羹k bir 癟iftliin 繹n羹nden ge癟iyordu. 襤ri ve azg覺n k繹pekler arkas覺ndan kouyor ve havl覺yorlard覺. "G羹n douncaya kadar urada kalay覺m. Erkenden kente girerim,"​ dedi ve 癟iftlie sapt覺. Herkes gibi 癟iftliin adamlar覺 da onu tan覺yorlard覺. At覺n覺 ald覺lar. Sayg覺 i癟inde yukar覺ya, kuleye 癟覺kard覺lar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​