Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_06 [2015/11/14 17:38]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:ferman_06 [2015/11/15 14:51] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ferman : 06~~
 +=== FERMAN ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Ge癟mii hep birden d羹羹n羹yor ve k覺r覺l覺r gibi olan cesareti yava yava yerine geliyordu. Doruldu. Ayaa kalkt覺. Ferman ve kese yere d羹t羹: "Ben kafam覺 kolay kolay vermem."​ dedi. \\
 +Pencereye yaklat覺. Siyah bulutlar daha h覺zl覺 geliyor, tan yeri aar覺yor, 癟iftliin yan覺ndan akan k羹癟羹k bir derenin dokunakl覺 ve hafif ar覺lt覺s覺 iitiliyordu. B羹t羹n Rumeli, b羹t羹n Anadolu onu tan覺rd覺. Anadolu'​ya atlay覺nca hangi ehzadenin yan覺na gitse, sevgiyle kabul olunaca覺na g羹veniyordu. On kiiye, y羹z kiiye deil, gerekirse bin kiiye kar覺 koyabilecek bir cesareti vard覺. \\
 +Sonra g羹c羹, ustal覺覺,​ 癟eviklii... B羹t羹n 羹lkede bir ei daha yoktu. Bir kere Anadolu'​ya kapa覺 at覺nca, ele ge癟mezdi. 襤ran'​a,​ Turan'​a kadar vura k覺ra gider, ad覺na 羹n羹ne daha 癟ok 羹n, eref eklerdi.. Y羹rei yeniden: "Ama ni癟in? Ama ni癟in?​..."​ diye burkuldu. Hi癟bir ey beklemiyordu. \\
 +Akl覺na ancak 繹d羹l ve 繹vg羹 gelirdi. B繹yle bir s繹zc羹k... Asla... Acaba ne su癟 ilemiti?​ D羹羹n羹yor,​ d羹羹n羹yor,​ bir t羹rl羹 su癟a benzer bir ey yapt覺覺n覺 hat覺rlam覺yordu. "Ah iftirac覺lar! Allah'​tan korkmaz karalamac覺lar!"​ Kimbilir aleyhinde ne yalan uydurmulard覺. Ama... O, babas覺 gibi cellad覺n pis k覺l覺c覺na bir koyun gibi ba覺n覺 uzatmayacak,​ can覺n覺 almaya gelenlerin canlar覺n覺 alacak, kendi can覺 al覺n覺ncaya kadar bakalar覺ndan can alacakt覺... "Zaman ge癟irmeyeyim"​ diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Tolgas覺n覺 ba覺na ge癟irdi. K覺l覺c覺n覺n kay覺覺n覺,​ kuburluklar覺n覺 s覺k覺t覺rd覺. Yerdeki fermanla keseyi ald覺. Yine g繹z羹ne "​devletimize v羹cudu muz覺r olan..."​ s繹zc羹kleri iliti. Ni癟in onun v羹cudu devlete zararl覺yd覺?​ B繹yle bir su癟lama, can覺n覺 devlet uruna adam覺 bir insan i癟in ne ac覺 bir aa覺lama,​ ne ac覺 bir s繹vg羹yd羹... Yaz覺ya dikkat etti. Acaba padiah覺n yaz覺s覺 m覺yd覺? \\
 +Silahtar Cafer Aa'​n覺n da olabilirdi, padiahla onun yaz覺s覺, farks覺z derecede birbirine benzerdi... \\
 +Ferman覺 katlad覺. Yine keseye soktu. Balmumunu hohlad覺. M羹hr羹 eski yerinden hafif癟e yap覺t覺rd覺. \\
 +Azrailin kanad覺ndan kopma kanl覺 bir t羹y kadar hafif olan bu m羹thi bez i癟inde, ite hayat覺 duruyordu. Evirdi 癟evirdi. B繹yle... Bu m羹thi eye bakarken, kafas覺ndan hep eremedii dilekleri a癟覺klayamad覺覺 istekleri ge癟ti. Bu dakikaya kadar ne mutluydu. Padiah覺n en sevgili g繹zdesiydi. \\
 +G繹rd羹羹 iyilikleri d羹羹nd羹. S羹varilik zamanlar覺n覺 hat覺rlad覺. Daha on be ya覺ndayken bile g羹c羹, yiitlii,​ g繹renleri a覺rt覺yordu. Cirit oyunlar覺nda,​ g羹relerde,​ vurumalarda hep birinci geliyordu. \\
 +Sonra... Onu evinde b羹y羹ten, babas覺n覺n eski emektar覺 yal覺 Salih Aa g繹z羹n羹n 繹n羹ne geldi. \\
 +襤stanbul'​dan 癟覺karken ayr覺l覺k i癟in elini 繹pmeye gittii zaman, bu ihtiyar覺n verdii 繹羹d羹 iitir gibi oldu: "​Padiah'​覺n buyruundan d覺ar覺 癟覺kma, Can覺n覺 istese ver. D羹羹nme. D羹nyada olmasa bile 繹b羹r d羹nyada kar覺l覺覺n覺 g繹r羹rs羹n... Ve ge癟mii daha fazla hat覺rlayamad覺. Ans覺z覺n bozulan bir saat gibi, sanki kafas覺 durdu. Yaln覺z kula覺ndan;​ Salih Aa'​n覺n sesi 癟覺km覺yordu:​ "​Padiah'​覺n buyruundan,​ d覺ar覺 癟覺kma..."​ Oysa... Oysa o, ite padiah覺n buyruundan d覺ar覺 癟覺k覺yor, hatta bakald覺rmaya haz覺rlan覺yordu. Bu b羹y羹k ve utan癟 verici g羹nah覺 ilemi gibi, y羹reinde heyecan ve pimanl覺k kar覺覺m覺 zehirli bir s覺z覺 duydu. Can覺n覺 padiah ve devlet urunda vermeye ant i癟memi miydi? O halde bu can覺 kimden, nereye, ni癟in ka癟覺racakt覺?​ Art覺k birdenbire g羹癟lenmi istemine bal覺 demir elleriyle tuttuu bu k覺rm覺z覺 keseyi kald覺rd覺. Dudaklar覺na dokundurdu. Sonra ba覺na g繹t羹rd羹. \\
 +G羹ne bulutlar i癟inden gizlice doarken, doludizgin Ni'e girdi. Canl覺 bir y覺ld覺r覺m gibi, dar ve bozuk sokaklardan ge癟ti. Beyin kona覺 繹n羹nde de at覺ndan atlad覺. Onu tan覺yan kap覺c覺lar,​ s羹variler, erler: \\
 + Tosun Bey! Tosun Bey! diye koutular. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​