Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_07 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ferman : 07~~
 +=== FERMAN ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +襤ki kanad覺 a癟覺k geni kap覺n覺n, ortas覺nda bir fener sarkan beyaz badanal覺 kemerin alt覺ndan, temiz ve zemini kara tal覺 kapl覺 bir avluya ilerledi. Ba覺rd覺: \\
 + abuk Bey'e haber verin, ferman var... \\
 +Hizmetk璽rlar覺n aras覺ndan ayr覺lan uzun boylu kap覺c覺ba覺 繹ne d羹t羹. Onu ta merdivenlerden 癟覺kard覺. Bey, sabah namaz覺n覺 k覺l覺p selaml覺a 癟覺km覺t覺,​ rahat rahat 癟ubuunu t羹tt羹r羹yor,​ uyku sersemliini 羹zerinden atmaya 癟al覺覺yordu. Odas覺na ans覺z覺n Tosun Bey'i geldiini g繹r羹nce aalad覺. Bu Bey, onun yiitliine ve kahramanl覺覺na hayran, yal覺, felein 癟emberinden ge癟mi eski bir askerdi. Hemen ayaa kalkt覺. Kucaklad覺. Aln覺ndan 繹pt羹: \\
 + Ho geldin yiidim, iyi haberler getirdin... Tosun Bey g羹lerek: \\
 + Bir padiah ferman覺 getirdim, dedi. \\
 +Ve koynundan k覺rm覺z覺 keseyi 癟覺kard覺. pt羹. Ba覺na koydu. Uzatt覺. Yal覺 Bey, Tosun Bey'le 繹zel olarak g繹nderilen bir ferman覺n 繹nemini d羹羹nd羹. Yorgun y羹rei hoplad覺. Sarard覺. Titrek, zay覺f ve k覺ll覺 elleriyle bu keseyi ald覺. pt羹. Ba覺na koydu. Mumun bozukluuna bile dikkat edemedi. \\
 +Kopard覺. Ferman覺 癟覺kard覺. A癟t覺. Okudu. Ve uzun 癟ubuunun dayal覺 durduu y羹ksek sedire y覺k覺l覺verdi. Kar覺s覺nda Tosun Bey, bir eli kal癟as覺nda,​ din癟 ve levent duruyor, g羹l羹ms羹yordu. \\
 +Zavall覺 ihtiyar alamaya balad覺: \\
 + Ne al覺yorsun,​ Bey hazretleri? 襤htiyar inledi: \\
 + Bu ferman覺n ne yazd覺覺n覺 biliyor musun? \\
 + Biliyorum. Benim kafam覺n kesilmesini yaz覺yor. \\
 +Yal覺 Bey, b羹t羹n memlekette kahramanl覺覺 dillere destan olan bu al yanakl覺, g羹r b覺y覺kl覺, da par癟as覺, g繹r羹n羹羹 sayg覺 uyand覺ran, yiit g羹zel bahad覺ra 覺slak g繹zleriyle uzun uzun bakt覺. Acaba ni癟in bu 繹fkeye uram覺t覺?​ B繹yle bir arslan覺, cellad覺n eline vermek ne b羹y羹k bir insafs覺zl覺kt覺. \\
 +Hangi vicdan buna raz覺 olurdu? Aksakal覺na yak覺mayan 癟ocuksu bir h覺癟k覺r覺kla:​ \\
 + Su癟un ne? diye sordu. \\
 + Padiah覺m bilir... \\
 + Ben senin ba覺n覺 kesmem, Tosun Bey. imdi ba覺lanman覺 dileyeceim. ifte tatar 癟覺karaca覺m. \\
 +Dileim kabul olunmazsa kendi ba覺m覺n kesilmesini isteyeceim. \\
 + Hay覺r, Bey! Hay覺r... Padiah覺n buyruundan d覺ar覺 癟覺kma. Ba覺m覺 kes... Kestikten sonra ba覺lanmam覺 dile. Padiah覺m,​ kendi buyruu yerine geldikten sonra, ben kulunu ba覺lamal覺. \\
 +Yal覺 Bey daha 癟ok al覺yor, h覺癟k覺r覺yordu:​ \\
 + Ben senin gibi bir yiide k覺yamam. Ben seni kesemem. Elim dilim buna varmaz. \\
 + ... \\
 + Vallahi seni kesemem... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​