Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ferman_08 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ferman : 08~~
 +=== FERMAN ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Yeni uyanm覺 erkek bir arslan sessizliiyle g羹l羹mseyen Tosun Bey'in parlak y羹z羹 birdenbire karard覺. G羹r Kalar覺 癟at覺ld覺. ahin bak覺l覺 iri ele g繹zleri a癟覺ld覺. Tiksinti ve 繹fkeyle k覺l覺c覺n覺 癟ekti: \\
 + Padiah覺m覺n buyruunu yerine getirmeyen 璽silerin ba覺n覺 ben keserim!... diye k羹kreyerek yumuak kalpli, zay覺f ve boyun emez ihtiyar覺n 羹zerine y羹r羹d羹. \\
 +Al 癟uhadan b羹y羹k kap覺 perdesinin arkas覺nda gizli n繹bet bekleyen silahl覺 adamlar koutu, onu tuttular. \\
 +Yar覺m saat sonra, s覺rmal覺 resmi kavuunu 癟覺kar覺p ba覺na g繹sterisiz dua k羹lah覺n覺 ge癟irmi olan aksakall覺 Bey, 覺ss覺z odas覺nda seccadesinde oturmu, boynu b羹k羹k "​Y璽sin"​ okurken, d覺arda dokunakl覺 ve belirsiz bir yamur serpeliyor; i癟 avlunun siyah talar覺ndaki taze ve s覺cak kanlar 羹st羹nde, s羹variler g繹r羹nmeyen i癟tenlik dolu g繹zyalar覺 gibi daml覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(8);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​