Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:forsa_01 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Forsa : 01~~
 +=== FORSA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Akdeniz'​in,​ kahramanl覺k yuvas覺 sonsuz ufuklar覺na bakan k羹癟羹k tepe, minimini bir 癟i癟ek orman覺 gibiydi. 襤nce uzun dall覺 badem aa癟lar覺n覺n alaca g繹lgeleri sahile inen ke癟iyoluna d羹羹yor, ilkbahar覺n tatl覺 r羹zg璽r覺yla sarho olan mart覺lar, 癟覺lg覺n bar覺lar覺yla havay覺 癟覺nlat覺yordu. Badem bah癟esinin yan覺 geni bir bad覺. Beyaz talardan yap覺lm覺 k覺sa bir duvar覺n 繹tesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Ba覺n ortas覺ndaki y覺k覺k kul羹benin kap覺s覺z giriinden bir ihtiyar 癟覺kt覺. Sa癟覺 sakal覺 bembeyazd覺. Kamburunu d羹zeltmek istiyormu gibi gerindi. Elleri, ayaklar覺 titriyordu. G繹k kadar bo, g繹k kadar sakin duran denize bakt覺, bakt覺. \\
 + Hay覺rd覺r inallah! dedi. \\
 +Duvar覺n dibindeki ta y覺覺nlar覺na 癟繹kt羹. Ba覺n覺 ellerinin aras覺na ald覺. S覺rt覺nda y覺rt覺k bir 癟uval vard覺. 覺plak ayaklar覺 topraktan yourulmu gibiydi. Zay覺f kollar覺 kirli tun癟 rengindeydi. Yine ba覺n覺 kald覺rd覺. G繹kle denizin birletii dumandan 癟izgiye dikkatle bakt覺, Ama g繹r羹n羹rde bir ey yoktu. \\
 +Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak i癟in bir癟ok geminin pupa yelken geldiini g繹ren zavall覺 eski bir T羹rk forsas覺yd覺. Tutsak olal覺 k覺rk y覺l覺 ge癟miti. Otuz ya覺nda, din癟, levent, g羹癟l羹 bir kahramanken Malta korsanlar覺n覺n eline d羹m羹t羹. Yirmi y覺l onlar覺n kad覺rgalar覺nda k羹rek 癟ekti. \\
 +Yirmi y覺l iki zincirle iki aya覺ndan rutubetli bir geminin dibine balanm覺 yaad覺. Yirmi y覺l覺n yazlar覺, k覺lar覺, r羹zg璽rlar覺,​ f覺rt覺nalar覺,​ g羹neleri onun granit v羹cudunu eritemedi. Zincirleri k羹flendi, 癟羹r羹d羹, k覺r覺ld覺. Yirmi y覺l i癟inde birka癟 kez halkalar覺n覺,​ 癟ivilerini deitirdiler. Ama onun 癟elikten daha sert kasl覺 bacaklar覺na bir ey olmad覺. Yaln覺z aptes alamad覺覺 i癟in 羹z羹l羹yordu. \\
 +Hep g羹nein doduu yan覺 sol ilerisine al覺r, g繹zlerini k覺bleye 癟evirir, be vakit namaz覺 gizli iaretle yerine getirirdi. Elli ya覺na gelince, korsanlar onu, "​Art覺k iyi k羹rek 癟ekemez!"​ diye bir adada satm覺lard覺. Efendisi bir 癟ift癟iydi. On y覺l kuru ekmekle onun yan覺nda 癟al覺t覺. Tanr覺ya 羹krediyordu. 羹nk羹 art覺k bacaklar覺ndan m覺hl覺 deildi. Aptes alabiliyor, tam k覺blenin kar覺s覺na ge癟iyor, unutmad覺覺 璽yetlerle namaz k覺l覺yor, dua edebiliyordu. B羹t羹n umudu, doduu yere, Edremit'​e kavumakt覺. Otuz y覺l i癟inde bir an bile umudunu kesmedi. "​ld羹kten sonra dirileceime nas覺l inan覺yorsam,​ 繹yle inan覺yorum,​ elli y覺l tutsakl覺ktan sonra da 羹lkeme kavuaca覺ma 繹yle inan覺yorum!"​ derdi. En 羹nl羹, en tan覺nm覺 T羹rk gemicilerdendi. Daha yirmi ya覺ndayken,​ Tar覺k Boaz覺'​n覺 ge癟mi, poyraza doru haftalarca, aylarca, kenar k覺y覺 g繹rmeden gitmi, rastgeldii 覺ss覺z adalardan vergiler alm覺, irili ufakl覺 donanmalar覺 tek ba覺na hafif gemisiyle yenmiti. O zamanlar T羹rkeli'​nde n璽m覺 dillere destand覺. Padiah bile onu, saraya 癟a覺rtm覺t覺. Ser羹venlerini dinlemiti. 羹nk羹 o, H覺z覺r Aleyhisselam'​覺n gittii diyarlar覺 dolam覺t覺. \\
 +yle denizlere gitmiti ki, 羹zerinde dalardan, adalardan b羹y羹k buz par癟alar覺 y羹z羹yordu. Oralar覺 t羹m羹yle baka bir d羹nyayd覺. Alt覺 ay g羹nd羹z, alt覺 ay gece olurdu! Kar覺s覺n覺,​ ite bu, y覺l覺 bir b羹y羹k g羹nle bir b羹y羹k geceden oluan baka d羹nyadan alm覺t覺. Gemisi alt覺n, g羹m羹, inci, elmas, tutsak dolu vatana d繹nerken deniz ortas覺nda evlenmi, olu Turgut, anakkale'​yi ge癟erken domutu. \\
 +imdi k覺rk be ya覺nda olmal覺yd覺. Acaba ya覺yor muydu? Hayalini unuttuu, karlardan beyaz kar覺s覺 acaba sa m覺yd覺? k覺rk y覺ld覺r, yaln覺z taht yerinin, 襤stanbul'​un minareleri, ufku, hayalinden hi癟 silinmemiti. "Bir gemim olsa g繹z羹m羹 kapar, Kabata'​覺n 繹n羹ne demir atar覺m"​ diye d羹羹n羹rd羹. Altm覺 ya覺n覺 ge癟tikten sonra efendisi, onu s繹zde 繹zg羹r k覺ld覺. Bu 繹zg羹r k覺lmak deil, sokaa, perianl覺a atmakt覺, Yal覺 tutsak bu bak覺ms覺z ba覺n i癟indeki y覺k覺k kul羹beyi buldu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(3);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​