Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:forsa_02 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Forsa : 02~~
 +=== FORSA ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +襤癟ine girdi. Kimse bir ey demedi. Ara s覺ra kasabaya iniyor, yal覺l覺覺na ac覺yanlar覺n verdii ekmek paralar覺n覺 toplay覺p d繹n羹yordu. On y覺l daha ge癟ti. Art覺k hi癟 g羹c羹 kalmam覺t覺. Hem ba sahibi de art覺k onu istemiyordu. Nereye gidecekti? \\
 +Ama ite, eskiden beri g繹rd羹羹 r羹yalar覺 yine g繹rmeye balam覺t覺. K覺rk y覺ll覺k bir r羹ya... T羹rklerin, T羹rk gemilerinin gelii... G繹zlerini kurumu elleriyle iyice ovdu. Denizin g繹kle birletii yere bakt覺. Evet, geleceklerdi,​ kesindi bu, buna 繹ylesine inan覺yordu ki... \\
 + K覺rk y覺l g繹r羹len bir r羹ya yalan olamaz! diyordu. Kul羹be duvar覺n覺n dibine uzand覺. Yava yava g繹zlerini kapad覺. 襤lkbahar bir umut tufan覺 gibi her yan覺 parlat覺yordu. Mart覺lar覺n,​ "​Geliyorlar,​ geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar!"​ gibi iittii tatl覺 seslerini dinleye dinleye dald覺. Duvar talar覺n覺n arkas覺ndan 癟覺kan kertenkeleler 羹zerinde geziniyorlar,​ 癟uvaldan giysinin i癟ine ka癟覺yorlard覺,​ g羹r, beyaz sakal覺n覺n 羹st羹nde oyna覺yorlard覺. Yal覺 tutsak r羹yas覺nda,​ a覺r bir T羹rk donanmas覺n覺n limana girdiini g繹r羹yordu. Kasabaya giden yola birka癟 b繹l羹k asker 癟覺karm覺lard覺. \\
 +Al bayra覺 uzaktan tan覺d覺. Yataanlar,​ kalkanlar g羹nein yans覺mas覺yla parl覺yordu. \\
 +Bizimkiler! Bizimkiler! diye ba覺rarak uyand覺. Doruldu. st羹ndeki kertenkeleler ka癟覺t覺lar. \\
 +Limana bakt覺. Ger癟ekten, kalenin kar覺s覺nda bir donanma gelmiti. Kad覺rgalar覺n,​ yelkenlerin,​ k羹reklerin bi癟imine dikkat etti. Sarard覺. G繹zlerini a癟t覺. Y羹rei h覺zla 癟arpmaya balad覺. Ellerini g繹s羹ne koydu. Bunlar T羹rk gemileriydi. K覺y覺ya yana覺yorlard覺. G繹zlerine inanamad覺. \\
 +"Acaba r羹yada m覺y覺m?"​ kukusuna kap覺ld覺. Uyan覺kken r羹ya g繹r羹l羹r m羹yd羹? 襤yice inanabilmek amac覺yla elini 覺s覺rd覺. Yerden sivri bir, ta par癟as覺 ald覺. Aln覺na vurdu. Evet, ite hissediyordu. \\
 +Uyan覺kt覺. G繹rd羹羹 r羹ya deildi. O uyurken, donanma burnun arkas覺ndan birdenbire 癟覺k覺vermi olacakt覺. Sevin癟ten, ak覺nl覺ktan dizlerinin ba覺 癟繹z羹ld羹. Hemen 癟繹kt羹. Karaya 癟覺kan b繹l羹kler, ellerinde al bayraklar, kaleye doru ilerliyorlard覺. K覺rk y覺ll覺k bir beklemenin son 癟abas覺yla davrand覺. Birden kemikleri 癟at覺rdad覺. Badem aa癟lar覺n覺n 癟i癟ekli g繹lgeleriyle 繹rt羹len yoldan y羹r羹d羹. K覺y覺ya doru kotu, kotu. Karaya 癟覺kan askerler, aksakall覺 bir ihtiyar覺n kendilerine doru kotuuna g繹r羹nce: \\
 + Dur! diye ba覺rd覺lar. 襤htiyar durmad覺, ba覺rd覺: \\
 + Ben T羹rk'​羹m,​ oullar, ben T羹rk'​羹m. \\
 + ... \\
 +Askerler onun yaklamas覺n覺 beklediler. 襤htiyar, T羹rklerin yan覺na yakla覺nca 繹n羹ne ilk geleni tutup 繹pmeye balad覺. G繹zlerinden yalar ak覺yordu. Haline bakanlar 羹z羹lm羹lerdi. Biraz heyecan覺 dinince sordular: \\
 + Ka癟 y覺ld覺r tutsaks覺n? \\
 + K覺rk! \\
 + Nerelisin? \\
 + Edremitli. \\
 + Ad覺n ne? \\
 + Kara Memi. \\
 + Kaptan m覺yd覺n? \\
 + Evet... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(3);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​