Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:ilk_cinayet_01 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: 襤lk Cinayet : 01~~
 +=== 襤LK C襤NAYET ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Ben, hep ac覺 i癟inde yaayan bir adam覺m! Bu s覺k覺nt覺 adeta kendimi bildiim anda balad覺. Belki daha d繹rt ya覺nda yoktum. O g羹n bug羹nd羹r, yapt覺覺m deil, sadece d羹羹nd羹羹m k繹t羹l羹klerin bile vicdan覺mda tututurduu sonsuz cehennem s覺k覺nt覺lar覺 i癟inde k覺vran覺yorum. Beni 羹zen eylerin hi癟birini unutmad覺m. An覺lar覺m sanki yaln覺z h羹z羹n i癟in yap覺lm覺. \\
 +Evet, acaba d繹rt ya覺nda var m覺yd覺m? Ondan 繹nce hi癟bir ey bilmiyorum. Bilin癟, ba覺m覺za yakmayan bir y覺ld覺r覺m gibi nas覺l d羹er? Tolstoy, daha dokuz ayl覺k bir 癟ocukken banyoya sokulduunu hat覺rl覺yor. 襤lk duygusu bir holanma! Benimki m羹thi bir s覺k覺nt覺yla balad覺. Ben ilk kez kendimi irket vapurunda hat覺rl覺yorum. H璽l璽 g繹z羹m羹n 繹n羹nde: Sanki d羹nyaya o anda domuum, annemin kuca覺... Annem, yan覺ndaki 癟ok sar覺 sa癟l覺, gen癟 bir han覺mla g羹l羹erek konuuyor, cigara i癟iyorlar. Annem cigaras覺n覺 ince g羹m羹 bir maaya takm覺. Ben bunu istiyorum. \\
 + Al ama az覺na s羹rme! diyor. \\
 +Bana bu ince maay覺 veriyor, cigaras覺n覺 denize at覺yor. Galiba yaz. ok ayd覺nl覺k, 癟ok g羹neli bir hava... Annem, konuurken mavi t羹yl羹 bir yelpazeyi yava yava sall覺yor. Ben kuca覺ndan kay覺yorum. Beni kollar覺mdan tutarak yan覺na oturtuyor. G羹m羹 maac覺覺n halkas覺na parma覺m覺 tak覺yor, annem g繹rmeden ucunu az覺ma sokuyor, dilerimle 覺s覺r覺yorum. Konutuu sar覺 sa癟l覺 han覺m覺n 癟araf覺 mavi... Ben beyazlar giymiim. Ba覺m a癟覺k. Sa癟lar覺m g羹r. Hem galiba da覺lm覺. \\
 +Annem bunlar覺 d羹zeltirken ba覺m覺 yukar覺ya kald覺r覺yorum. G羹neten kum kum parlayan tentenin kenar覺nda el kadar bir g繹lge k覺m覺ld覺yor. \\
 + Bak bak, diyorum. Annem de ba覺n覺 kald覺r覺yor:​ \\
 + Ku diyor. \\
 +Bu kuu isteyince, \\
 + Tutulmaz, diyor. \\
 +Ben yine istiyorum. Annem emsiyesiyle bu g繹lgenin alt覺na vuruyor. Ama g繹lgede k覺m覺lt覺 yok. \\
 + A ka癟mad覺. \\
 + Neye acaba? \\
 + Yavru olacak mutlaka... \\
 +Yine yan覺ndaki han覺ma d繹n羹yor: \\
 + Anne, ben kuu isterim! diye tutturuyorum,​ O vakit annem yelpazesini b覺rak覺p ayaa kalk覺yor, beni koltuklar覺m覺n alt覺ndan tutuyor ve k羹癟羹k bir top gibi d覺ar覺ya doru kald覺r覺rken diyor ki: \\
 + Birdenbire tut ha! Ba覺m keten tenteye yakla覺nca,​ g繹zlerim kama覺yor. Ellerimi uzat覺yorum. Tutuveriyorum. Bu, beyaz bir ku... Annem al覺yor elimden, 繹p羹yor, sar覺 sa癟l覺 han覺m da 繹p羹yor, ben de 繹p羹yorum. \\
 + Ah zavall覺, daha yavru. \\
 + Mart覺 yavrusu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(3);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​