Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
turk_edebiyati:kasagi_01 [2015/11/16 16:15]
metecuma
turk_edebiyati:kasagi_01 [2015/11/16 16:16] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Kaa覺 : 01~~
 +=== KAAI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Ah覺r覺n avlusunda oynarken aa覺da, g羹m羹 s繹羹tler alt覺nda g繹r羹nmeyen derenin h羹z羹nl羹 覺r覺lt覺s覺n覺 iitirdik. Evimiz i癟 癟itin b羹y羹k kestane aa癟lar覺 arkas覺nda kaybolmu gibiydi. Annem, 襤stanbul'​a gittii i癟in benden bir ya k羹癟羹k olan kardeim Hasan'​la art覺k Dadaruh'​un yan覺ndan hi癟 ayr覺lm覺yorduk. Bu, babam覺n seyisi, yal覺 bir adamd覺. Sabahleyin erkenden ah覺ra kouyorduk. En sevdiimiz ey atlard覺. Dadaruh'​la birlikte onlar覺 suya g繹t羹rmek, 癟覺plak s覺rtlar覺na binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yaln覺z binemezdi. Dadaruh onu kendi 繹n羹ne al覺rd覺. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, g羹breleri kald覺rmak elenceli bir oyundan daha 癟ok houmuza gidiyordu. Hele t覺mar. Bu en zevkli eydi. Dadaruh eline kaa覺y覺 al覺p ie balad覺 m覺, t覺k覺... t覺k... t覺k覺... t覺k... t覺pk覺 bir saat gibi... yerimde duramaz, \\
 + Ben de yapaca覺m! diye tuttururdum. \\
 +O vakit Dadaruh, beni Tosun'​un s覺rt覺na koyar, elime kaa覺y覺 verir, \\
 + Hadi yap! derdi. \\
 +Bu demir gereci hayvan覺n 羹st羹ne s羹rter, ama o uyumlu t覺k覺rt覺y覺 癟覺karamazd覺m. \\
 + Kuyruunu sall覺yor mu? \\
 + Sall覺yor. \\
 + Hani bakay覺m?.. \\
 +Eilirdim, uzan覺rd覺m. Ama at覺n sar覺s覺ndan kuyruu g繹r羹nmezdi. \\
 +Her sabah ah覺ra gelir gelmez, \\
 + Dadaruh, t覺mar覺 ben yapaca覺m,​ derdim. \\
 + Yapamazs覺n. \\
 + Ni癟in? \\
 + Daha k羹癟羹ks羹n de ondan... \\
 + Yapaca覺m. \\
 + B羹y羹 de 繹yle. \\
 + Ne zaman? \\
 + Boyun at kadar olduunda... \\
 +At, ah覺r ilerinde yaln覺z t覺mar覺 beceremiyordum. Boyum at覺n karn覺na bile varm覺yordu. Oysa en keyifli, en elenceli ey buydu. Sanki kaa覺n覺n d羹zenli t覺k覺rt覺s覺 Tosun'​un houna gidiyor, kulaklar覺n覺 k覺s覺yor, kuyruunu kocaman bir p羹sk羹l gibi sall覺yordu. Tam t覺mar biteceine yak覺n huysuzlan覺r,​ o zaman Dadaruh, "​H繹yt.."​ diye sar覺((Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk aras覺ndaki dolgun ve yuvarlak癟a b繹l羹m))s覺na bir tokat indirir, sonra 繹teki atlar覺 t覺mara balard覺. Ben bir g羹n yaln覺z ba覺ma kald覺m. Hasan'​la Dadaruh dere kenar覺na inmilerdi. 襤癟imde bir t覺mar etmek h覺rs覺 uyand覺. Kaa覺y覺 arad覺m, bulamad覺m. Ah覺r覺n k繹esinde Dadaruh'​un penceresiz k羹癟羹k bir odas覺 vard覺. Buraya girdim. Raflar覺 arad覺m. Eyerlerin aras覺na falan bakt覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​