Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kasagi_02 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Kaa覺 : 02~~
 +=== KAAI ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Yok, yok! Yata覺n alt覺nda, yeil tahtadan bir sand覺k duruyordu. Onu a癟t覺m. Az daha sevincimden hayk覺racakt覺m. Annemin bir hafta 繹nce 襤stanbul'​dan g繹nderdii armaanlar i癟inden 癟覺kan fakfon kaa覺, p覺r覺l p覺r覺l parl覺yordu. Hemen kapt覺m. Tosun'​un yan覺na kotum. Karn覺na s羹rtmek istedim. \\
 +Rahat durmuyordu. \\
 + San覺r覺m ac覺t覺yor? dedim. \\
 +G羹m羹 gibi parlayan bu g羹zel kaa覺n覺n dilerine bakt覺m. ok keskin, 癟ok sivriydi. Biraz k繹reltmek i癟in duvar覺n talar覺na s羹rtmeye balad覺m. Dileri bozulunca yeniden denedim. Gene atlar覺n hi癟biri durmuyordu. K覺zd覺m. fkemi sanki kaa覺dan 癟覺karmak istedim. On ad覺m ilerdeki 癟emeye kotum. Kaa覺y覺 yala覺n ta覺na koydum. Yerden kald覺rabildiim en a覺r bir ta bularak 羹st羹ne h覺zl覺 h覺zl覺 indirmeye balad覺m. 襤stanbul'​dan gelen, 羹stelik Dadaruh'​un kullanmaya k覺yamad覺覺 bu g羹zel kaa覺y覺 ezdim, par癟alad覺m. Sonra yala覺n i癟ine att覺m. \\
 +Babam, her sabah d覺ar覺ya giderken bir kere ah覺ra urar, 繹teye beriye bakard覺. Ben o g羹n gene ah覺rda yaln覺zd覺m. Hasan evde hizmet癟imiz Pervin'​le kalm覺t覺. Babam 癟emeye bakarken, yala覺n i癟inde k覺r覺lm覺 kaa覺y覺 g繹rd羹; Dadaruh'​a hayk覺rd覺: \\
 + Gel buraya! Soluum kesilecekti,​ bilmem neden, 癟ok korkmutum. Dadaruh a覺rd覺,​ k覺r覺lm覺 kaa覺 ortaya 癟覺k覺nca, babam bunu kimin yapt覺覺n覺 sordu. Dadaruh, Bilmiyorum, dedi. \\
 +Babam覺n g繹zleri bana d繹nd羹, daha bir ey sormadan, Hasan dedim. \\
 + Hasan m覺? \\
 + Evet, d羹n Dadaruh uyurken odaya girdi. Sand覺ktan ald覺. Sonra yala覺n ta覺nda ezdi. \\
 + Niye Dadaruh'​a haber vermedin? \\
 + Uyuyordu. \\
 + a覺r unu bakay覺m. \\
 +itin kap覺s覺ndan ge癟tim. G繹lgeli yoldan eve doru kotum. Hasan'​覺 癟a覺rd覺m. Zavall覺n覺n bir eyden haberi yoktu. Koarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bak覺覺ndan 繹d羹m羹z kopard覺. \\
 +Hasan'​a dedi ki: \\
 + Eer yalan s繹ylersen seni d繹verim! \\
 + S繹ylemem. \\
 + Pek璽l璽, bu kaa覺y覺 niye k覺rd覺n? \\
 +Hasan, Dadaruh'​un elinde duran alete ak覺n ak覺n bakt覺! Sonra sar覺 sa癟l覺 ba覺n覺 sarsarak, \\
 + Ben k覺rmad覺m, dedi. \\
 + Yalan s繹yleme, diyorum. \\
 + Ben k覺rmad覺m. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​