Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kasagi_03 [2015/11/14 17:38] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Kaşağı : 03~~ 
 +=== KAŞAĞI === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür, dedi. Hasan inkârda direndi. Babam öfkelendi. Üzerine yürüdü "​utanmaz yalancı"​ diye yüzüne bir tokat indirdi. \\ 
 +– Götür bunu eve; sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'​le otursun! diye haykırdı. \\ 
 +Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe,​ "O yalancı"​ derdi babam. Hasan yediği, tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. "Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın?"​ derdi. \\ 
 +Ertesi yıl annem, yazın gene İstanbul'​a gitti. Biz yalnız kaldık. Hasan'​a ahır hâlâ yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi. Doktor geldi. "​Kuşpalazı"​ dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Birtakım tekir kuşlar getiriyorlar,​ kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağın başucundan hiç ayrılmıyordu. \\ 
 +Dadaruh çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. \\ 
 +– Niye ağlıyorsun?​ diye sordum. \\ 
 +– Kardeşin hasta. \\ 
 +– İyi olacak. \\ 
 +– İyi olmayacak. \\ 
 +– Ya ne olacak? \\ 
 +– Kardeşin ölecek! dedi. \\ 
 +– Ölecek mi? \\ 
 +Ben de ağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'​in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz, Hasan'​ın hayali gözümün önüne geliyor "​İftiracı! İftiracı!"​ diye karşımda ağlıyordu. \\ 
 +Pervin'​i uyandırdım. \\ 
 +– Ben Hasan'​ın yanına gideceğim, dedim. \\ 
 +– Niçin? \\ 
 +– Babama bir şey söyleyeceğim. \\ 
 +– Ne söyleyeceksin?​ \\ 
 +– Kaşağıyı ben kırmıştım,​ onu söyleyeceğim. \\ 
 +– Hangi kaşağıyı?​ \\ 
 +– Geçen yılki. Hani babamın Hasan'​a darıldığı... \\ 
 +Sözümü tamamlayamadım. Derin hıçkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'​e anlattım. Şimdi babama söylersem, Hasan da duyacak belki beni bağışlayacaktı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(4);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​