Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
turk_edebiyati:kulah_01 [2015/11/12 16:30]
metecuma
turk_edebiyati:kulah_01 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹lah : 01~~
 +=== KLAH ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +=== KLAH ===
 +M覺st覺k, katmerli bir g繹癟mendi. Bulgaristan'​da domu, b羹y羹y羹p biraz akl覺 ba覺na gelince hemen, s覺n覺r覺n on dakika 繹tesine kapa覺 atm覺t覺. "​T羹rkiye deil mi? S覺n覺r覺 ge癟er ge癟mez Badat'​a kadar hepsi ayn覺!"​ diyordu. Az zamanda Babyak'​taki T羹rk癟e bilmez [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Pomaklar|Pomaklar]]覺n ak覺l hocas覺 oldu. \\
 +Bulgaristan'​da kalan akrabalar覺yla mektuplamaya gerek yoktu. Onlarla, Bulgar s覺n覺r karakolundaki n繹bet癟inin s羹ng羹s羹 alt覺nda, k羹癟羹k bir hediye kar覺l覺覺nda,​ saatlerce oturup konuabilirdi. Kurnazl覺覺 sayesinde, memleketinden 癟覺kmadan g繹癟men olmutu. Hatta i癟tii "​Karasu"​ bile doduu kasabadan ge癟iyordu. Fakat bir g羹n Babyak b繹lgesinde "​s覺n覺r d羹zenlemesi"​ yap覺ld覺. Yerletii k繹y yine Bulgarlara kal覺nca, yuvas覺n覺 bozmaya mecbur oldu. Bu sefer s覺n覺r kenar覺n覺n i癟erilere eit olmad覺覺n覺 anlad覺. Nevrekop'​a kadar indi. D繹rt be sene ge癟meden Balkan Harbi patlad覺. Hemen annesiyle 襤stanbul'​a ka癟t覺. Dimetoka'​n覺n 繹vg羹s羹yle kulaklar覺 dolmutu. Kalkt覺, oraya gitti. Bir k繹ye yerleti. \\
 +襤癟inden, "​Art覺k biz 繹l羹nceye kadar sava olmaz!"​ diyordu. K繹y羹n羹n kahvesinde I. D羹nya Sava覺'​n覺n haberlerine inanamad覺. Fakat... \\
 + "Vay anas覺n覺! Yalan be!" diye hayk覺rd覺. \\
 +"​S覺n覺r d羹zeltilecek!"​ deniyordu. Ger癟ekten bu s覺n覺r d羹zeltildi. M覺st覺k'​覺n g繹癟men gibi yerletii k繹y yine Bulgarlara ge癟ti. Bereket versin ihtiyar annesi 繹lm羹t羹. Gams覺z bir serseri tasas覺zl覺覺 ile tek ba覺na Ergene K繹pr羹s羹'​n羹 aarken "襤lki de am, sonuncusu da am" dedi. Bu kadar k覺sa bir zaman i癟inde, "​birbiri 羹st羹ne d繹rt defa g繹癟men olmak" onun yerlemek heveslerini s繹nd羹rm羹t羹. \\
 +G繹z羹n羹 yumdu. Anadolu'​ya at覺ld覺. Aldat覺labilecek milyonlarca saf adamlar aras覺nda kal覺nca, am'​覺 falan unuttu. ehir ehir, kasaba kasaba dolamaya, ticaret etmeye balad覺. n羹ne gelene k羹lah giydiriyordu. En k璽rl覺 bulduu ticaret, hayvan al覺m sat覺m覺 idi. Bir kasabadan al覺nan at覺n yahut eein pahas覺, en yak覺n kasabaya g繹t羹r羹l羹nce deiiveriyordu. Bu pahay覺, M覺st覺k, kurnazl覺覺 sayesinde deitiriyordu. K覺rm覺z覺 kua覺nda,​ Rumeli'​ndeki tabancas覺n覺n yerine sokulu kara k覺l覺fl覺 makas, her hayvan覺n deerine y羹zde altm覺 ilave ederdi. En miskin bir beygiri al覺nca t覺rnaklar覺n覺 temizler, yalar; yelesini, kuyruunu Bat覺 tarz覺nda keser, d羹zeltirdi. Sonra, torbas覺ndaki o kimseye g繹stermedii,​ kimseye ismini s繹ylemedii siyah ottan bir tutam yedirince zavall覺 hayvan覺 yirmi d繹rt saat aha kald覺r覺r, g繹zlerini parlat覺r, azg覺n bir ejderha haline sokard覺. \\
 +Lakin at pazarlar覺nda s羹rekli kar覺s覺na 癟覺kan bir rakibi vard覺. Onun alaca覺 hayvan覺 art覺r覺r, en k璽r b覺rakacak f覺rsatlar覺 elinden kapard覺. Herkesin "​Molla"​ diye 癟a覺rd覺覺 bu herifin ismini bilmiyordu. Yerden yap覺l覺, 癟ember sakall覺, kal覺n 癟at覺k kal覺, k覺rk belik bir softayd覺. K羹癟羹k siyah g繹zleri hep 繹n羹ne bakar, ince beyaz sar覺kl覺 kal覺ps覺z fesinin alt覺nda t覺ral覺 kafas覺, geni ensesi terden p覺r覺l p覺r覺l parlard覺. M覺st覺覺n beenmeyip b覺rakt覺覺 en miskin, en hasta, en ihtiyar hayvanlar覺 bile al覺yor, bir g羹n i癟inde gen癟letiriyor,​ kuyruunu, yelesini kesmeden, eklini deitiriyor,​ g繹zlerini parlat覺yor,​ ahland覺r覺yordu. \\
 +M覺st覺k, hen羹z geldii kasaban覺n han覺ndan girerken yine bu herifi g繹rd羹. Yeni bir zarara uram覺 gibi birdenbire can覺 s覺k覺ld覺. Ama bozuntuya vermedi. \\
 +"​Merhaba Molla!"​ dedi. \\
 +"​Merhaba..."​ imdiye kadar hi癟 konumam覺lard覺. \\
 +"​Hayvan almaya m覺 geldin?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​