Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
turk_edebiyati:kutuk_01 [2015/11/14 17:38]
127.0.0.1 external edit
turk_edebiyati:kutuk_01 [2015/11/14 17:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 01~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Alacakaranl覺k i癟inde sivri, siyah bir kayan覺n belli belirsiz hayali gibi y羹kselen algo Burcu uyan覺kt覺. Vakit vakit inlettii trampete, boru seslerini akam覺n hafif r羹zg璽r覺 derin bir uultu halinde her tarafa yay覺yor... Kederli ba覺r覺malar覺yla 繹l羹m羹 hat覺rlatan k羹f羹rbaz karga s羹r羹leri, bulutlu havan覺n donuk h羹zn羹n羹 daha beter art覺r覺yordu. Mor dalar gittik癟e koyula覺yor,​ gittik癟e karar覺yordu. Yama癟lardaki da覺n覺k g繹lgeler, kusuz ormanlar, h覺癟k覺ran dereler, ka癟an yollar, 覺ss覺z korular, sanki korkun癟 bir f覺rt覺nan覺n g羹rlemesini bekliyorlard覺. \\
 +Burcun tepesinde beyazl覺 siyahl覺 bir bayrak, can 癟ekien bir kartal 覺st覺rab覺yla,​ k覺vran覺yordu. 襤ki bin kiilik muhasara ordusunun 癟ad覺rlar覺,​ kaleye giden geni yolun sa覺ndaki b羹y羹k dibudak aa癟lar覺n覺n etraf覺na kurulmutu. Yerlere kaz覺klanm覺 k覺r atlar, yabanc覺 kokular duyuyor gibi, s覺k s覺k balar覺n覺 kald覺rarak kiniyorlar,​ t覺rnaklar覺yla kazmaya 癟al覺t覺klar覺 topraklar覺n nemli 癟imenlerini otluyorlard覺. Dallarda k覺rm覺z覺 癟ullar, s覺rmal覺 eerler as覺l覺 duruyordu. Cemaatle k覺l覺nm覺 akam namaz覺ndan da覺lan askerler, 癟ad覺rlar覺n aras覺ndan g羹r羹lt羹 ile ge癟iyorlard覺. K覺sa emirler, 癟a覺r覺lan isimler, bir kahkaha, bir s繹z... balayacak suskunluu bozuyor, atlar覺n yan覺nda itien birka癟 gencin en naralar覺 duyuluyordu. ifte direkli yeil 癟ad覺r覺n kap覺s覺 繹n羹ne serilmi b羹y羹k bir kaplan postu 羹zerinde kehribar 癟ubuunu fosur fosur 癟eken koca b覺y覺kl覺, iri v羹cutlu, ate nazarl覺 air kumandan, g繹zlerini, alaca覺 kalenin sallanan bayra覺na dikmiti. Kar覺s覺nda diz 癟繹km羹 k璽hyas覺n覺n anlatt覺klar覺n覺 dinliyordu. Ordug璽ha yar覺m saat evvel d繹rtnala gelen bu adam, yal覺, iman bir askerdi. 襤te ka癟 hafta oluyor, kumandan覺n覺n "​G繹ndersdref Baronu Erasm Tofl'u beraber vurmak"​ teklifini i癟eren mektubunu tek ba覺na, Had覺m Ali Paa'​ya g繹t羹rm羹t羹. Ama, paa 癟ok meguld羹. Zaman bulup cevap verememiti. Dregley Kalesini sar覺yordu. Kuatman覺n balang覺c覺ndan sonuna kadar haz覺r bulunan kahya, imdi orada g繹rd羹klerini s繹yl羹yordu;​ bu kale sarp, gayet dik bir kayan覺n 羹zerine yap覺lm覺t覺. \\
 +Arslan Bey sordu: \\
 +"Bizim kaleden daha y羹ksek mi?" \\
 +"Daha y羹ksek beyim."​ \\
 +Kumandan覺n,​ "Bizim kale" dedii, hen羹z 癟覺rp覺nan bayra覺na hasretle bakt覺覺 algo Burcu idi. \\
 +Fakat o, buras覺n覺 birka癟 g羹n i癟inde zaptedeceini iyice biliyordu. Daha birka癟 hafta 繹nce Boza Kulesi'​nde h羹cumlar覺na kar覺 durmak isteyen Adrenaki, Mihal Teri, Etiyen Soay, nas覺l kendisine kuleyi teslim etmiler; nas覺l kahramanl覺覺n覺,​ cesaretini alk覺layarak iyi davran覺覺na teekk羹rler ederek 癟ekilip gitmilerdi... \\
 +"Ben, bir kalenin kar覺s覺nda 癟ok duramam"​ dedi, "Hi癟 sabr覺m yoktur. Ama Ali Paa 癟ok sab覺rl覺 maallah!"​ \\
 +K璽hya ba覺n覺 kald覺rd覺: \\
 +"O da sab覺rs覺z... Ama ne yaps覺n? Dregley, pek yal癟覺n, pek sarp... Borsem Dalar覺 i癟inde ba kale bu imi diyorlar."​ \\
 +"​Paa,​ muhaf覺zlara 繹nce teslim teklif etmedi mi?" \\
 +"​Etti."​ \\
 +"Kabul etmediler mi?" \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​