Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kutuk_02 [2015/11/14 17:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 02~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +"​Hay覺r,​ etmediler."​ \\
 +"​Kalenin kumandan覺 kimdi?"​ \\
 +"Zondi isminde bir kahraman..."​ \\
 +"Ben onlar覺n kahramanl覺klar覺n覺 bilirim. Verdikleri s繹z羹 tutmazlar... Vire'​yi bozarlar. El癟iye hakaret ederler."​ \\
 +"​Hay覺r,​ Arslan Bey, Zondi bildiklerinizden deil. ok mert bir adam." \\
 +"​Paa,​ teslim teklifini kiminle g繹nderdi?"​ \\
 +"Papaz Marten Uru癟galo ile...'​ \\
 +"Ne ise... T羹rk el癟i g繹nderseydi,​ mutlaka kafas覺n覺 keserler, kale bedenlerinden aa覺 f覺rlat覺rlard覺."​ \\
 +"Paa T羹rk el癟isi g繹nderseydi,​ Zondi bunu yapmazd覺."​ \\
 +"Ne biliyorsun?"​ \\
 +"Papaz Marten'​e s繹yledii s繹zlerden anlad覺m? \\
 +"Ne demi?"​ \\
 +"​Demi ki; git, paaya s繹yle. Bana teslim teklif etmesin. Bir askere bundan b羹y羹k hakaret olamaz. O nas覺l sava adam覺 ise, ben de sava adam覺y覺m. Ya 繹l羹r羹m, ya galip gelirim. Ama g繹r羹yorum ki, benim iim bitti. O durmas覺n, b羹t羹n kuvvetiyle h羹cum etsin. Ben mutlaka, y覺k覺lacak kalenin talar覺 alt覺nda kalmak isterim."​ \\
 +"Sahi, namuslu bir askermi..."​ K璽hya; \\
 +"​Yaln覺z namuslu bir asker deil, Arslan Bey" dedi, "Hem de gayet y羹ce ruhlu bir mert." \\
 +"​Nas覺l?​..."​ \\
 +"​Bak覺n anlatay覺m. Papaz Marten, ordug璽ha ret haberini getirmek i癟in d繹nerken, Zondi onu tutmu. Eskiden esir ald覺覺 iki T羹rk delikanl覺s覺n覺 yan覺na getirmi. Bunlara gayet k覺ymetli erguvani elbiseler giydirmi. Ceplerini alt覺nla doldurmu. 'Al bunlar覺 paaya g繹t羹r. Benimle beraber 繹lmelerini istemiyorum. ok yiit gen癟lerdir. Terbiyelerine dikkat etsin. Devletine iki b羹y羹k asker yetitirmi olur' demi."​ \\
 +"Sahi y羹ce bir adamm覺..."​ \\
 +"​Sonra,​ elimize diri ge癟en esirlerden iittik: Kalenin avlusuna silahlar覺n覺,​ g羹m羹 tak覺mlar覺n覺,​ en k覺ymetli eyalar覺n覺 y覺arak, yakm覺. Ah覺r覺ndaki sava atlar覺n覺, alayarak, kendi eliyle 繹ld羹rm羹. \\
 +Son h羹cumda bizim asker, kalenin kap覺s覺n覺 zorlad覺. K覺rd覺. Yeni癟eriler,​ bir kurunla yaralanan Zondi'​yi diri diri yakalamaya 癟ok 癟al覺t覺lar. Ama m羹mk羹n olmad覺. O, diz 羹st羹 s羹r羹nerek,​ her taraf覺 k覺l覺癟la, m覺zrakla delik deik olup, 繹l羹nceye kad璽r vurutu."​ \\
 +"Demek paa, bu mert d羹manla konuamad覺."​ \\
 +"Evet, konuamad覺. V羹cudu ile kesik ba覺n覺 kalenin kar覺s覺na g繹md羹rd羹. Mez璽r覺n覺n 羹st羹ne bir m覺zrak, bir bayrak dikilmesini emretti."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​