Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kutuk_03 [2015/11/14 17:50]
turk_edebiyati:kutuk_03 [2015/11/14 17:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 03~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +"Ak olsun! Ben olsam bir t羹rbe yapt覺r覺r覺m vallahi..."​ \\
 +Arslan Bey, d羹man覺n cesurunu, kahraman覺n覺,​ y覺lmaz覺n覺 severdi. Onca, sava bir mertlik sanat覺yd覺. D羹man ordusundan ka癟覺p, kendisine iltica edenlere hi癟 aman vermez, 'Hain, her yerde haindir'​ diye hemen boynunu vurdururdu. \\
 +Ortal覺k b羹t羹n b羹t羹n karar覺yor, gece oluyordu. \\
 +K璽hya, uzun uzad覺ya anlatt覺覺 Dregley Kalesi'​nin hik璽yesini h璽l璽 bitiremiyordu. Yats覺 namaz覺 i癟in aptes suyu ta覺yan angaryac覺lar,​ mealelerle ge癟meye balad覺lar. Arslan Bey, algo'​nun,​ 覺slanm覺,​ hasta, ateb繹cekleri gibi s繹n羹k s繹n羹k parlayan 覺覺klar覺na bak覺yor, k璽hyan覺n s繹zlerini iitmeyerek,​ kendi plan覺n覺 d羹羹n羹yordu. O biliyordu; d羹manlar覺n hepsi Zondi gibi, Plas Batanyus gibi, Lozonci gibi kahraman deildi. 襤癟lerinde tavan kadar korkaklar覺 da vard覺. Mesela Se癟eni Kalesi'​nin muhaf覺zlar覺,​ daha Ali Paa yakla覺rken,​ toplar覺n覺,​ t羹feklerini,​ cephanelerini,​ erzaklar覺n覺,​ mallar覺n覺,​ hatt璽 ihtiyarlar覺n覺,​ 癟ocuklar覺n覺 b覺rak覺p, bir kurun atmadan ka癟m覺lard覺. \\
 +Birka癟 g羹ne kadar buras覺 da al覺n覺nca Holloko, Boyak, Sa, Keparmat kaleleri kal覺yordu. Ama Allah kerimdi. \\
 +"​Hepsinin al覺nmas覺 belki bir ay s羹rmez..."​ diye m覺r覺ldand覺. K璽hya, kumandan覺n ne d羹羹nd羹羹nden haberi yoktu. Anlamad覺. Sordu: \\
 +"Bu kalenin al覺nmas覺 m覺 beyim?"​ \\
 +"​Hay覺r,​ can覺m... Bu, birka癟 g羹nl羹k i! Hele hava biraz kapans覺n... Fulek'​e kadar d繹rt be kale var... Onlar覺n hepsini diyorum."​ \\
 +"Bir ayda d繹rt be kale... Bu g羹癟 beyim."​ \\
 +"​Ni癟in?"​ \\
 +"Daha bu kaleye bir t羹fek at覺lmam覺... Ben attan inerken yoldalar s繹ylediler."​ \\
 +"Ben buras覺n覺, bir kurun atmadan alaca覺m."​ \\
 +"​Nas覺l beyim?"​ \\
 +"Senin akl覺n ermez. Hava biraz kapans覺n, g繹r羹rs羹n..."​ \\
 +"Hi癟 topa tutmadan h羹cum mu edeceiz?"​ \\
 +"​Hay覺r."​ \\
 +"Ya ne yapaca覺z?"​ \\
 +"​Havan覺n kapanmas覺n覺 bekle, dedim ya... G繹receksin..."​ \\
 +Arslan Bey, planlar覺n覺 en yak覺n adamlar覺ndan bile saklard覺. "Yerin kula覺 var" derdi. Az覺ndan 癟覺kan bir s覺r mutlaka iitilecekti. K璽hya gibi bu sessiz, bu manas覺z beklemeden b羹t羹n askerler s覺k覺l覺yorlar,​ bir ey anlatm覺yorlard覺. Kumandan覺n yard覺m, cephane, top bekledii s繹yleniyordu. \\
 +襤htiyar sipahiler, "Biz buras覺n覺 yard覺m gelmeden alamaz m覺y覺z? 襤ki top yetmez mi? Ne duruyoruz?"​ diye 癟ad覺rlar覺nda dedikodu yap覺yorlard覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​