Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kutuk_05 [2015/11/14 17:50]
turk_edebiyati:kutuk_05 [2015/11/14 17:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 05~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Avazlar覺 癟覺kt覺覺 kadar, 'Heya, mola, yisa!..'​ diye ba覺rt!"​ \\
 +... \\
 +"​Anlam覺yor musun? Yaln覺z g羹r羹lt羹 istiyorum."​ \\
 +"​Pek璽l璽 beyim."​ \\
 +Sonra dier subaylara d繹nd羹: \\
 +"Siz de b羹t羹n askerlerinizi sava d羹zeniyle bunlara yaklat覺r覺n. M羹mk羹n olduu kadar 癟ok g羹r羹lt羹 yapt覺r覺n 'Heya, mola...'​ 癟ektirin. Angarya naralar覺 att覺r覺n. 襤 t羹rk羹leri s繹ylettirin."​ \\
 +襤htiyar top癟uba覺 gibi subaylar da, 癟avular da, bu emirden bir ey anlamad覺lar. Fakat onlar anlamadan yapmas覺n覺 pek iyi bilirlerdi. \\
 +"Ba 羹st羹ne, ba 羹st羹ne..."​ \\
 +"​Haydi,​ ama 癟abuk..."​ \\
 +Hepsi iki ad覺m ayr覺l覺nca sisin i癟inde g繹r羹nmez oldular. Arslan Bey tepinen at覺na binince yular覺 tutan k璽hyas覺na;​ "Sen de ko, yan覺na bir adam al, gerideki Deirmenli iftlii'​nde biriktirdiim elli manday覺 hemen buraya s羹r. Burca giden yolun yan覺nda haz覺r tut... Orada beni bekle. Haydi!"​ \\
 +"​Ba羹st羹ne..."​ \\
 +"Ama 癟abuk..."​ \\
 +H覺zla mahmuzlanan azg覺n at, aha kalkarak sisin i癟ine at覺ld覺. zerindeki s覺rmal覺 kaftan覺n etekleri alt覺n kanatlara benzeyen Arslan Bey'le bir masal kuu gibi u癟tu. \\
 +Biraz sonra... \\
 +Nereden geldii belli olmayan derin bir g羹r羹lt羹 sis i癟inde kayn覺yor; ileri geri, yakla覺yor,​ uzakla覺yor,​ dalgalan覺yordu. K繹s, kalkan, boru sesleri at kinemelerine kar覺覺yor;​ al覺nan emirler, verilen kumandalar y羹zlerce a覺z taraf覺ndan ayr覺 ayr覺 tekrarlan覺yordu. Bast覺klar覺 yerleri g繹rmeyen askerler, sava d羹zeninde bar覺arak,​ duyduklar覺n覺 tekrarlayarak,​ dirsekleriyle,​ kalkanlar覺yla birbirlerine dokunarak duman i癟inde ilerliyorlard覺. \\
 +Sa taraftan top癟ular覺n "heya, mola"​lar覺 iitiliyordu. Etraf覺n覺 saran g羹r羹lt羹den h羹cumun balad覺覺n覺 kale de anlad覺. Boru, trampet, hurra sesleri aksetmeye, tek t羹k tabanca t羹fek at覺lmaya balad覺. G繹zc羹ler kale bedenlerinin dibine kadar gidip geliyorlard覺. Saflar覺n aras覺nda top癟uba覺n覺n b羹y羹k bir la覺m a癟t覺覺 s繹yleniyordu. \\
 +Askerler, subaylar覺n emriyle olduklar覺 yerlerde bada kurmu bekliyorlar,​ g羹r羹lt羹 ediyorlard覺. \\
 +Nihayet, Arslan Bey, terden s覺r覺ls覺klam olmu at覺 ile duman i癟inde sava s覺ralar覺n覺n aras覺nda, ad覺m ad覺m g繹r羹nd羹. Her ad覺mda; \\
 +"​Yiitlerim!.. Sis a癟覺lmaya balad覺 m覺 hemen susun. Hep birden ayaa kalk覺n, h羹cum edecek gibi durun. Ama ileri gitmeyin. Ate de a癟may覺n. Ben d羹mana teslim teklif edeceim..."​ diyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​