Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kutuk_06 [2015/11/14 17:50] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 06~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +Top癟ular覺n,​ top癟ulara kar覺an angaryac覺lar覺n "heya, mola" naralar覺 gittik癟e art覺yor, b羹y羹yor, t羹yleri 羹rpertecek heyecanl覺 yank覺larla g繹r羹nmeyen dalar覺, talar覺 inletiyordu. \\
 +leye doru sis a癟覺lmaya balad覺. Askerler, sallanan siyahl覺 beyazl覺 bayra覺 ile algo'​yu bir hayal gibi g繹rd羹ler. Sesler kesildi. Kuzeyden esen bir r羹zg璽r dumanlar覺 da覺t覺yor;​ gerilere, ormanlara doru s羹r羹yordu. \\
 +Art覺k herkes birbirini g繹r羹yordu. \\
 +Kaleye pek yaklam覺t覺. Askerler, g繹zleriyle kumandanlar覺n覺 arad覺lar. O bur癟 kap覺s覺na giden yolun gediinde at覺yla dola覺yordu. Gediin 繹n羹nde b羹y羹k bir manda s羹r羹s羹 vard覺. Burcun tepesinde, siperlerin aras覺nda, kalkanl覺, t羹fekli adamlar geziniyordu. \\
 +Cesur Arslan Bey, k覺r at覺n覺 ileriye s羹rd羹. Kaleye y羹z ad覺m kadar yaklat覺. Arkas覺ndaki k璽hyas覺yla,​ gen癟 terc羹man kotular... G羹r sesiyle hayk覺rd覺: \\
 +"Hey bre algo muhaf覺zlar覺!.. Ben, padiah覺m覺n dedesine sizin kral覺n覺z覺n memleketlerinden b羹y羹k yerler zaptetmi Bosna Valisi Yahya Paa'​n覺n torunlar覺ndan覺m. Atam Hamza Bali Bey, daha on d繹rt ya覺nda iken sizin ordular覺n覺z覺 perian etmi, Viyana kuatmas覺nda,​ Viyenberg 繹n羹nde an alm覺t覺r. Ben, hangi kaleye gittimse geri d繹nmemiim,​ daha ge癟en g羹n iki k羹癟羹k topla Boza Kalesi'​ni yerle bir ettim. Mihal Teri, Etiyen Soay, Andrenaki gibi kahramanlar覺n覺za canlar覺n覺 ba覺lad覺m. Vadiye 癟ekildim. Gerip gitmeleri i癟in yol vard覺m. Haydi gelin. Siz de teslim olun. Bo yere kan覺n覺z覺 d繹kt羹rmeyin..."​ \\
 +Kale ile beraber b羹t羹n ordunun iittii bu teklifi, terc羹man, avaz覺 癟覺kt覺覺 kadar ba覺rarak tekrarlad覺. \\
 +Derin bir sessizlik... \\
 +Arslan Bey'in at覺 duram覺yor, aha kalk覺yor, saa, sola tepiniyordu,​ k璽hya, dizgininden tutmaya 癟al覺覺yordu. \\
 +Burcun tepesinden bir cevap verdiler. Terc羹man tekrarlad覺:​ \\
 +"Ne gibi artlarla, diyorlar beyim."​ \\
 +Arslan Bey, deminkinden daha sert bir sesle hayk覺rd覺: \\
 +"​art覺m filan yok. Biz teslim olan覺n can覺na k覺ymay覺z. Teslim olmazsan覺z,​ be dakika sonra kalenin i癟inde bir canl覺 adam kalmaz. Kar覺n覺zdaki yolun gedii 羹zerinde g繹rd羹羹n羹z nedir? \\
 +Anlam覺yor musunuz? Babalar覺n覺zdan iitmediniz mi? Elli manda ile buraya getirdiim bu topun iki g羹llesiyle binlerce algo kuvvetinde olan 襤stanbul kaleleri tuzla buz oldu. 襤te 襤stanbul'​u alan bu top... Bir kere ate edeceim. 襤kinci at覺ma gerek yok. Ne kaleniz kalacak, ne de kendiniz. \\
 +Ac覺yorum size..."​ \\
 +Gen癟 terc羹man, bu s繹zleri, yine avaz覺 癟覺kt覺覺 kadar tekrarlarken,​ b羹t羹n askerler, g繹zlerini yolun gediine 癟evirdiler. Mandalar覺n yan覺nda, uzun, b羹y羹k, gayet b羹y羹k, gayet kal覺n, gayet siyah m羹thi bir topun korkun癟 bir ejderha gibi uzand覺覺n覺 g繹rd羹ler. Saflar覺n aras覺nda sevin癟 sadalar覺 y羹kseldi. Herkes Arslan Bey'in bir haftad覺r ne beklediini imdi anl覺yordu. Demek bu top geliyormu... \\
 +Biraz sonra... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​