Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:kutuk_07 [2015/11/14 17:51]
turk_edebiyati:kutuk_07 [2015/11/14 17:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: K羹t羹k : 07~~
 +=== KTK ===
 +=== MER SEYFETT襤N ===
 +----
 +algo'​nun tepesinde, an, namus kefeni olan uursuz beyaz bayrak dalgalan覺yordu. Demir kap覺lar a癟覺lm覺t覺. Korkudan sapsar覺 kesilen tula kumandan, alt覺n k覺l覺癟l覺 asilzadeler,​ z覺rhl覺 繹valyeler,​ Arslan Bey'in 繹n羹nde dize gelmilerdi. Silahlar覺 al覺nan d羹man ikier ikier balan覺yor,​ tak覺m tak覺m ordug璽h覺n arkas覺na g繹t羹r羹l羹yordu. Kalenin i癟indeki k覺ymetli eylerden bir da ortada kabar覺yor; al yeil bayraklarla kalenin tepesine dolan askerler ba覺r覺覺yorlar,​ aralar覺ndaki derviler, bedenlerden sarkarak ezan okuyorlar, tekbir 癟ekiyorlard覺. \\
 +Teslim olan kumandanla erk璽n覺na Arslan Bey; \\
 +"​Korkmay覺n覺z. Hayat覺n覺z ba覺lanm覺t覺r. Biz Vire'​yi bozmay覺z. Gelin, size elli manda ile buraya getirdiim topu seyrettireyim..."​ dedi. \\
 +Terc羹man bunu tekrarlay覺nca hepsi birbirlerine bak覺t覺lar. Bu m羹thi, bu korkun癟 aleti yak覺ndan g繹rmeyi hem merak ediyorlar, hem 癟ekiniyorlard覺. Arslan Bey'in arkas覺na tak覺ld覺lar. B羹y羹k topa doru y羹r羹d羹ler. Yakla覺nca Arslan Bey; \\
 +"​襤te"​ dedi, "Sizin b繹yle topunuz var m覺?" \\
 +D羹man kumandan覺 terc羹manla cevap verdi: \\
 +"​Hay覺r."​ \\
 +"​Ni癟in yapm覺yorsunuz?"​ \\
 +"​Bilmiyoruz."​ \\
 +Gen癟 irisi bir 繹valye terc羹mana bir eyler sordu. Arslan Bey; \\
 +"Ne diyor?"​ dedi. \\
 +"Bey bu topu ka癟 g羹nde 襤stanbul'​dan buraya getirmitir,​ diyor."​ \\
 +"Sen de ki: 襤stanbul'​dan getirmemi. Burada bir hafta i癟inde kendisi yapm覺."​ \\
 +Terc羹man bu s繹zleri s繹yleyince esirler afallat覺lar. Arslan Bey, daha ziyade yakla覺p elleriyle yoklamalar覺na,​ daha yak覺ndan g繹rmelerine m羹saade ettiini s繹yledi. Marur kumandan, kahraman asilzadeler,​ cesur 繹valyeler,​ b羹y羹k topun etraf覺nda topland覺lar. Bir elini han癟erinin elmas sap覺na dayayan Arslan Bey, 繹teki eliyle, g羹l羹mseyerek pala b覺y覺klar覺n覺 b羹k羹yor, arkas覺ndaki k璽hya, ba覺n覺 ka覺yarak g羹lmekten kat覺l覺yor,​ terc羹man aptalla覺yordu. Yirmi ad覺m uzakta duran m覺zrakl覺 n繹bet癟iler de g羹l羹羹yorlard覺. Esirler topa elini s羹rd羹ler. Deliini arad覺lar. \\
 +Bulamay覺nca sarard覺lar. Sonra k覺zard覺lar. Birbirlerine bak覺t覺lar. yle kald覺lar. Kollar覺n, 癟aprazlayarak yere bakan kale kumandan覺 titreyerek m覺r覺ldand覺. Arslan Bey, terc羹mana bakt覺; \\
 +"Ne diyor?"​ \\
 +"Bu mertlik deil... diyor."​ \\
 +"Ona sor ki: Hen羹z bir kere patlamayan bir toptan korkarak, hemen teslim oluvermek mi mertliktir?"​ \\
 +Terc羹man sordu. \\
 +Kale kumandan覺, g繹zlerini yerden kald覺r覺p cevap veremedi. Asilzadeler,​ 繹valyeler,​ birbirlerinin y羹zlerine bakmaya cesaret edemediler, ani bir 繹l羹m darbesiyle vurulmu gibi olduklar覺 yerde donup kald覺lar. \\
 +Bir g羹llesiyle kaleyi y覺kacak olan bu korkun癟 top, siyaha boyanm覺 kocaman bir k羹t羹kten baka bir ey deildi!... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(7);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​