Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:pireler_02 [2015/11/14 16:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Pireler : 02~~ 
 +=== PİRELER === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Azizim, köpeğini kaybetmek istemezsen, Avrupalı bir veteriner bul, göster– dedi. \\ 
 +– Veterinerin Avrupalısı ile Asyalısı arasında ne fark olur? dedim. \\ 
 +– Çok... – diye güldü. \\ 
 +– Ne gibi? \\ 
 +– Köpeğini gösterince görürsün. \\ 
 +Bu öneriyi bir paradoks olarak düşündüm. Ama denize düşen köpüğe sarılır! Felaket zamanında, ümitsizlikte en boş, en çürük temeller üzerine ümit bina etmek ne hoş bir tesellidir. Rose da: – Boykotaj yapmıyoruz ya... Bir Avrupalı veterinere gösterelim,​ belki Rahmi Bey'in hakkı var demeye başladı. \\ 
 +Sordum, soruşturdum. Punto'​da ihtiyar bir İtalyan veteriner varmış. Sığır vebası uzmanıymış. \\ 
 +Halsizlikten gözlerini açamayan zavallı Koton'​un cesedini kucağıma aldım. Evine gittim. Kapıyı kendisi açtı. Beyaz, çatal sakallı bir adamcağızdı. Galiba sokağa çıkıyordu. Şapkası başında, bastonu elindeydi. \\ 
 +– Ne istiyor?– dedi. \\ 
 +– Köpek hasta– dedim. \\ 
 +Kalın bastonunu kapının kenarına dayadı. Titrek zayıf elleriyle Koton'​u kucağımdan aldı. \\ 
 +Gözlerine, ağzına baktı. Sonra tüyleri kokladı. Elleriyle bu beyaz tüyleri araladı. Dikkatli dikkatli baktı. \\ 
 +– Bunun üzerine bir avuç pire koy, iyi olacak!– dedi. \\ 
 +– Ne demek? \\ 
 +– Pire oğlum, bir avuç pire!.. \\ 
 +Koton'​u uzattı. Aldım. Birdenbire fena halde canım sıkıldı. Terbiyesiz, bunak, işte benimle eğleniyordu. \\ 
 +– Bir ilaç vermeyecek misiniz?– dedim. \\ 
 +İhtiyar gülerek yine münasebetsiz tavsiyesini tekrarladı:​ \\ 
 +– Bir avuç pire! Yıkamayacaksın. Üzerinde kalsın. Bu ilaçtır! Hiddetlendim. \\ 
 +– Benimle eğleniyor musunuz? \\ 
 +– Ne eğlenmek? Doğru söylerim. Başka ilaç istemez bu... \\ 
 +– Bunak herif! \\ 
 +– Ben, ben bunak ha... \\ 
 +– Sen ya... \\ 
 +Canımın sıkıntısından az daha ihtiyarı dövecektim. \\ 
 +– Ben bunak ha? \\ 
 +– Hem bunak, hem terbiyesiz! Ben sana insan gibi hasta hayvanı getiriyorum,​ sen gevezelik ediyorsun. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(5);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​