Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

turk_edebiyati:yeni_bir_hediye_03 [2015/11/14 17:39] (current)
Line 1: Line 1:
 +~~NOCACHE~~ 
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​ 
 +---- 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​ 
 +[<​2>​] 
 +~~Title: Yeni Bir Hediye : 03~~ 
 +=== YENİ BİR HEDİYE === 
 +=== ÖMER SEYFETTİN === 
 +---- 
 +– Hayır. \\ 
 +– Kuru fasulye. \\ 
 +– Hayır diyorum, hanım. \\ 
 +Cevriye Hanım kocasının başka bir şey düşüneceğine hiç ihtimal vermezdi. \\ 
 +– Şüphesiz bir saattir şairane hayallere dalmamıştın ya? \\ 
 +Doğru... Şairane değil... \\ 
 +– Ne düşünüyordun,​ öyleyse sen söyle... \\ 
 +– Ne düşüneceğim?​ Yeni bir masrafı... \\ 
 +– Ne gibi? \\ 
 +– Bütçemizi altüst edecek bir masraf... Bu ay üçüncü hediyeyi alacağız. Cevriye Hanım birden anlamadı. \\ 
 +– Ne hediyesi? \\ 
 +– Dayının çocukları sünnet oldular. Yarın akşam davetliyiz... Ne hediye götüreceğiz?​ Bu ay düğünleri olan iki akrabamıza beşer liralık hediye götürdük. \\ 
 +Cevriye Hanım, \\ 
 +– Mutlaka maddi bir hediye götürmek lazım mı? – dedi. Manevi bir hediye götürelim. Bedava, fakat çok kıymetli bir şey... \\ 
 +– Ne gibi? \\ 
 +– Ben bir şiir yazayım. Onu götürelim. \\ 
 +– Böyle bir maskaralık olmaz. \\ 
 +– Vay, sen şiiri küçük görüyorsun ha... \\ 
 +– Canım... şey... \\ 
 +– Ne? \\ 
 +– Böyle şey olur mu? – Niçin? \\ 
 +– Sonra bize... \\ 
 +– Ne diyecekler? \\ 
 +– Deli derler.. \\ 
 +Karı koca yarım saat kadar tartıştılar. Her tartışmadan olduğu gibi, onların tartışmalarından da hiçbir sonuç çıkmadı. "​Fikirlerinin çarpışmasından sanki gerçek şimşeği söndü."​ Ay, onları daha iyi görebilmek için yavaş yavaş, çaktırmadan,​ daha tepeye, göğün ta ortasına çıkıyordu. Cevriye Hanım, \\ 
 +– Boş laflarınla şairane hayallerimi dağıtıyorsun! – diye kocasına darıldı. \\ 
 +<​php>​sayfa_numaralama(5);</​php>​ 
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​