Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_01 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 01~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +=== GNE LKES襤 (CIVITAS SOLIS) ===
 +=== NSZ ===
 +[[http://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Tommaso_Campanella|Tommaso Campanella]] (1568-1639),​ d羹羹ncelerini yirmi yedi y覺ll覺k hapis hayat覺yla 繹demi bir d羹羹nce kahraman覺d覺r. Onun yaad覺覺 d繹nem, Avrupa Katolik d羹nyas覺n覺n par癟alanmaya balad覺覺,​ modern d羹nyay覺 haz覺rlayan politik, ekonomik ve k羹lt羹rel olaylar覺n olutuu g羹nlere rastlar. Daha XIV. ve XV. y羹zy覺llarda,​ [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Katolik_Kilisesi|Katolik Kilisesi]]nin kat覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Dogmatizm|dogma]]lar覺na,​ b羹y羹k ve haks覺z zenginliine,​ derebeylik d羹zeninin k繹t羹l羹klerine kar覺, 癟eitli tarikatlar覺n 繹nderliinde,​ yer yer bag繹steren ayaklanmalar Avrupa'​y覺 batan baa saran bir nitelik kazanm覺t覺. Bir yandan Kilisenin, bir yandan da kral kuvvetlerinin bast覺r覺p ortadan kald覺rd覺覺 bu tarikat ayaklanmalar覺,​ baka baka yerlerde, baka adlarla yeniden 繹rg羹tlenip harekete ge癟iyordu. 襤te, [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Bohemya|Bohemya]]'​da uzun s羹re etkin olan Picard'​lar ya da Adamist'​ler! 襤te, 襤talya, Fransa ve Almanya'​da 竄insan覺n bu d羹nyada mutlu olmas覺n覺罈 isteyen Beggard'​lar! 襤te, 襤ngiltere'​deki Wyclif'​癟iler,​ orta Avrupa'​daki Hus'​癟ular! B羹t羹n bu tarikatlar, dinsel yenilikler yan覺nda, daha hakl覺 bir toplumsal d羹zen kurma 癟abas覺 i癟indeydiler. Hus'​癟ular覺n bir kolu olan Taborit'​ler,​ dinsel t繹renlerin bir癟ounu atmakla kalm覺yor, din reformunu mal ortakl覺覺na dayanan toplumsal bir devrimle tamamlamak istiyorlard覺. \\
 +襤te, Campanella bu toplumcu g繹r羹ten,​ bu devrimci ilkelerden yola 癟覺kar ve ''​竄Ben doacak yeni sabahlar覺n 癟an sesiyim罈''​ der. Ne yaz覺k ki, ufukta beliren bu yeni sabah覺 g繹remeyecektir. Ama, onun ad覺 felsefe ve sosyal doktrinler tarihinde, bir m羹jdeci olarak, yaam覺 ve yaayacakt覺r. \\
 +Campanella, 襤talya'​da [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Calabria|Calabria]] b繹lgesinde Stilo kasabas覺nda d羹nyaya geliyor. Daha k羹癟羹k yatan, 羹st羹n zek璽s覺 ve okumaya olan a覺r覺 tutkunluuyla dikkati 癟ekiyor. On 羹癟 ya覺nda 癟eitli konular 羹st羹ne iirler yaz覺yor, uzun uzun s繹ylevler veriyor. On be ya覺nda Cosenza Dominiken Manast覺r覺na giriyor ve orada Aquino'​lu ermi Augustinus'​un 竄Summa Theologica罈s覺n覺 defalarca okuyor. ok ge癟meden manast覺rda okumad覺覺 eser kalm覺yor. Bilgiye olan susuzluunu bir iirinde 繹yle dile getiriyor: ''​竄D羹nyan覺n b羹t羹n kitaplar覺 doyuramaz kafam覺n a癟l覺覺n覺. Neler neler okumad覺m! Ama yine de kafam覺n a癟l覺覺ndan 繹l羹yorum... Anlay覺覺m artt覺k癟a, bilgim eksiliyor...罈''​ \\
 +Dinsel konulardan az zamanda b覺kan Campanella, felsefeye veriyor kendini. B羹y羹k 襤talyan filozofu Telesio'​da arad覺覺 繹nderi buluyor. Doruyu kitaplardan 癟ok, tabiat覺n g繹zleminde arayan Telesio, Aristoteles'​in b羹t羹n bir 癟a覺 etkileyen felsefesine kar覺 tabiat felsefesini savunuyordu. Bu ama癟la da Academia Telesiana ad覺yla bir felsefe dernei kurmutu. Telesio'​nun temel d羹羹ncesi uydu: Bilim soyut kavramlardan deil, ger癟ek varl覺klardan yola 癟覺kmal覺d覺r;​ deney, bilimin bavurmas覺 gereken temel kurald覺r. \\
 +Campanella yirmi iki ya覺nda ilk eserini yaz覺yor. Bu, Telesio'​yu d羹manlar覺na kar覺 savunmak ve [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Aristoteles|Aristoteles]] felsefesini 癟羹r羹tmek amac覺yla kaleme ald覺覺 "​Philosophia Sensibus Demonstrata"​t覺r. ((Duyularla A癟覺klanan Felsefe)) Eser cizvitlerin sald覺r覺s覺na uruyor. Sapk覺nl覺k ve b羹y羹c羹l羹kle su癟lanan Campanella, Papa'​n覺n emriyle [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Cosenza|Cosenza]]'​dan ayr覺l覺p Stilo'​ya d繹nmek zorunda kal覺yor. Stilo manast覺r覺nda bo vakitlerini okumak, bilgisini artt覺rmakla deerlendiren Campanella, 癟ok ge癟meden 竄bu dar ve karanl覺k hapis-evinden罈 ka癟覺yor. On y覺l, 襤talya'​y覺 batan baa dola覺yor. Venedik'​te [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Galileo_Galilei|Galilei]]'​yle,​ daha bir癟ok tarih癟i ve filozofla tan覺覺yor. Urad覺覺 yerlerde, al覺覺lm覺 d羹羹ncelerle,​ k繹r inan癟larla sava覺yor. 襤talya'​n覺n hemen b羹t羹n b羹y羹k kentlerini g繹rd羹kten sonra, savakan ve kararl覺, Stilo'​ya d繹n羹yor. \\
 +Campanella'​n覺n hayat dram覺 burada bal覺yor. 1600'​lerde b羹t羹n G羹ney 襤talya, 襤spanya'​n覺n bir s繹m羹rgesi haline gelmiti. zellikle [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Calabria|Calabria b繹lgesi]], din adamlar覺n覺n elinde daha da yoksullam覺t覺. Bir yandan engizisyon vaheti, bir yandan yoksulluk, toplumsal isteklere yol a癟maktayd覺. K羹lt羹r merkezleri olan kitapl覺klar ve akademiler kapat覺lm覺t覺. Serbest d羹羹nce manast覺rlarda bar覺nabiliyordu ancak. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​