Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_02 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 02~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Yurdunu 襤spanyol boyunduruundan kurtarmay覺 d羹羹nen Campanella bir ayaklanma tertiplemeye bal覺yor. Pietro Giannone 竄Napoli Tarihi罈 adl覺 eserinde bu ayaklanma i癟in unlar覺 s繹yl羹yor: 竄Campanella yeni d羹羹nceleri,​ 繹zg羹rl羹k ve cumhuriyet tasar覺lar覺yla az kals覺n Calabria'​n覺n alt覺n覺 羹st羹ne getirecekti. Krall覺klar覺 yeni bir d羹zene sokmaya, toplumlar覺 y繹netecek anayasalar koymaya kadar ileri g繹t羹rm羹t羹 ii.罈 Anla覺lan,​ Campanella, sonradan hapiste yazaca覺 G羹ne lkesi'​nin toplum d羹zenini daha o zamandan tasarlam覺,​ politik ayaklanmay覺,​ daha 繹nceki sapk覺n tarikatlar覺n yapt覺覺 gibi, toplumsal bir reformla tamamlamaya kalkm覺t覺. \\
 +[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​V._Paulus|Papa Paulus V]], [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​VII._Urbanus|Urbanus VII]], [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Francis_Bacon|Bacon]] ve [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Armand_Jean_du_Plessis_de_Richelieu|Richelieu]] gibi astrolojinin 繹zel etkilerine inanan Campanella, y覺ld覺zlardaki birtak覺m belirtilere bak覺p, d羹nya y羹z羹nde, 繹zellikle Napoli krall覺覺nda ve Calabria'​da devrimler olaca覺n覺 s繹yl羹yordu. Dinsel ve toplumsal alanda gerekli sayd覺覺 yenilik d羹羹ncelerini bir癟ok manast覺r rahiplerine benimsetmiti. Giannone'​ye bak覺l覺rsa,​ 羹癟 y羹z羹 ak覺n rahip bu ayaklanmaya kat覺l覺yor. Bir癟ok vaiz halk覺n aras覺na girip 竄zg羹rl羹e kavumak, parayla insan kan覺 ak覺tan, yoksullar覺 ezen kral adamlar覺n覺n ikencelerine son vermek i癟in birlemeye罈 癟a覺r覺yorlar onu. Napoli'​li bir癟ok soylularla birlikte bir hayli piskopos da bu ayaklanmay覺 destekliyor. Bu ara, bir T羹rk donanmas覺n覺n yard覺m覺 da salan覺yor. \\
 +Ama, ayaklanma 繹nceden haber al覺narak 繹nleniyor ve bir T羹rk gemisine ka癟mak 羹zere anlat覺覺 bir kay覺k癟覺y覺 bekleyen Campanella bir kul羹bede yakalanarak Napoli'​ye g繹t羹r羹l羹yor. At覺ld覺覺 hapisevinde korkun癟 ikencelere uruyor. 竄Atheimus triumphatus罈 adl覺 eserinin 繹ns繹z羹nde Campanella 癟ektii ikenceleri 繹yle anlat覺yor: \\
 +竄Elli hapisevine girdim 癟覺kt覺m. Yedi kez, t羹yler 羹rpertici ikencelere urad覺m. Son ikence k覺rk saat s羹rd羹. Bedenimi iplerle s覺k覺 s覺k覺 sar覺p kan revan i癟inde b覺rakt覺lar. Ellerimi arkaya balay覺p, sivri bir kaz覺覺n 羹st羹ne salland覺rd覺lar beni. K覺rk saat sonra beni 繹ld羹 sand覺lar, ikenceyi durdurdular. 襤kencecilerimden baz覺lar覺, daha da can覺m覺 yakmak i癟in, as覺l覺 bulunduum ipi habire oynat覺yor, boyuna k羹f羹r savuruyorlard覺. Baz覺lar覺 da, 竄Yaman adam, dorusu罈 demekten kendilerini alam覺yorlard覺. Hi癟 bir eyle sarsamad覺lar,​ alt edemediler beni, bir tek s繹z bile alamad覺lar az覺mdan.1 Tam alt覺 ay s羹ren bir hastal覺ktan,​ bir mucizeyle kurtulduktan sonra, bir 癟ukura att覺lar beni. On be ay kald覺m orada. Sonra yarg覺癟 繹n羹ne 癟覺kar覺ld覺m. nce bana: 竄renmediin eyi nas覺l bilebilirsin?​ eytan m覺 var senin emrinde?罈 diye sordular. Ben de: ''​竄Bildiklerimi 繹renmek i癟in, sizin i癟tiiniz araplar覺n on misli kandil ya覺 harcad覺m罈''​ diye kar覺l覺k verdim. 癟 D羹zmeci adl覺 kitab覺 yazmakla su癟lad覺lar beni. Oysa, ben daha d羹nyaya gelmeden bas覺lm覺t覺 bu kitap. Beni [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Demokritos|Demokritos]]'​un d羹羹ncelerini benimsemekle,​ kiliseye kar覺 d羹manca duygular beslemekle, din kurallar覺n覺n d覺覺na 癟覺kmakla su癟lad覺lar. G羹ne'​te,​ Ay'da ve y覺ld覺zlarda devrimleri haber veren belirtileri ileri s羹r羹p ayaklanmalar haz覺rlamakla,​ d羹nyay覺 sonsuz ve bozulmaz g繹steren Aristoteles'​e kar覺 癟覺kmakla su癟lad覺lar beni. B羹t羹n bunlardan 繹t羹r羹, beni t覺pk覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Yeremya|Jeramiah]] gibi, havas覺z, 覺覺ks覺z bir 癟ukura t覺kad覺lar.罈 \\
 +Campanella'​n覺n hapislik hayat覺 yirmi yedi y覺l s羹r羹yor. B繹ylesine uzun bir ikence hayat覺na Campanella gibi ruh ve kafaca salam, inan癟lar覺nda sars覺lmaz bir insan dayanabilirdi ancak. Nitekim ikencecilerine kar覺 ba覺 hep havada kal覺yor, onlardan ne ba覺lanmas覺n覺 istiyor, ne de yard覺m bekliyor. 襤stedii tek ey, kitap, k璽覺t ve kalem; yani, kafas覺n覺 beslemek ve kafas覺n覺n 羹r羹nlerini d覺ar覺ya sa癟mak. \\
 +Campanella'​n覺n hapis hayat覺 1626'​da sona eriyor. 襤spanya kral覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​III._Felipe|Philip III]]'​羹n 繹l羹m羹nden sonra (1621), ​ [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​VIII._Urbanus|Papa Urbanus VIII]]'​in be y覺l s羹ren 癟abas覺yla serbest b覺rak覺l覺p Roma'​ya gidiyor. ok ge癟meden, pusuda bekleyen d羹manlar覺n覺n sald覺r覺s覺na uruyor ve Frans覺z el癟isinin yard覺m覺yla Fransa'​ya ka癟覺yor. Kardinal Richelieu ve Louis XIII.'​den yak覺nl覺k ve yard覺m g繹ren Campanella 繹mr羹n羹n geri kalan k覺sm覺n覺 Paris'​te dominiken manast覺r覺nda sessiz ve rahat, ge癟iriyor. 1639'​da,​ yetmi bir ya覺nda 繹l羹yor. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​