Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_03 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 03~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +;#;
 +* * *
 +;#;
 +Campanella, hemen hepsi [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Latince|Latince]] olan say覺s覺z eserler yazm覺t覺r. Felsefe tarihinde Campanella'​n覺n ad覺, Aristoteles felsefesinin d羹man覺 ve deneysel y繹ntemin 繹nc羹s羹 olarak an覺lmaktad覺r. Bacon'​dan 繹nce, fizik alan覺nda, g繹zlem olmadan, varsay覺mlar deneylemeyle kontrol edilmeden salam hi癟 bir bilgiye var覺lamaz, diyen o olmutur (G. Fonsgrive), Calabria'​l覺 filozof, her eyden 繹nce, felsefeyle tanr覺bilimi birbirinden ay覺rmak gerektiini ileri s羹r羹yor. Ona g繹re, felsefe duygu ve ak覺l yoluyla var覺lan tabiat bilgisidir, 襤ncil'​se imanla tabiat-羹st羹 d羹nyas覺n覺 tan覺may覺 ama癟 edinmitir. Tabiat覺 繹renmek, g羹nl羹k yaay覺覺m覺zda ondan faydalanmak anlam覺na geldii halde, tanr覺bilim sadece ruhun kurtuluuyla ilgilenmektedir. Onun i癟in, felsefe, tabiat覺n s覺rlar覺na y繹nelmi bir arat覺rma olarak, Kutsal kitaplar覺n bask覺s覺ndan kendini kurtarmal覺d覺r. 羹nk羹, bu kitaplar覺n b繹ylesi bilgiyle hi癟 bir ilikisi yoktur. Ayr覺ca felsefe, kendini insandan (繹rnein, Aristoteles'​ten) gelen her t羹rl羹 otoriteden de kurtarmal覺d覺r. (Bruna Widmar) \\
 +Felsefe eserlerinin deeri ne denli b羹y羹k olursa olsun, Carnpanella'​dan bug羹ne kalan, ad覺n覺 繹l羹ms羹zletiren ey, hi癟 羹phe yok ki, G羹ne lkesi'​nde dile getirdii toplumsal bir d羹zen d羹羹ncesidir. 襤lk defa Utrecht'​de 1643'​de bas覺lm覺 olan G羹ne lkesi, (Civitas Solis), Platon'​un Devlet'​i ve Thomas More'​un Utopia'​s覺yla ayn覺 d羹羹nce 癟izgisi 羹zerinde, insanolunu mutlu bir yaay覺a kavuturma yolundaki isteklerin en temiziyle yaz覺lm覺 eserlerin ba覺nda gelir. \\
 +G羹ne lkesi, Campanella'​n覺n,​ g羹n羹n birinde ger癟ekleeceini d羹羹nd羹羹 filozof癟a bir devlet tasar覺s覺d覺r. Campanella b羹t羹n k繹t羹l羹klerin ve haks覺zl覺klar覺n kayna覺, insan覺n kendinden bakas覺n覺 d羹羹nmemesinde,​ d羹nya mal覺n覺n benim senin diye b繹l羹羹lmesinde buluyor. Ona g繹re, insanlar, genel yarar kaygusundan uzak olduklar覺 s羹rece, kendi dar 癟evrelerinde,​ kendilerinden bakas覺n覺 d羹羹nmezler. Oysa, toplum halinde birleen insanlar覺n amac覺 genel yarar olmal覺d覺r. zel 癟覺karlar覺 kald覺ral覺m,​ toplum yarar覺ndan baka bir ey kalmaz ortada. Bencil davran覺lar,​ eninde sonunda, toplum g羹癟lerinin 癟at覺mas覺na yol a癟ar. Oysa bu g羹癟lerin genel yarara y繹nelmesi, g羹癟ler aras覺nda tutarl覺 bir denge yarat覺r. Onun i癟in, G羹ne lkesi'​nde her ey devletin, genel yarar覺n buyruu alt覺ndad覺r. \\
 +Ama, denilecektir ki, 繹zel mal m羹lk olmazsa, insanlar覺 nas覺l 癟al覺t覺r覺r覺z?​ Campanella buna, insanlarda dayan覺ma bilinci, topluma yararl覺 olma istei yaratarak, diye cevap verecektir. Tarih bize Romal覺lar覺n,​ yoksulluklar覺na ramen, yurtlar覺 uruna seve seve savaa at覺ld覺klar覺n覺 g繹stermiyor mu? 襤lk H覺ristiyanlar zaman覺nda, kazan癟tan, mal m羹lk d羹羹ncesinden uzak, d羹nyadan elini eteini 癟ekmi, topluluk urunda kendi 癟覺karlar覺n覺,​ sevgilerini,​ hatta canlar覺n覺 bile hi癟e sayan rahipler ayn覺 繹zgecilik 繹rnei vermiyorlar m覺yd覺 bize? Bug羹nk羹 toplumda bile, karde癟e 癟al覺ma, 癟覺kars覺z yar覺ma 繹rnekleri g繹rm羹yor muyuz? imdilik devede kulak olan bu 繹rnekler ni癟in bir g羹n genellemesin?​ Ayr覺ca u da var: G羹ne lkesi'​nde 癟al覺ma bir angarya olmaktan 癟覺km覺, bir zevk halini alm覺t覺r. Aylakl覺k ay覺p, y羹z k覺zart覺c覺 bir eydir orada. \\
 +Campanella filozof癟a devlet tasar覺s覺nda,​ mal m羹lk ortakl覺覺 yan覺nda, kad覺n ortakl覺覺n覺 da ele al覺yor. Kendinden 繹nce, Platon da devlet i癟inde anlama, kaynama yarat覺r diye, kad覺n ve 癟ocuklar覺n ortak olmas覺n覺 savunmutu. Ne var ki, Platon, bu ortakl覺覺 yaln覺z y繹neticiler i癟in 繹ng繹r羹yordu. Campanella ise, bu ortakl覺覺 b羹t羹n toplum i癟in istiyor. unu unutmamak gerekir ki, kurmac覺 Platon'​dan 繹nce, kad覺n ortakl覺覺 Heredotus'​un da belirttii gibi baz覺 襤skit kabilelerinde varm覺. Bu kabilelerde kad覺nlar ata biner, avlarda, savalarda erkeklere elik ederlermi. Yunan tarih癟isine bak覺l覺rsa bu ortakl覺覺n amac覺, kan ba覺yla herkesi birbirine s覺k覺 s覺k覺ya balamak, k覺skan癟l覺klar覺n,​ kinlerin 繹n羹n羹 almakm覺. \\
 +te yandan, Lykurgos Yasalar覺 evlilik i癟in birtak覺m ya s覺n覺rlar覺 koymakta ve g羹癟s羹z d羹en yal覺 erkeklere, aile yuvalar覺n覺 bozmamak i癟in, kar覺lar覺n覺 zaman zaman, evlenmeden 癟oluk 癟ocuk sahibi olmak isteyen bekar erkeklere sunma hakk覺 tan覺maktad覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​