Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_05 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 05~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Campanella'​n覺n bu eserde s繹z羹n羹 ettii Colombo'​nun [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Kristof_Kolomb|Kristof Kolomb]]'​la hi癟 bir ilikisi yoktur. 羹nk羹, bu konumada ge癟en olaylar 羹nl羹 denizcinin 繹l羹m羹nden sonraya aittir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Haydi anlat bakal覺m u deniz yolculuunda ba覺ndan ge癟enleri! \\
 +CENOVALI KAPTAN \\
 +Daha 繹nce anlatm覺t覺m ya d羹nyay覺 bir ucundan 繹b羹r ucuna nas覺l dolat覺覺m覺,​ Toprabana'​ya var覺r varmaz nas覺l karaya 癟覺kmak zorunda kald覺, 覺m覺. Bu adan覺n insanlar覺ndan korkup yak覺n bir ormana s覺覺nm覺t覺m. Bir s羹re sonra ormandan 癟覺km覺, y羹r羹ye y羹r羹ye tam Ekvator'​un alt覺na d羹en geni bir ovaya varm覺t覺m. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Peki, orada neler oldu? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Orada, d繹rt bir yan覺m覺, kad覺nl覺 erkekli bir s羹r羹 insan sar覺verdi birden. Hepsinin ellerinde sil璽hlar vard覺. 襤癟lerinde bizim dilimizi konuanlar 癟oktu. Beni al覺p G羹ne Kent'e g繹t羹rd羹ler. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Nas覺l yap覺lm覺 bu kent, nas覺l y繹netiliyor,​ anlat覺verin l羹tfen! \\
 +C. KAPTAN \\
 +Geni bir ovan覺n ortas覺nda y羹kselen bir tepe d羹羹n羹n,​ 襤te, kentin b羹y羹k par癟as覺 bu tepenin 羹zerinde kurulmu. Ama kat kat 癟emberleri tepenin eteinde 繹ylesine uzaklara yay覺lm覺 ki, 癟ap覺 iki羹癟, b羹t羹n 癟evresi de yedi mili bulmakta. Bununla beraber, bir tepe 羹st羹nde kurulaca覺na,​ bir ovada kurulmu olsayd覺 癟ap覺 bu kadar b羹y羹k olmazd覺. \\
 +Kent yedi halkaya ya da 癟embere b繹l羹nm羹. Bunlar覺n her biri yedi gezegenden birinin ad覺n覺 ta覺yor. emberler birbirine d繹rt ayr覺 yolla balanm覺. Her yol da bir kap覺 ile sona eriyor. Her kap覺 d繹rt y繹nden birine bak覺yor. Ayr覺ca 繹yle kurulmu ki bu kent, her kim birinci duvar 癟emberini yaracak olsa, ikincisini yarabilmek i癟in iki kat, 羹癟羹nc羹s羹 i癟in daha 癟ok 癟aba sarf etmesi, b羹t羹n kenti ele ge癟irmek i癟inse yedi defa sald覺rmas覺 ve her seferinde g羹c羹n羹 art覺rmas覺 gerekir. Ama, bana kal覺rsa, birinci duvar覺 bile ele ge癟irmek olacak ey deil. ylesine kal覺nd覺r 癟羹nk羹; bur癟lar, kuleler ve hendeklerden baka t羹rl羹 sava ve savunma ara癟lar覺yla bezenmitir. \\
 +Kuzey kap覺s覺ndan girince (bu kap覺 batanbaa demirdendir,​ kolayca inip kalkacak ve s覺k覺ca kapanacak bi癟imde yap覺lm覺t覺r),​ g繹z羹me birinci duvarla ikincisi aras覺nda, yetmi ad覺m geniliinde bir d羹zl羹k iliti. Buradan, ikinci duvar boyunca uzanan, birbirine bitiik ve bir tek heybetli gibi g繹r羹nen zengin konaklar g繹ze 癟arp覺yordu. Bu konaklar覺n yar覺 y羹ksekliinde boydan boya, s覺ra kemerler uzan覺yordu;​ bunlar覺n 羹st羹nde, t覺pk覺 s羹tunlu avlular ya da manast覺rda olduu gibi altlar覺 geni, zarif s羹tunlarla tutturulmu 羹st羹 繹rt羹l羹 ge癟itler vard覺. \\
 +Bu konaklar覺n alt katlar覺na, dorudan doruya i癟b羹key duvarlar覺n i癟 k覺sm覺ndan girilir; yukar覺 katlaraysa mermer merdivenlerle 癟覺k覺l覺r. Bu merdivenler,​ duvarlar覺n i癟 k覺sm覺ndaki ayn覺 bi癟imde ge癟itlere a癟覺l覺r. Bu ge癟itlerden de, duvarlar覺n her iki yan覺na bakan zarif pencereli 羹st kat odalar覺na 癟覺k覺l覺r. Odalar覺n hepsi adamak覺ll覺 s羹sl羹d羹r. 襤癟 ve d覺 duvarlarda oyulan pencerelerden 覺覺k al覺rlar. Duvarlar alt kat duvarlar覺ndan daha incedir. D覺 duvar, yani d覺b羹key duvar, aa覺 doru sekiz i癟 duvar 羹癟, ara duvarsa bir ya da yar覺m kar覺 kal覺nl覺覺ndad覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​