Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_06 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 06~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Bu birinci 癟emberden 癟覺k覺nca, ikinci d羹zl羹e var覺l覺r. Bu d羹zl羹k, birincisinden 羹癟 ad覺m kadar daha dard覺r. 襤kinci 癟emberin duvar覺 altl覺 羹stl羹, birbirine benzeyen galerilerle s羹sl羹d羹r. 襤癟lere doru konaklar覺 癟evreleyen bir baka duvar daha g繹ze 癟arpar. Altta, s覺ra s羹tunlar, 羹stte, yani konaklar覺n yukar覺 katlar覺na a癟覺lan yerlerinde 癟ok g羹zel resimler s覺ralanm覺t覺r. B繹ylece, birbirine benzeyen d羹zl羹kler ve konaklar覺 kuatan s羹tunlu galerilerle s羹sl羹 癟ifte duvarlar aras覺ndan y羹r羹ye y羹r羹ye Kent'​in son 癟emberine var覺l覺r. Bununla beraber, 癟emberlerin i癟 ve d覺 duvarlar覺ndaki 癟ifte kap覺lardan ge癟ilince, insan hafif meyilli ve al癟ac覺k basamakl覺 merdivenleri t覺rman覺r, yoku yukar覺 癟覺kt覺覺n覺n fark覺na varmaz. Tepenin doruunda, geni bir d羹zl羹羹n ortas覺nda, usta elinden 癟覺km覺 b羹y羹k bir tap覺nak y羹kselmektedir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Durmay覺n, ne olursunuz, durmay覺n, anlat覺n! \\
 +C. KAPTAN \\
 +Tap覺nak yuvarlak bi癟imdedir. epe 癟evre, kal覺n duvarlarla deil, iri, ama zarif s羹tunlarla 癟evrilidir. Tap覺na覺n ortas覺nda b羹y羹k, g羹zel bir kubbe, onun 羹st羹nde de, ortas覺 delik, daha k羹癟羹k bir kubbe y羹kselmektedir. Bu kubbenin delii suna覺n tam 羹st羹ne rastlar. Tap覺na覺n 癟evresi be y羹z elli ad覺m覺 ak覺nd覺r;​ orta yerde, 癟epe 癟evre s羹tunlarla 癟evrili bir sunak vard覺r. D覺 s羹tun bal覺klar覺n覺n 羹st羹nde sekiz kadem boyunda kemerler uzan覺r. Bunlar覺n dibinde, 羹癟 kadem y羹ksekliinde bir duvar, tap覺na覺n s羹tunlar覺yla kemerleri tutan s羹tunlar aras覺nda da g羹zel talarla d繹eli galeriler vard覺r. Say覺s覺z kap覺larla s羹sl羹 k羹癟羹k duvar覺n i癟 k覺sm覺nda yere 癟ak覺l覺 iskemleler, ayr覺ca bir癟ok g羹zel portatif sandalye g繹ze 癟arpar. Suna覺n tam 羹st羹nde iki b羹y羹k k羹re vard覺r: Bunlar覺n b羹y羹羹 g繹ky羹z羹n羹,​ k羹癟羹羹 de yery羹z羹n羹 g繹sterir. Ayr覺ca, b羹y羹k Kubbenin tavan覺nda alt覺 b羹y羹k gezegenin resimleri g繹r羹l羹r: Bunlar b羹y羹kl羹klerine g繹re s覺ralanm覺lard覺r. Altlar覺nda adlar覺 ve yery羹z羹 olaylar覺na yapt覺klar覺 etkileri anlatan 羹癟er dizecik yaz覺l覺d覺r. Suna覺n 羹st羹ne yerletirilmi k羹relerden,​ evreni batan baa izleyebilirsiniz g繹zlerinizle. Yer, deirmi talarla d繹elidir. Yedi gezegenin adlar覺n覺 ta覺yan yedi alt覺n lamba, tap覺na覺 gece g羹nd羹z durmadan ayd覺nlat覺r. \\
 +Tap覺na覺n 羹st k覺sm覺ndaki k羹癟羹k kubbe birtak覺m k羹癟羹k ve g羹zel odalarla 癟evrelenmitir. 襤癟 ve d覺 s羹tunlar覺n kemerleri 羹st羹ndeki d羹zl羹kte, kimisi k羹癟羹k, kimisi b羹y羹k odalarda k覺rk dokuz rahip oturur. K羹癟羹k kubbenin tepesinde d繹nen 癟ok hassas bir yelkovan, say覺s覺 yirmi alt覺y覺 bulan r羹zg璽rlar覺n y繹n羹n羹 g繹sterir. Kent halk覺 buna bak覺p 覺s覺 derecesini, o y覺l覺n, bereketli olup olmayaca覺n覺,​ havan覺n denizde ve karada alaca覺 durumu kestirir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Yiit kaptan覺m, imdi de bu kentin nas覺l y繹netildiini anlat覺verin,​ etrafl覺ca. renmeye can att覺覺m benim bu as覺l. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Kent'​in en b羹y羹k y繹neticisi bir barahiptir. Halk Hoh der ona. Biz olsak Metafizik癟i derdik. Gerek d羹nya ilerinin, gerek ahiret ilerinin ba覺 odur. Yetkisi mutlakt覺r. Verdii yarg覺lar kesindir, kimse ses 癟覺karamaz onlara. Hoh'un Pon, Sin ve Mor adl覺 eit yetkide 羹癟 yard覺mc覺s覺 vard覺r. Bizim dilimizde bunlara G羹癟, Ak覺l ve Sevgi diyebiliriz. \\
 +G羹癟, bar覺 ve savala ilgili b羹t羹n ileri y繹netir. Askerlik ilerinde Hoh'​tan sonra en y羹ksek yetkili odur. Belli bal覺 g繹revleri, subaylarla askerlere kumanda etmek, ordunun b羹t羹n sil璽h, cephane ihtiya癟lar覺n覺 salamak, tahkimat yapt覺rmak, sald覺r覺lar haz覺rlamak ve buna benzer her 癟eit ileri y繹netmektir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​