Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_07 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 07~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Serbest mesleklerin,​ el zanaatlar覺n覺n,​ bilim ilerinin, bilim adamlar覺n覺n,​ eitim ilerinin, okullar覺n y繹netimi Ak覺l'​覺n g繹revleri aras覺nda yer al覺r. Bilimlerin ba覺ndaki uzmanlar onun buyruu alt覺ndad覺rlar:​ Bu uzmanlar s覺ras覺yla unlard覺r:​ Astrolog, kozmograf, matematik癟i,​ geometrici, tarih癟i, ozan, mant覺k癟覺,​ s繹z ustas覺, gramerci, hekim, fizyolog, politikac覺,​ ahl璽k癟覺... B襤LG襤 ad覺 verilen bir tek kitapta b羹t羹n bilimler a覺rt覺c覺 bir a癟覺kl覺kla 繹zetlenmitir. Bu kitap halka Pythagoras'​c覺 y繹nteme g繹re okunur. \\
 +Y繹netici Ak覺l, kentin i癟 d覺, y羹ksek al癟ak b羹t羹n duvarlar覺n覺 bilimlerin t羹rl羹 y繹nlerini g繹steren g羹zel resimlerle s羹sletir. Tap覺na覺n d覺覺 ve barahibin vaaz verirken sesi da覺lmas覺n diye aa覺 indirilen perdelerin 羹st羹, y覺ld覺zlar覺n b羹y羹kl羹k,​ nitelik ve hareketlerini yans覺tan resimlerle donat覺lm覺t覺r. Bu resimlerin alt覺nda 羹癟er dizelik a癟覺klamalar yer almaktad覺r. \\
 +Birinci 癟emberin duvarlar覺na,​ matematik ve geometri ile ilgili ekiller 癟izilmitir. Say覺lar覺, Archimedes ve Eukleides'​in daha 繹nce bulduklar覺ndan fazlad覺r. Resimlerin boyu duvar覺n genilii ile orant覺l覺d覺r ve her birinin alt覺nda, birer dize halinde, a癟覺klamalar,​ tan覺mlamalar,​ 繹nermeler yer almaktad覺r. \\
 +Ayn覺 癟emberin d覺 duvarlar覺nda d羹nya yuvarla覺n覺n b羹t羹n ayr覺nt覺lar覺yla tam bir resmi, bir de her memleketin haritas覺 g繹r羹l羹r: Haritalarda,​ bu memleket halklar覺n覺n t繹releri, yasalar覺, atalar覺 ve g羹癟leri ile ilgili k覺sa a癟覺klamalar vard覺r. eitli uluslar覺n alfabeleri, G羹ne Kent alfabesinin 羹st羹nde yer almaktad覺r. \\
 +襤kinci 癟emberin, i癟 k覺sm覺nda, deerli deersiz 癟eitli talar覺n, madenlerin resimleri ile birlikte as覺llar覺 da yer almaktad覺r. Hepsinin alt覺nda da ikier dizelik a癟覺klamalar yaz覺l覺d覺r. emberin d覺 k覺sm覺ndaysa,​ yery羹z羹n羹n b羹t羹n denizleri, nehirleri, g繹lleri, p覺narlar覺,​ bir de arap, ba ve 癟eitli i癟kilerin 繹zellikleriyle kaynaklan g繹sterilmitir. 襤ki-羹癟 y羹zy覺ldan kalma, hemen hemen b羹t羹n hastal覺klara birebir gelen 癟eitli il璽癟lar ieler i癟inde kemerlerin 羹st羹ndeki duvar oyuklar覺na yerletirilmitir. \\
 +Altlar覺nda k覺sa dizeler bulunan birtak覺m resimler yamur, dolu, kar, imek ve hava ile ilgili baka eyler 羹st羹ne bilgi vermektedir. Ayr覺ca, G羹ne 羹lkeliler, r羹zg璽r, yamur, g繹kkua覺 gibi b羹t羹n g繹ky羹z羹 olaylar覺n覺,​ evlerinde ta 羹st羹ne 癟izmesini bilirler. \\
 +癟羹nc羹 癟emberin i癟 duvarlar覺 aa癟 ve bitki t羹rlerinin resimleriyle donat覺lm覺t覺r. Baz覺 bitkiler toprak saks覺lar i癟inde kemerlerin d覺 k覺s覺mlar覺na yerletirilmitir. Bunlar覺n nerelerde yetitii,​ 繹zellikleri,​ ne gibi hastal覺klarda deva olarak kullan覺ld覺klar覺 yaz覺l覺d覺r. Ayr覺ca insan bedeninin 癟eitli k覺s覺mlar覺,​ deniz 羹r羹nleriyle olan benzerlikleri de yaz覺l覺d覺r. Ayn覺 癟emberin d覺 duvarlar覺nda b羹t羹n bal覺k t羹rleri nehir, g繹l, deniz bal覺klar覺 resimlerle g繹sterilmitir. Her t羹r羹n soyu sopu, nitelii, yaay覺覺,​ 羹reyii, huyu suyu, ne ie yarad覺覺 bir bir anlat覺lm覺t覺r. \\
 +Bu duvarda b羹t羹n yer ve g繹k nesnelerinin doa ve sanat 羹r羹nleriyle olan benzerlikleri belirtilmitir:​ yle ki, Piskopos, Zincir, Z覺rh, ivi, Y覺ld覺z ad覺 verilen ve Tanr覺'​n覺n g羹n羹 y繹remizde g繹rd羹羹m羹z baka nesnelere benzetilen bal覺klarla kar覺 kar覺ya gelince ak覺nl覺ktan az覺m a癟覺kta kald覺. Daha g繹r羹lecek neler neler vard覺: Deniz kestaneleri,​ istiridyeler,​ midyeler, sular d羹nyas覺n覺n g繹r羹lmeye deer nesi varsa hepsi bir bir, g羹zel ve a癟覺klay覺c覺 resimlerle kar覺m覺za konmutu. \\
 +D繹rd羹nc羹 癟emberin i癟 duvarlar覺nda,​ 癟eit 癟eit kular, 繹zellikleri,​ yaay覺lar覺,​ renkleriyle,​ canland覺r覺lm覺. Beni en 癟ok a覺rtan ey, orada sahici bir Anka kuu g繹rmek oldu. D覺 duvarlarda, b羹t羹n s羹r羹ngenler,​ y覺lanlar, ejderhalar, kurtlar, b繹cekler, karasinekler,​ sivrisinekler,​ kelebekler, s羹m羹kl羹 b繹cekler vb. t羹rl羹 繹zellikleriyle yer alm覺. Bu say覺s覺z resimler, bu hayvanlar覺n ger癟ekte, akl覺m覺z覺n almayaca覺 kadar 癟ok olduunu g繹stermektedir. \\
 +Yery羹z羹n羹n daha gelikin hayvanlar覺n覺n resimleri beinci 癟emberin i癟 duvarlar覺n覺 s羹slemektedir. Ne de 癟okmular meer! Binde birini ancak tan覺yabiliyor insan. Bunlar覺n kimisi 繹ylesine b羹y羹k ki, resimleri d覺 duvara tam覺. Yaln覺z atlar i癟inde say覺s覺z t羹rler var. Sonra ne g羹zel eyler, anlatamam. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​