Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_08 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 08~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Gelelim alt覺nc覺 癟embere. 襤癟 duvarda zanaatlar, say覺s覺z ara癟lar, 癟eitli uluslardaki kullan覺l覺lar覺yla ayr覺 ayr覺 g繹sterilmi. Altlar覺na da bulucular覺n覺n adlar覺 yaz覺lm覺. D覺 duvarsa, bilim, sava ve yasa ilerinde 羹n salm覺 羹st羹n zek璽lar覺n resimleriyle donat覺lm覺:​ Musa, Orisis, J羹piter, Merk羹r, Lykurgos, Pompilius, Pythagoras, Zamloxis, Solon, Charondas, Phoroneus ve daha niceleri bir bir yer alm覺lar orda. Daha kimler yok ki! Muhammed bile var i癟lerinde. Ama G羹ne Kentliler ona kar覺 pek b羹y羹k bir sayg覺 beslemiyorlar,​ sahte, k繹t羹 bir yasac覺 g繹z羹yle bak覺yorlar ona. 襤sa'​n覺n ve on iki havarinin resimlerini en y羹ksee asm覺lar. G羹ne Kentliler havarileri 繹b羹r insanlardan 羹st羹n tutuyor, onlara y羹ce yarat覺klar g繹z羹yle bak覺yorlar. Sezar'​覺n,​ 襤skender'​in,​ Pyrrhus'​羹n ve Annibal'​in resimleri de y羹kseklere as覺lm覺. Bar覺ta ve savata 羹n salan, 繹zellikle Romal覺 kahramanlar覺n resimleri daha aa覺da yer almakta. \\
 +B羹t羹n bu 癟eitli kiilerin G羹ne lkesi'​yle ne ilgisi vard覺, bizim tarihimizi nerden biliyorlard覺?​ Sonradan 繹rendim ki, G羹ne Kent'​te b羹t羹n diller 繹renilirmi. D羹nyan覺n d繹rt bir yan覺na, boyuna k璽ifler, el癟iler salar, 癟eitli uluslar覺n t繹relerini,​ y繹netim yollar覺n覺,​ yasalar覺n覺,​ tarihlerini,​ iyi ve k繹t羹 yanlar覺yla 繹renirlermi. B羹t羹n bu bilgileri kendi 羹lkelerinde uygulad覺klar覺 ve bundan zevk duyduklar覺 a癟覺k癟a g繹r羹l羹yordu. Bu arada, inlilerin barutu ve bas覺mc覺l覺覺 bizden 繹nce bulduklar覺n覺 da 繹rendim. \\
 +G羹ne Kent'​te bu say覺s覺z resimleri a癟覺klamak ve ta覺d覺klar覺 anlam覺 繹retmekle g繹revli 繹retmenler var. Gencecik 癟ocuklar, daha on ya覺na basmadan bu 癟eitli bilimleri, hatta bu bilimlerin tarihini, hi癟 g羹癟l羹k 癟ekmeden, 璽deta oyun oynarcas覺na 繹reniyorlar. \\
 +Hoh'un 羹癟 yard覺mc覺s覺ndan biri olan Sevgi G羹nelilerin 羹reme iini d羹zenlemekle g繹revlidir. Bal覺ca ii, kad覺nla erkein kusursuz bir soy yetitirecek yolda birlemelerini salamakt覺r. G羹ne Kentliler, k繹pek ve at soyunun gelimesine b羹y羹k 繹nem veren ama, insan soyunun gelimesine pek ald覺r覺 etmeyen bizlerle d羹pe d羹z alay ediyorlar. B繹ylece, ocuklar覺n eitimi, hekimlik, eczac覺l覺k,​ tar覺m ileri, meyvac覺l覺k,​ hayvanc覺l覺k,​ bir kelimeyle, yiyip i癟ecek, giyim kuam, cinsel al覺verile ilgili ne varsa, hepsi Sevgi'​nin y繹netimi alt覺ndad覺r. Kendisine bu konuda kad覺n-erkek bir癟ok g繹revli yard覺m etmektedir. \\
 +襤te, Metafizik癟i,​ bu 羹癟 yard覺mc覺s覺yla birlikte, Kentin, yukar覺da sayd覺覺m覺z b羹t羹n ilerini y羹ksekten y繹netir: Onun istei d覺覺nda hi癟 bir ey yap覺lmaz. Devletin b羹t羹n ilerini bu d繹rt kii 癟ekip 癟evirir ama, Metafizik癟i ne y繹nde karar verirse, 羹癟 yard覺mc覺 ona boyun eer. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bu 羹lkenin kamu g繹revleri nelerdir? Halk nas覺l eitilir, nas覺l yaar? Devleti halk m覺, kral m覺, aristokratlar m覺 y繹netir, l羹tfen s繹yler misiniz dostum. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Bu 羹lkenin insanlar覺 Hindistan'​dan gelmiler. Memleketi kas覺p kavuran b羹y羹c羹 rahiplerin, haydutlar覺n ve zorbalar覺n elinden ka癟m覺lar,​ filozof癟a ve ortak bir toplum kurup yaamaya karar vermiler. Doduklar覺 memlekette kad覺nlar ortak olmad覺覺 halde, onlar aras覺nda anlataca覺m bi癟imde bir ortakl覺k vard覺r. Onlarda her ey ortakt覺r. Paylama iini y繹neticiler g繹r羹r. Bununla beraber, bilimler, erefler ve d羹nya nimetleri 繹ylesine da覺t覺lm覺t覺r ki, kimse bunlar覺 bakas覺n覺n zarar覺na ele ge癟irmeyi d羹羹nemez. Onlara g繹re, insan覺n bir evi, bir kar覺s覺, kendi 癟ocuklar覺 oldu mu, mal m羹lk derdine d羹er. Bencillik bundan doar. Olumuzu y羹kseltmek,​ zengin etmek ve miraslara, kondurmak i癟in halk覺n var覺n覺 younu elinden al覺r覺z. Param覺zla, g羹c羹m羹zle bakalar覺n覺 buyruumuz alt覺na al覺nca, ya da g羹癟s羹z, yoksul ve tan覺nm覺 bir ailedensek, cimri, hain ve ikiy羹zl羹 oluruz. G羹ne lkeliler bencilliin amac覺n覺 ortadan kald覺rmakla onu yok etmiler ve yerine ortak yaama sevgisini koymulard覺r. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Ama, Aristoteles'​in Platon'​a kar覺 ileri s羹rd羹羹 gibi, bu koullar alt覺nda hi癟 kimse 癟al覺maya yanamaz, ge癟imini salamak i癟in bakalar覺n覺n 癟al覺mas覺na bel balar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​