Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_09 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 09~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +C. KAPTAN \\
 +Bu konuda seninle tart覺amam,​ 癟羹nk羹 tart覺ma sanat覺n覺 bilmiyorum. Yaln覺z unu s繹yleyeyim ki, G羹ne Kentliler yurtlar覺na inan覺lmayacak kadar b羹y羹k bir sevgi ile bal覺d覺rlar. B繹yle olmalar覺 da gerekir. 羹nk羹, yurt sevgisi, kiisel 癟覺kardan vazge癟ildii 繹l癟羹de artar. Tarih bize bunu a癟覺k癟a g繹stermiyor mu? Eski Romal覺lar 繹zel mal m羹lk羹 hor g繹rd羹kleri 繹l癟羹de kendilerini seve seve yurtlar覺na feda edebilmilerdir. Bana kal覺rsa, bizim din adamlar覺 ve papazlar, elerine dostlar覺na olan a覺r覺 sevgileri, y羹kselme tutkular覺 y羹z羹nden bozulmasalar,​ ermilere yara覺r bir hayat s羹rer, d羹nya mal覺na o kadar d羹k羹n olmaz, t覺pk覺 havariler ve g羹n羹m羹zdeki bir癟ok insanlar gibi, herkese iyilik yapmaktan baka bir ey d羹羹nmezler. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Ermi Augustinus da ayn覺 eyi s繹ylemiti,​ yan覺lm覺yorsam. Ama siz bana unu s繹yleyin l羹tfen: Birbirlerine yard覺m etmek f覺rsat覺n覺 bulamad覺klar覺na g繹re, G羹ne Kentliler hi癟 bir zaman dostluun ne olduunu bilemeyeceklerdir,​ 繹yle deil mi? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Tam tersine. Bir defa, hi癟 kimse bakas覺ndan herhangi bir hediye alamaz. 羹nk羹, toplum ona ihtiyac覺 olan ne varsa hepsini salamaktad覺r. Y繹neticiler de kimsenin, hak ettiinden fazlas覺n覺 almamas覺na dikkat ederler. Herkes neye ihtiyac覺 varsa al覺r onu. Dostluk, G羹ne Kentlilerin gerek sava ve hastal覺k gibi hallerde birbirlerine g繹sterdikleri yak覺nl覺kta,​ gerekse bilimsel 癟al覺malarda,​ bilgi ve 繹羹t yoluyla birbirlerine yapt覺klar覺 kar覺l覺kl覺 yard覺mlarda a癟覺k癟a g繹sterir kendini. Ayn覺 yataki G羹neliler birbirlerine karde derler. Yirmi ikisini aanlara baba, bu yatan aa覺 olanlara da oul denir. Y繹neticilerin belli bal覺 ilerinden biri de, kardelerin birbirine haks覺zl覺k etmemesine 癟al覺makt覺r. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Peki, nas覺l baar覺yorlar bu ii? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Bizde ne kadar erdem ad覺 varsa, G羹ne lkesi'​nde de o kadar y繹netici ad覺 vard覺r. rnein, B羹y羹kl羹k,​ Cesaret, Namus, C繹mertlik, al覺kanl覺k,​ Tokg繹zl羹l羹k (ve daha baka) adl覺 y繹neticiler vard覺r. Kim 癟ocukluunda,​ okulda bu erdemlerin birine en fazla eilim g繹sterirse,​ bu g繹reve se癟ilir. H覺rs覺zl覺k,​ adam 繹ld羹rme, ahl璽ks覺zl覺k,​ uygunsuz 癟iftleme gibi su癟lar覺n ne olduunu bilmezler. Onlar覺n birbirlerine y羹kledikleri su癟lar nank繹rl羹k,​ k繹t羹l羹k, nezaketsizlik,​ tembellik, as覺k y羹zl羹l羹k,​ huysuzluk, hafiflik, dedikoduculuk ve yalanc覺l覺kt覺r. Hele yalanc覺l覺k onlar i癟in vebadan beterdir. Bu su癟lar覺n cezas覺, yarg覺癟lar覺n uygun g繹recekleri bir s羹re, ortak sofradan uzaklat覺r覺lmak ve kad覺ns覺z b覺rak覺lmakt覺r. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Y繹neticiler nas覺l se癟ilir, onu s繹yleyin! \\
 +C. KAPTAN \\
 +Daha 繹nce, G羹ne Kentlilerin nas覺l yaad覺klar覺n覺 anlatay覺m. Hemen unu s繹yleyeyim:​ Kad覺nlarla erkeklerin k覺l覺覺 hemen hemen ayn覺d覺r. Yaln覺z kad覺nlar覺n dizleri kapal覺, erkeklerinki a癟覺kt覺r. Bu k覺l覺k savaa daha elverilidir. Erkek ve k覺z 癟ocuklar, hi癟 bir ayr覺m yap覺lmaks覺z覺n,​ her t羹rl羹 zanaat eitiminden ge癟erler. Bir yala 羹癟 ya aras覺nda b羹t羹n 癟ocuklar duvarlardaki resimler ve yaz覺lar 繹n羹nde dolaa dolaa hem alfabeyi, hem okumay覺 繹renirler. ocuklar d繹rt b繹l羹e ayr覺l覺rlar. Her b繹l羹羹n ba覺nda, 癟ocuklar覺 癟ekip 癟eviren bir bakanla, yal覺 bir 繹retmen bulunur. Bunlar her ite ve bilgide denenmi d羹r羹st kimselerdir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​