Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_11 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 11~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Bizim Metafizik癟i,​ her 癟eit y繹netim iinde acemi olabilir ama, o u癟suz bucaks覺z bilgisi, onu k繹t羹, hain ve zorba olmaktan ister istemez al覺koyar. Bununla beraber, bakan覺m覺z覺n bilgisinden 癟覺kard覺覺m覺z kan覺ta siz bizler kadar 繹nem vermezsiniz. 羹nk羹, sizler bilgin diye Aristoteles'​in ya da bakalar覺n覺n gramer ve mant覺k kurallar覺n覺 en 癟ok bilenlere diyorsunuz ve b繹ylece sizin memleketinizde bilim, sadece domuzuna yorulma ve k繹lece ezbercilik isteyen bir itir. Bu da insan覺n d羹羹ncesini k繹rletir, onu olaylar覺n derinine inmekten al覺koyar, bir s羹r羹 laf kalabal覺覺 ile yetinmesine yol a癟ar, ruhunu al癟alt覺r, kitaplar覺n 繹l羹 kelimeleriyle kafas覺n覺 doldurur. Onun i癟in, b繹ylesi bilginler Tanr覺'​n覺n b羹t羹n varl覺klar覺 nas覺l y繹nettiini,​ tabiat覺n ve uluslar覺n kurallar覺n覺,​ t繹relerini bilmezler. Oysa, bizim Hoh'​umuz i癟in b繹yle bir ey s繹ylenemez. 羹nk羹, b繹ylesine geni bir bilgiye ulaabilen kimse bununla dehas覺n覺n y羹celiini g繹stermi,​ en 癟etin g繹revlere, 繹zellikle devlet y繹netimine elverili olduunu ispatlam覺 say覺l覺r. Ayr覺ca, bize g繹re, kendini sadece bir tek bilime aday覺p sadece kitaplarla yetinmi bir kimse kafas覺 tam gelimemi,​ be para etmez bir kimsedir. Dehan覺n 繹z羹 b羹t羹n bilimleri kendine mal etmek ve derinlere inmektir: 襤te, bizim en y羹ce bakan覺m覺z Hoh 繹yle olmal覺d覺r. Ki 繹yledir de. te yandan, Hoh'un yard覺mc覺s覺 olan 繹b羹r 羹癟 bakan覺n dorudan doruya g繹revleriyle ilgili ilerde derin bilgileri olmas覺 gerekir. Ortak ilerdeyse sadece tarih olaylar覺n覺 bilmeleri elverir. rnein, G羹癟, binicilik, ordu d羹zeni, ordug璽h kurma, silah yap覺m覺, tabiye, tahkimat gibi ilerde yetki sahibidir. Ama bunlar覺 yapabilmesi i癟in, felsefe, tarih, politika, fizik vb. bilmesi gerekir. Ak ve Ak覺l i癟in de ayn覺 nitelikler istenmektedir. G羹ne Kentlilerin yaama yollar覺ndan,​ eitim ara癟lar覺n覺n 羹st羹nl羹羹nden s繹z ederken unlar覺 belirtmem gerekir. Daha 繹nce anlatm覺t覺m:​ bu kentte bilimler o kadar kolay 繹retiliyor ki, 癟ocuklar bizimkilerin on ya da on be y覺lda 繹rendiklerini bir y覺lda kavrayabiliyorlar. 襤sterseniz bir deneyin, 癟ocuklara bir eyler sorun bakal覺m.罈 \\
 +Bu, 繹nce biraz a覺rtt覺 beni. Ama, 癟ocuklardan bir ka癟覺na sorular sordum. Hi癟 duraksamadan bir 癟覺rp覺da verdikleri o yerinde ve bilgili cevaplar kar覺s覺nda nas覺l az覺m a癟覺kta kald覺 anlatamam. ou ana dilimizi kusursuz konuuyordu. Meer her b繹l羹kten 羹癟 kii bizim dilimizi, 羹癟 kii Arap癟ay覺, 羹癟 kii Leh癟eyi, 羹癟 kii de d羹nyan覺n bakaca 羹癟 dilini 繹renmek zorundaym覺lar. ocuklar b羹t羹n bu eitim bitmeden ne dinlenebilirler,​ ne de tatil yapabilirlermi. Ancak 繹retim d繹nemi sonunda k繹ylere, k覺rlara gezmeye, tarlalarda koup oynamaya gider, ok, m覺zrak atmay覺, silah kullanmay覺 繹renir, avlan覺r, bitkiler, hayvanlar ve madenler 羹st羹nde incelemeler yapar, tar覺m ileriyle ura覺r, s羹r羹lere bakarlarm覺. Her 繹renci b繹l羹羹 ak覺ll覺ca d羹zenlenmi ilerde s覺rayla 癟al覺覺rm覺. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bu 羹lkenin devlet g繹revleri nelerdir, ayr覺 ayr覺 s繹yler misiniz? zellikle eitim ve toplum hayat覺 羹st羹ne bildiklerinizi. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹ne Kentlilerin evleri, odalar覺, yataklar覺 ve gerekli b羹t羹n eyalar覺 ortakt覺r. Her alt覺 ayda bir, y繹neticiler herkese hangi 癟evrede, hangi evde, hangi odada kalaca覺n覺 bildirir. Her odan覺n kap覺s覺nda,​ i癟inde ge癟ici olarak oturan覺n ad覺 yaz覺l覺d覺r. B羹t羹n kol ve kafa ilerinde erkekler gibi kad覺nlar da ortak癟a 癟al覺覺r. Yaln覺z topra覺 belleme, ekip bi癟me, hasat, ba bak覺m覺 gibi a覺r ileri erkekler g繹r羹r. Hayvan sama, peynir yapma, Kentin duvarlar覺 d覺覺nda sebze ekip toplama, meyve devirme gibi iler de kad覺nlara d羹mektedir. Ayr覺ca, oturarak ya da ayakta g繹r羹len, 繹rnein, kuma dokumak ya da 繹rmek, diki dikmek, elbise yapmak, sa癟 sakal kesmek, il璽癟 haz覺rlamak gibi ileri de kad覺nlar yapar. Ama, tahta ve demir atelyelerinden,​ silah yap覺lan yerlerden uzak tutulurlar. Resim yapmaya eilimli olanlara g羹癟l羹k 癟覺kar覺lmaz. Tam tersine, daha 癟ok yara覺r diye kad覺nlara, bazen da yetenekli 癟ocuklara 繹zg羹 bir ura say覺l覺r bu. Ama, bunlar覺n boru ve trampet 癟al覺malar覺na izin verilmez. Kad覺nlar ayr覺ca, yemek piirmek, sofra kurmakla da g繹revlidirler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​