Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_13 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 13~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bu insanlar覺n soylar覺 ne t羹rl羹 koullar alt覺nda 羹r羹yor, anlat覺r m覺s覺n覺z? \\
 +C. KAPTAN \\
 +reme i癟in aranan ya erkeklerde yirmi bir, kad覺nlarda on dokuzdur. elimsiz kimseler i癟in bu s羹re uzayabilir. te yandan, cinsel istekleri a覺r覺 olan baz覺 erkeklerin, tabiata ayk覺r覺 yollara sapmalar覺n覺 繹nlemek amac覺yla, bu yatan 繹nce de kad覺nlarla yatmalar覺na izin verilir. Yaln覺z, bu kad覺nlar覺n gebe, ya da k覺s覺r olmas覺 gerekir. Yal覺 erkeklerle ba ebeler t璽 gen癟 yatan beri 繹zellikle, beden eitimlerinde cinsel tak覺nl覺k g繹sterenlere ya da isteklerini gizlice a癟覺klayanlara kad覺n bulurlar. Yaln覺z bu konuda, 癟iftleme ilerine bakan g繹revlinin,​ yani 羹癟 b羹y羹k bakan yard覺mc覺s覺ndan Ak'​覺n buyruu alt覺ndaki bahekimin izni olmaks覺z覺n hi癟 bir ey yap覺lamaz. Cinsel sap覺kl覺k yaparken yakalananlar a覺r cezalara 癟arpt覺r覺l覺rlar ve tabiat yasalar覺na ayk覺r覺 davrand覺klar覺n覺,​ balar覺n覺n yerine ayaklar覺n覺 ge癟irdiklerini herkeslere g繹stermek amac覺yla iki g羹n pabu癟lar覺n覺 boyunlar覺nda as覺l覺 gezdirmeye mahk羶m edilirler. Ayn覺 su癟u yeniden ilediler mi, cezalar覺 art覺r覺l覺r. Bu ceza idama kadar da gidebilir. Yirmi ya覺na, hatta yirmi yedi ya覺na kadar temiz kalm覺 olanlarsa t繹renle kutlan覺r, erdemleri 繹v羹l羹p y羹celtilir. \\
 +Kad覺nlarla askerler, oyunlarda t覺pk覺 eski Ispartal覺larda olduu gibi elbise giymezler. G繹revliler,​ bu oyunlarda yaln覺z kimlerin usta, kimlerin beceriksiz, kimlerin d繹llenmeye elverili, kimlerin elverisiz olduunu deil, beden yap覺s覺 bak覺m覺ndan hangi erkein hangi kad覺na uygun olduunu da g繹rebilirler. G羹ne Kentliler, her 羹癟 gecede bir, o da iyice y覺kan覺p temizlendikten sonra, 癟iftleebilirler. iftlemeler u kurala g繹re d羹zenlenir:​ Boylu boslu g羹zel kad覺nlar iri yar覺, g羹癟l羹 kuvvetli erkeklerle; iman erkekler s覺ska kad覺nlarla;​ zay覺f kad覺nlar da iman erkeklerle birletirilir ve b繹ylece, a覺r覺l覺klar aras覺nda denge kurarak soylar覺n覺n bozulmamas覺na dikkat edilir. \\
 +G羹ne batarken, 癟ocuklar odalara 癟覺k覺p yataklar覺 haz覺rlarlar. Sonra, 癟iftleecek erkekle kad覺n odalar覺na 癟覺k覺p 繹retmenlerin 繹羹tleri gereince dinlenmeye balarlar. Yediklerini iyice sindirmeden,​ dualar覺n覺 etmeden 繹nemli ie girimezler. Yatak odalar覺na en 羹nl羹 erkeklerin g羹zel heykelleri konmutur, kad覺nlar baks覺n da, balar覺n覺 g繹e kald覺rp b繹ylesine soylu, b繹ylesine g羹zel 癟ocuklar doural覺m diye Tanr覺'​ya yakars覺nlar diye. Erkek de kad覺n da 癟iftleme saatine kadar ayr覺 odalarda uyurlar. Zaman覺 gelince, baebe erkekle kad覺n覺n kap覺lar覺n覺 a癟ar. Birleecek 癟iftler ve doacak 癟ocuklar i癟in en elverili zaman覺, y覺ld覺zlara bakarak astrologla hekim daha 繹nceden kararlat覺rm覺lard覺r. iftlemeden 繹nce, erkek d繹l tohumunu en az 羹癟 g羹n temiz tutmak zorundad覺r:​ K繹t羹 eyler d羹羹nmemi,​ uygunsuz davran覺larda bulunmam覺 olmal覺d覺r;​ b繹yle bir ey yapm覺sa, Tanr覺 kat覺nda kendini temize 癟覺karmas覺 gerekir. Yoksa su癟 ilemi say覺l覺r. \\
 +A覺r覺 cinsel istek ya da zorunluluk dolay覺s覺yla,​ gebe, k覺s覺r ve k繹t羹 kad覺nlarla birlemelerine izin verilen kimseler, bu kurallar覺n hi癟 birine uymak zorunda deildirler. Ama, asl覺nda birer din adam覺 olan y繹neticilerle kendilerini y羹ksek bilgilere adam覺 bilim adamlar覺n覺n soyu 羹retme iine girimeden 繹nce, hayli uzun bir cinsel perhizden ge癟meleri gerekir. 羹nk羹, zorlu kafa 癟al覺mas覺,​ s羹rekli d羹羹nsel gerilim cinsel 羹retim g羹癟lerini azaltt覺覺 i癟in onlardan olacak 癟ocuklar覺n bedence ve kafaca g羹癟s羹z kalma tehlikesi vard覺r. Onun i癟in, bu gibi kimselerin ateli, salam, tak覺n ve g羹zel kad覺nlarla birlemesi istenir. Oysa, s覺cak kanl覺, ateli, tak覺n yarad覺l覺l覺 erkekler, iman ya da souk kad覺nlarla birletirilmektedir. \\
 +G羹ne Kentlilere g繹re, d繹llenme ii savsaklanmaya gelmeyen ciddi bir itir. 羹nk羹, b羹t羹n erdemlerin gelimesi beden yap覺s覺ndaki mutlu dengeye bal覺d覺r. Bu denge olmadan erdemli olamaz insan. Dengesiz bir beden yap覺s覺yla doanlar覺 Tanr覺 ve yasa korkusu k繹t羹 yollardan al覺koyabilir belki; ama, bu kurtar覺c覺 korku kalkt覺 m覺, o zaman ciddi d羹zensizlikler ve kar覺覺kl覺klar devleti temelinden sarsar. 襤te onun i癟in kad覺nlar覺n 癟eyizlerine,​ kayna覺 癟ou zaman 羹pheli olan soyluluk gibi bir tak覺m uydurma eylere 繹nem verecek yerde, herkesin tabii yetileri ve nitelikleri 羹zerinde titizce durmak gerekir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​