Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_14 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 14~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Kendisiyle birlemesi uygun g繹r羹len erkekten 癟ocuu olmayan kad覺n, bir baka erkee verilir. Bir ka癟 kez denendikten sonra k覺s覺rl覺覺 anla覺l覺rsa,​ orta mal覺 olur. O zaman, boy i癟lerine 竄retme kurulu罈nda,​ ortak sofrada ve tap覺naklarda bulunmak gibi aile kad覺nlar覺na tan覺nan haklar ve g繹revler tan覺nmaz, b繹ylece baz覺 kad覺nlar覺n s覺rf zevklerini doyurmak i癟in k覺s覺rl覺a heveslenmeleri de 繹nlenmi olur. \\
 +Gebe kalan kad覺nlar, on be g羹n, her 癟eit yorucu ilerden uzak tutulur. Kar覺nlar覺nda ta覺d覺klar覺 癟ocuklar g羹癟lensin,​ beslensin diye, kolay ilerde kullan覺l覺rlar. Yiyecek i癟eceklerini hekimler d羹zenler. Doumdan sonra, genel doum evlerinde 癟ocuklar覺na kendileri bakar ve onlar覺 emzirirler. ocuklara, hekimin 繹羹tlerine g繹re, iki y覺l, ya da daha fazla bir zaman, s羹t verilir. S羹tten kesilince, k覺z 癟ocuklar kad覺n eitimcilere,​ erkek 癟ocuklar da erkek eitimcilere b覺rak覺l覺r. O zaman, ayn覺 yataki 癟ocuklarla bir arada, komaya, atlamaya ve g羹remeye al覺覺r; oyun oynarm覺癟as覺na alfabe ile birlikte okumay覺, resim yapmay覺, duvarlar覺 s羹sleyen resimlerden tarih olaylar覺n覺 繹renir, 癟eitli dillere 癟al覺覺rlar. ocuklar alt覺 ya覺na kadar 癟ok renkli, zarif elbiseler giyerler. Bu yatan sonra, tabiat bilimlerine ve 繹retmenlerce gerekli g繹r羹len baka bilimlere 癟al覺覺rlar. Bunlar覺n ard覺ndan el zanaatlar覺 gelir. Geri zek璽l覺 癟ocuklarsa k繹ylere yollan覺r, zek璽lar覺 gelienler yeniden kente getirilir. Ayn覺 tak覺my覺ld覺zlar alt覺nda d羹nyaya gelen 癟ocuklar覺n 癟ounun beden ve ahl璽k bak覺m覺ndan birbirlerine benzedikleri s覺k s覺k g繹r羹lm羹 eydir. Bu 癟ocuklar birbirlerine kar覺 c繹mert bir arkadal覺k ve kar覺l覺kl覺 sevgiyle bal覺 olurlar. Bundan da Kent i癟in hay覺rl覺 ve salam bir dirlik d羹zenlik doar. \\
 +G羹ne Kentlilerin adlar覺 geliig羹zel konmu deildir. Eski Romal覺larda olduu gibi, bu adlar覺 herkesin kiisel 繹zelliine g繹re, Metafi覺ik癟i vermektedir. rnein, kiminin ad覺 G羹zel, kimininki Burun, kimininki iko, kimininki Yampiri, kimininki de S覺ska vb. d覺r. Mesleklerinde kendini g繹sterenlerin,​ bar覺 ya da sava zaman覺nda, 繹rnein, bir memleketi istil璽 etmek ya da korkun癟 bir d羹mana kar覺 zafer kazanmak gibi b羹y羹k bir i yapanlar覺n adlar覺 繹n羹ne, 繹rnein G羹zel, B羹y羹k, Parlak, Esiz, Ressam gibi sanatla ilgili adlar; ya da G羹癟l羹, Cesur, Burun gibi eylemlerle ilgili isimler; ya da Africano, Asiatico, Etrusco gibi fatih adlar覺 eklenir. D羹man kumandanlar覺m yenenlerse, onlar覺n adlar覺n覺 al覺rlar, 繹rnein, Manfredo ya da Tortelio'​yu yenen kimsenin ad覺 Magro Manfredi, Tortelio vb. olur. Bu onursal adlar覺, m羹zikli t繹renlerde,​ 癟ou zaman baar覺lan ie ya da sanata yara覺r bir ta癟 ile birlikte y繹neticiler verir. Alt覺n ya da g羹m羹羹n bu t繹renlerde yeri yoktur. 羹nk羹, G羹ne kentliler bu madenlerden herkesin farks覺z olarak kulland覺覺 kap ka癟ak ve s羹s eyalar覺 yaparlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Kuzum, bu insanlar aras覺nda umduu yere se癟ilmeyen ya da diledii bir eyi elde edemeyen kimse k覺skanmaz m覺, daha k繹t羹s羹 k覺r覺lmaz m覺, s繹yler misiniz? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Hay覺r. 羹nk羹, G羹ne Kent'​te herkes ihtiya癟lar覺n覺 bol bol giderdikten baka, elenip hayat覺n tad覺n覺 da 癟覺kar覺r. iftleme ii tek tek insanlar覺n zevki deil toplumun yarar覺 bak覺m覺ndan etrafl覺ca d羹zenlenmitir. Bu konuda, kimse y繹neticilerin buyruundan d覺ar覺 癟覺kamaz. Sonra, bizim d羹羹ncelerimizin tam tersine, G羹ne Kentliler her insan覺n kendi evi, kar覺s覺, 癟ocuklar覺 olmas覺n覺, onlar覺 kendi 癟覺karlar覺na g繹re yetitirmesini tabii kar覺lam覺yorlar. Onlara g繹re, ermi Thomas'​覺n da dedii gibi, 癟iftlemenin amac覺 tek tek insanlar覺n deil, insan soyunun korunmas覺d覺r. Onun i癟in, insan 羹retme ii, insan teklerini deil, devleti ilgilendiren bir sorundur ve insan teklerini yaln覺z devletin birer 羹yesi olmak bak覺m覺ndan ilgilendirir ancak. ou zaman keyiflerine,​ tutkular覺na b覺rak覺lan tekler, gelii g羹zel birlemelerden d羹nyaya gelen 癟ocuklar覺n覺 iyi yetitirip eitemezler. Bu da devlet i癟in bir tehlike kayna覺 olur. Onun i癟in, devletin mal覺 ve mutluluunun temeli olan 癟ocuklar覺n yetimesi y繹neticilerin yetkisine b覺rak覺lm覺t覺r. \\
 +B繹ylece G羹neliler,​ 癟ocuk yapacak olan erkek ve dii 羹reticileri bilim ve felsefenin temel kurallar覺na g繹re yetitirmeye dikkat etmektedirler. Platon'​a g繹re, bu birleme kura ile yap覺lmal覺d覺r:​ B繹ylece, en g羹zel kad覺nlara d羹meyen erkekler y繹neticilere kin beslemezler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​