Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_15 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 15~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Yine Platon'​a g繹re, kura 癟ekerken, en g羹zel kad覺nlar覺n lay覺k olmayanlara d羹memesi ve b繹ylelerinin,​ g繹z diktiklerine deil, kendi denkleriyle birlemesi i癟in hile yapmak gereklidir. Ama, G羹ne lkesi'​nde b繹yle bir hile gereksizdir. 羹nk羹, orada bi癟imsiz, eri b羹r羹 insan yoktur. \\
 +Ayr覺ca, durmadan 癟eitli ilerde 癟al覺t覺klar覺 i癟in, kad覺nlar覺n tenleri canl覺 ve renkli, kollar覺 bacaklar覺 salam, bedenleri k覺vrak ve 癟eviktir. Onlar覺n g羹zellii boylar覺nda boslar覺nda ve g羹癟lerindedir. G羹zel g繹r羹nmek amac覺yla boyanan, boyunu y羹kseltmek i癟in y羹ksek topuklu ayakkab覺 ve ayaklar覺n覺n kusurunu gizlemek i癟in de uzun elbise giyen kad覺nlar 繹l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺l覺r. Hem, b繹yle bir ey yapmaya kalk覺salar bile, yapamazlar, 癟羹nk羹, ellerinde hi癟 bir ara癟 yoktur. stelik kimse de yard覺m etmez onlara. \\
 +G羹ne Kentlilere g繹re, bu gibi ahl璽k geveklikleri bizim memleketimizde oluyorsa, bunun nedenini kad覺nlar覺n aylakl覺覺nda aramal覺d覺r:​ Aylak otura otura kad覺nlar覺n y羹zleri solar, tenleri bozulur, buru buru olur, boylar覺 k覺sal覺r. O zaman, all覺k, pudra s羹rmeye balar, y羹ksek 繹k癟eler giyer, g羹zel g繹r羹nmeye 繹zenirler. Ama g羹癟ten kuvvetten d羹er ve sonunda hem kendi sal覺klar覺n覺,​ hem de d羹nyaya getirecekleri 癟ocuklar覺n sal覺覺n覺 tehlikeye sokarlar. \\
 +Bir erkek bir kad覺na tutuldu mu, birlikte gezip tozmalar覺na,​ konuup elenmelerine,​ birbirlerine 癟i癟ek, iir sunmalar覺na izin verilir. Ama 癟iftlemeleri doacak 癟ocuklar i癟in tehlikeli olacaksa, o zaman her 癟eit cinsel ilikiye engel olunur. Kad覺n bir baka erkekten gebe kalm覺sa (ki, sevgilisi b繹yle bir eyi nimet bilir), ya da k覺s覺rsa, o zaman birlemelerine izin verilir. Kad覺nla erkei birbirlerine balayan ey, ten isteklerinden 癟ok daha i癟ten, 癟ok daha temiz bir dostluktur. G羹ne lkeliler ev bark, yiyecek i癟ecek ileriyle pek uramazlar. 羹nk羹, herkes ihtiyac覺 ne ise onu almaktad覺r. Yaln覺z kahraman kad覺n ve erkeklere, bir eref belirtisi olarak, bayram g羹nleri 繹len sofralar覺nda g羹zel yemekler, 癟elenkler, g繹z kamat覺r覺c覺 elbiseler verilir. \\
 +G羹ne Kentliler her ne kadar g羹nd羹zleri beyazlar giyerlerse de, geceleri, ya da Kent d覺覺nda k覺rm覺z覺 elbiseyle dola覺rlar. Elbiseleri ya y羹nden, ya da ipektendir. Kara renge kar覺 tiksinti duyarlar, bu koyu rengi beeniyorlar diye Japonlardan holanmazlar. \\
 +Gurur, onlarca kusurlar覺n en 羹rk羹nc羹d羹r. Gurur taslayan kimse en sert cezalara 癟arpt覺r覺l覺r. Hi癟 bir G羹ne Kentli, mutfakta, tarlada 癟al覺mak,​ sofra hizmetinde bulunmak ya da hastanelerde hastalara bakmak gibi g繹revleri hor g繹rmez. Her i bir toplum g繹revi say覺l覺r G羹ne Kent'​te. Onun i癟in G羹ne Kentlilere g繹re, ne yaya y羹r羹mek ay覺pt覺r, ne b羹y羹k abdestini etmek, ne g繹zle bakmak, ne de dille konumak. 羹nk羹, 繹rgenlerin bir ii de s覺v覺 salmakt覺r. rnein, kimi 繹rgen t羹k羹r羹k, kimi g繹zya覺, kimi de d覺k覺 salar. Onun i癟in b羹t羹n G羹ne Kentliler kendilerine d羹en 繹devleri canla bala yaparlar ve bu 繹dev ne olursa olsun, onlarca toptan erefli bir 繹devdir. Uak hizmet癟i kullanmak gibi k繹t羹 al覺kanl覺klar覺 yoktur. 羹nk羹, kendi kendilerine yeterler, hem de fazlas覺yla. \\
 +Ne yaz覺k ki, bizde bunun tam tersini g繹r羹yoruz. rnein, Napoli kentinde yaayan 70.000 kiiden on ya da on be bini 癟ama覺r y覺kar; bunlar da fazla 癟al覺maktan 癟ar癟abuk y覺pran覺r giderler. Geriye kalanlara gelince, onlar da aylakl覺ktan,​ a癟 g繹zl羹l羹kten,​ ahl璽ks覺zl覺ktan,​ hastal覺ktan k覺r覺l覺p yiterler, ayr覺ca say覺s覺z yoksul insanlar覺 kendilerine kul k繹le edip kullan覺r, b羹t羹n k繹t羹l羹k ve ahl璽ks覺zl覺klar覺n覺 a覺larlar onlara. Bu y羹zden, toplum hizmetleri iyi y繹netilmez olur. Art覺k tarlada, orduda, zanaatta 癟al覺an pek kalmaz, kalan bir avu癟 insan da b羹t羹n bu ileri g繹n羹ls羹z,​ irene irene yapar. \\
 +Oysa, G羹ne Kent'​te,​ yararl覺 iler, sanatlar, bilimler, 癟eitli toplum g繹revleri b羹t羹n yurttalar aras覺nda eit癟e payla覺lmakta ve adam ba覺na g羹nde d繹rt saat d羹mektedir. G羹n羹n geri kalan saatleri 癟ekici bilgilere, okumaya tart覺malara,​ gezmelere, k覺saca, beden ve kafan覺n gelimesine yarayan faydal覺 ve ho ilere harcanmaktad覺r. Kumar, k璽覺t, satran癟, zar gibi oturarak oynanan oyunlar yasakt覺r. Top, bilya, m覺zrak, ok, cirit, g羹rele vakit ge癟irmelerine izin verilmez. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​