Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_16 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 16~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +G羹ne (襤lkelilere g繹re, yoksulluk insanlar覺 al癟alt覺r, hilelere, kurnazl覺klara,​ h覺rs覺zl覺klara,​ yalanc覺l覺klara,​ serserilie g繹t羹r羹r, onlarda yurt sevgisini azalt覺r. Zenginlikse,​ gururlu, cahil, k羹stah, palavrac覺, hain, kendini beenmi, bencil, iftirac覺 yapar insanlar覺, hem de kolayca. Oysa, her eyin ortak olduu G羹ne lkesi'​nde,​ herkes ayn覺 zamanda hem zengin, hem yoksuldur. Zengindir, 癟羹nk羹 Kent b羹t羹n ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lar; yoksuldur, 癟羹nk羹, hi癟 kimsenin 繹zel mal覺 m羹lk羹 yoktur, her ey ortakt覺r. G羹ne Kentliler mala m羹lke k繹le olmazlar, sadece yararlan覺rlar ondan. Onun i癟in de, H覺ristiyanl覺覺,​ 繹zellikle havarilerin hayat覺n覺 繹v羹p dururlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Mal m羹lk ortakl覺覺na dayanan bu toplum d羹zeni bana, b羹t羹n羹yle,​ 癟ok ak覺ll覺ca ve 癟ok g羹zel geliyor... Ama u kad覺n ortakl覺覺na gelince, 癟ok 癟etin, ger癟ekletirilmesi 癟ok zor bir sorun deil mi? 羹phesiz Romal覺 ermi Clementus, havarilerin 繹retilerine uyarak, kad覺nlar覺n ortak olmas覺n覺 istiyor, bu d羹羹nceyi 繹羹tleyen Sokrates'​le Platon'​u beeniyor. Ama, bu ortakl覺覺 toplumdaki sayg覺nl覺k bak覺m覺ndan kabul ediyor, yoksa cinsel davran覺 bak覺m覺ndan,​ 癟iftleme bak覺m覺ndan deil. Nitekim Tertillianus,​ Glose'​a dayanarak, ilk H覺ristiyanlarda,​ kad覺n d覺覺nda, her eyin ortak olduunu s繹yler. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Bu sorunlar覺 pek derinine bilmiyorum, s繹z羹n羹 ettiiniz eserleri de okumu deilim. Ama bildiim bir ey varsa o da, G羹ne lkesi'​nde kad覺n ortakl覺覺n覺n yatak ortakl覺覺n覺 da i癟ine ald覺覺d覺r. Bunu g繹zlerimle de g繹rd羹m. Ne var ki, bu ortakl覺k, ilk rastlad覺覺 kad覺n覺n 羹st羹ne hayvan gibi sald覺rarak deil, demin de s繹ylediim gibi, soyun 羹remesiyle ilgili kurallara g繹re uygulanan bir ortakl覺kt覺r. Bununla beraber, bu konuda yan覺labilirler. Her ne kadar Sokrates'​in,​ Cato'​nun,​ Platon'​un,​ ermi Clementus'​un d羹羹ncelerine dayanarak kendilerini savunuyorlarsa da, sizin de s繹ylediiniz gibi, bu 羹nl羹 kiilerin d羹羹ncelerini yanl覺 anlam覺 olabilirler. Dediklerine bak覺l覺rsa,​ ermi Augustinus da mal ortakl覺覺na i癟ten inanm覺t覺 ama, b羹t羹n kad覺nlar覺n yatak bak覺m覺ndan ortak olmas覺n覺 istemiyordu. 羹nk羹, ermi Nicola'​n覺n 癟繹mezlerinin sapk覺nl覺覺 buydu; Kilise de daha b羹y羹k bir iyilik getirmek i癟in deil, s覺rf daha b羹y羹k bir k繹t羹l羹羹 繹nlemek i癟in evlilii kabul etmiti. Belki G羹ne lkeliler, bir g羹n kad覺n ortakl覺覺n覺 b覺rakacaklard覺r. 羹nk羹, kendilerine bal覺 羹lkelerde kad覺n ortakl覺覺n覺 koymam覺, sadece mal m羹lk ortakl覺覺yla yetinmilerdir. Bu k覺s覺nt覺y覺 da o 羹lkelerin felsefe bak覺m覺ndan h璽l璽 ilkel, dolay覺s覺yla eitim bak覺m覺ndan geri durumda olmalar覺yla a癟覺kl覺yorlar. Bununla beraber, yine de yabanc覺 羹lkelere, t繹relerini,​ yasalar覺n覺 繹renmek i癟in s覺k s覺k 繹zel g繹revli heyetler g繹ndermekten ve bunlar覺n en iyilerini benimsemekten bir an bile geri kalm覺yorlar. \\
 +Kad覺nlar, g繹rd羹kleri eitim yoluyla, sava sanat覺nda olduu kadar baka mesleklerde de baar覺 g繹steriyorlar. Bu konuda ben de Platon gibi d羹羹n羹yorum. Bu b羹y羹k filozofun ileri s羹rd羹羹 kan覺tlar覺 duraksamadan kabul ediyorum. Buna kar覺l覺k,​ bizim Cajeta'​n覺n ve Aristoteles'​in kar覺t d羹羹ncelerine hi癟 akl覺m yatm覺yor. \\
 +G羹ne (襤lkelilerde en 癟ok beendiim ve herkesin de uymas覺n覺 istediim ey u: Bu lkede, bedence kusuru ne olursa olsun, hi癟 kimse yoktur ki, yararl覺 olmaktan ka癟覺ns覺n. Tabii tiridi 癟覺km覺 ihtiyarlar bunun d覺覺ndad覺r. Kald覺 ki, onlar da, yararl覺 繹羹tleriyle zaman zaman faydal覺 olabiliyorlar. rnein, g繹zleri iyi g繹ren bir topal g繹zc羹l羹k edebiliyor; g繹zleri g繹rmeyenler de y羹n taramak, d繹ek yast覺k doldurmak i癟in k覺llar覺n incesini kal覺n覺ndan ay覺rmakta kullan覺l覺yor;​ ellerini g繹zlerini yitirmi kimselere gelince, onlar da sesleri ya da kulaklar覺yla yararl覺 olabiliyorlar. K覺sacas覺, ileyen bir tek organ覺 olan kimse de, k繹ylerde yararl覺 olabilecek bi癟imde bir ie kouluyor. Beden sakatl覺klar覺na ramen bu kimselere, salam yurttalar gibi davran覺l覺r. Bunlardan baz覺lar覺 hafiyelik edip duyduklar覺n覺 y繹neticilere yetitirirler. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +imdi savatan s繹z edelim. Sonra da, isterseniz, sanatlara, bilimlere ve dine ge癟ebilirsiniz. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​