Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_17 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 17~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +C. KAPTAN \\
 +Sil璽hlar覺n,​ top癟u, s羹vari, piyade birliklerinin ve strateji ile ilgili her eyin ba覺ndaki g繹revliler,​ Hoh'un 羹癟 b羹y羹k yard覺mc覺s覺ndan G羹癟'​羹n buyruu alt覺ndad覺rlar. Bu g繹revlilerin buyruu alt覺nda da, kollarda 癟al覺an subaylarla bu kollarda ustal覺k elde eden bir癟ok baka g繹revliler yer almaktad覺r. Bundan baka, g繹revleri b羹t羹n yurttalara askerlik talimleri yapt覺rmak olan atletlerle 繹retmenler de G羹癟'​e bal覺d覺rlar. Bunlar g繹rg羹l羹 ve bilgili eski sava癟覺lard覺r. Balang覺癟ta daha da tedbirli olan bu atletler on iki ya覺n覺 dolduran 癟ocuklara sil璽h kullanmas覺n覺 繹retirler. Bu yaa gelmeden 繹nce, alt basamaktaki 繹retmenlerce kou, g羹re ve g羹lleye 癟al覺t覺r覺lm覺 olan 癟ocuklar, bu g繹rg羹l羹 atletlerden de k覺l覺癟 kullanmas覺n覺,​ ok, m覺zrak atmas覺n覺, ata file binmesini, d羹mana sald覺rmas覺n覺,​ geri 癟ekilmesini,​ sava d羹zeninde kalmas覺n覺,​ yaral覺 sil璽h arkadalar覺na yard覺m etmesini, d羹mana ani bask覺nlar yapmas覺n覺,​ bir kelimeyle, onu tepelemesini 繹renirler. G羹ne Kent'​in yak覺nlar覺nda verilen savalarda erkeklerin yard覺m覺na koabilsinler ve ani bir sald覺r覺 kar覺s覺nda kale duvarlar覺n覺 koruyabilsinler diye, kad覺nlar da 繹retmenlerden ayn覺 eitimi g繹r羹rler. Bu konuda G羹ne Kentli kad覺nlar, Ispartah kad覺nlara ve [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Amazonlar|Amazonlar]]a kar覺 b羹y羹k bir hayranl覺k beslerler. Kad覺nlar ayr覺ca, kurun, mermi d繹kmesini, mazgallardan alevli g羹lleler, talar atmas覺n覺, gerektiinde de, d羹mana kar覺 sald覺r覺ya ge癟mesini bilirler. Bu t羹rl羹 ilerde s羹rekli olarak eitim g繹rd羹kleri i癟in, kad覺nlar her 癟eit tehlikelere g繹羹s germeye al覺覺kt覺rlar. 襤癟lerinden biri korkakl覺k etmeye g繹rs羹n, al癟akl覺kla su癟land覺r覺p,​ en a覺r cezalara 癟arpt覺r覺rlar onu. \\
 +G羹ne Kentliler 繹l羹mden korkmazlar. 羹nk羹, ruhun 繹lmezliine inan覺rlar. Onlara g繹re, bedenden ayr覺lan ruh yery羹z羹 hayat覺ndaki iyi k繹t羹 davran覺lar覺na g繹re, iyi ya da k繹t羹 ruhlarla buluur. Bir bak覺ma Brahmanlar覺n ve baz覺 noktalarda da Pythragoras'​癟覺lar覺n felsefe ilkelerini benimsemi olmalar覺na ramen, G羹ne Kentliler, baz覺 haller d覺覺nda, ruhlar覺n Tanr覺'​n覺n 繹zel buyruu ile g繹癟 ettiine inanmaktad覺rlar. \\
 +Devletin, dinin ve insanl覺覺n d羹manlar覺na kar覺 ac覺madan sava覺rlar. Her iki ayda bir, ordu teftiten ge癟er ve her g羹n, gerek duvarlar覺n d覺覺nda gerek i癟inde talimler yap覺l覺r. G羹ne Kentliler askerlik sanat覺na ilikin kurumlar ile birlikte, Musa, Yeua, Davut, Maccabeus, Yuda, Sezar, 襤skender, Scipion, Annibal ve daha baka b羹y羹k askerlerin hayatlar覺n覺 ve yapt覺klar覺 羹nl羹 savalar覺 繹renirler. Bu derslerin sonunda, herkes kendi d羹羹ncesini a癟覺k癟a s繹yleyebilir,​ kumandanlar fil璽n noktada iyi ya da k繹t羹, falan noktada yararl覺 davrand覺lar diyebilir. Sonra, 繹retmen s繹z al覺p gerekli a癟覺klamalar覺 yapar ve b繹ylece, kimin hakl覺 kimin haks覺z olduuna karar verilerek ders bir sonuca balan覺r. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +G羹ne lkeliler kime kar覺 sava覺rlar?​ Sizin de dediiniz gibi b繹ylesine mutlu olduklar覺na g繹re, ne olabilir savamalar覺n覺n nedenleri? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Savaa girimeyecek olsalar bile, G羹ne lkeliler, geveyip yumuamamak ve beklenmedik bir d羹man sald覺r覺s覺 kar覺s覺nda 癟aresiz kalmamak i癟in askerlik eitimi yapmaktan, ava gitmekten geri kalmazlar. 羹nk羹, oturduklar覺 adada, mutlu yaay覺lar覺n覺 k覺skanan d繹rt krall覺k vard覺r. Bu krall覺klar覺n halk覺, kendi krallar覺n覺n buyruunda kalmaktansa,​ G羹ne Kentliler gibi yaamaya can atmaktad覺rlar. Onun i癟in, bu devletlerin krallar覺, 癟ou kez, 癟eitli ve en sudan bahanelerle,​ 繹rnein kimi zaman s覺n覺rlar覺na sald覺r覺yorlar,​ kimi zaman da dinsizce davran覺yorlar,​ puta tap覺yorlar,​ gerek eski Pagan'​lar覺n gerek eski Brahman'​lar覺n k繹r inan癟lar覺n覺 hor g繹r羹yorlar diye, G羹ne lkesi'​ne sald覺rmaktad覺rlar. Bundan baka Hintlilerle Toprabana adas覺 halk覺 da kendilerine d羹mand覺r. Eskiden buyruklar覺 alt覺nda olduklar覺 Hintliler imdi onlar覺 璽si say覺yorlar. Bir zamanlar kendilerine yard覺m etmi olan ada halk覺 ise, bug羹n onlara cephe alm覺 bulunuyor. Ama, G羹ne lkeliler b羹t羹n bu savalardan her zaman kazanarak 癟覺km覺lard覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​