Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_18 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 18~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +G羹nelilerin onurlar覺na dokunuldu mu, iftiraya urad覺lar m覺, bir yamac覺l覺kla kar覺 kar覺ya kald覺lar m覺, devletlerden biri sald覺rd覺 m覺, ya da bir zorban覺n buyruu alt覺ndaki bir kent onlar覺 yard覺m覺na 癟a覺rd覺 m覺 (癟羹nk羹, G羹ne lkeliler her zaman 繹zg羹rl羹羹 savunmulard覺r),​ B羹y羹k Kurultay hemen toplant覺ya 癟ar覺l覺r. Herkes diz 癟繹k羹p Tanr覺'​ya yakar覺r, kendilerine en uygun ve kesin bir karar esinlesin diye, durumu iyiden iyiye inceler, hakk覺n hangi yanda olduunu arat覺r覺r,​ ondan sonra savaa karar verirler. Onun hemen ard覺ndan, d羹mana Forensis ad覺 verilen bir rahip g繹nderir, gerek yama edilen mallar覺n geri verilmesini,​ gerek dost devlete haks覺z sald覺r覺n覺n durdurulmas覺n覺,​ gerekse zorbal覺a son verilmesini isterler. 襤stekleri kabul edilmezse, G羹ne lkeliler 繹癟 tanr覺s覺 Sabahot'​tan haks覺zl覺kta direnenleri yok etmesini dileyerek sava a癟arlar. D羹man cevap vermekte duraksar, h覺k m覺k ederse, Forensis, karar vermesi i癟in belli bir s羹re tan覺r. Bu s羹re krall覺klar i癟in bir, halk y繹netimleri i癟in 羹癟 saattir. S羹renin azl覺覺, d羹man覺n zaman kazanmak amac覺yla oyalay覺c覺 yollara ba vurmas覺n覺 繹nlemek i癟indir. B繹ylece, G羹ne lkeliler doal haklar覺n ve dinin savunmas覺n覺 羹stlerine alm覺 oluyorlar demektir. \\
 +Sava a癟覺l覺r a癟覺lmaz, G羹癟 vekilini ie koar. Ama, zararl覺 olabilecek her t羹rl羹 gecikmeleri 繹nlemek i癟in, t覺pk覺 Roma diktat繹rleri gibi, kendi ba覺na gerekli kararlar al覺r. Bununla beraber, 癟ok 繹nemli ve ciddi bir durum olursa, Hoh'a, Ak覺l'​a ve Ak'a dan覺覺r. Ama, daha 繹nce, yirmi ya覺m doldurmu b羹t羹n G羹ne lkelilerin kat覺ld覺覺 bir toplant覺da bir s繹zc羹, sava覺n ni癟in a癟覺ld覺覺n覺,​ dayand覺覺 haklar覺, nedenleri bir bir ortaya koyar ve b繹ylece, gerekli tedbirleri alm覺 olur. Daha 繹nce de s繹ylediim gibi, sil璽h depolan her 癟eit sil璽hlarla doludur. B羹t羹n yurttalar,​ sava talimlerinde bunlar覺n kullan覺lmas覺n覺 繹renmilerdir. \\
 +Her 癟emberin d覺 duvarlar覺 manc覺n覺kla donat覺lm覺,​ her birinin ba覺na da 繹zel sava癟覺lar yerletirilmitir. G羹ne Kentlilerin top dedikleri, tekerlekler 羹zerine yerletirilmi daha baka sava sil璽hlar覺 da vard覺r ki, bunlar覺 sava meydanlar覺na beraberlerinde g繹t羹r羹rler. Ayr覺ca, kat覺r, eek s覺rt覺nda, ya da arabalarla sava癟覺lara cephane, yiyecek i癟ecek ta覺rlar. Askerler a癟覺k d羹zl羹klere gelince, d繹rtken d羹zeninde toplan覺r, az覺k ve gere癟leri, toplar覺, sava arabalar覺n覺,​ merdiven ve sava ara癟lar覺n覺 ortalar覺na toplar sonra d羹man覺n 羹zerine at覺l覺r, uzun zaman y覺lmadan d繹v羹羹rler. \\
 +Bazen geri 癟ekiliyormu gibi yaparlar: Her asker h覺zla gerileyip kendi bayra覺na kat覺l覺r. G羹ne Kentlilerin sava meydan覺n覺 b覺rak覺p ka癟t覺覺n覺,​ ya da ka癟maya yeltendiini sanan d羹man sald覺r覺ya ge癟er, ama G羹ne Kentliler hemen b繹l羹kler halinde birleik iki kanat meydana getirir, sonra bir an dinlenip nefes al覺rlar. Bu ara toplar d羹man覺 mermi yamuruna tutarak da覺t覺r. G羹ne Kentliler bu 癟eit bir s羹r羹 sava hilelerine bavururlar. Bu konuda hi癟 bir ordu onlarla boy 繹l癟羹emez. \\
 +G羹ne lkeliler ordug璽hlar覺n覺 Romal覺lar gibi d羹zenlerler. ad覺rlar kurar ve onlar覺 kaz覺ktan duvarlar ve hendeklerle 癟evirirler. Bu 癟eitli iler 繹zel birtak覺m 癟al覺ma g繹revlilerinin y繹netiminde a覺rt覺c覺 bir 癟abuklukla yap覺l覺r. Zaten b羹t羹n askerler, balta ve 癟apa kullanmas覺n覺 bilirler. \\
 +G羹ne Kent ordusunu, hepsi de sava hilesi bak覺m覺ndan usta olan be, sekiz ya da on kumandan y繹netir. Bunlar sava ilerini g繹r羹mek i癟in toplan覺r ve ald覺klar覺 kararlara g繹re birliklerine kumanda ederler. Savaa silahl覺 ve atl覺 bir 癟ocuk birlii de kat覺l覺r. Bu 癟ocuklar, bu yoldan savamas覺n覺 繹renirler,​ t覺pk覺 kana al覺t覺r覺lan aslan ve kurt yavrular覺 gibi. Bununla beraber, zorlu bir tehlike halinde, silahl覺 kad覺nlarla birlikte sava alan覺ndan uzaklara g繹t羹r羹l羹rler. Ama, savatan sonra, bu kad覺nlarla 癟ocuklar sava癟覺lar覺 kutlar, yaralar覺n覺 sarar, onlar覺 繹verek, 繹p羹p kucaklayarak ac覺lar覺n覺 dindirmeye 癟al覺覺rlar. Bu kad覺nlarla 癟ocuklar覺n varl覺覺 ne b羹y羹k bir destektir! Kad覺nlar覺n ve 癟ocuklar覺n g繹zlerine yiit g繹r羹nmek i癟in sava癟覺lar g繹zlerini budaktan sak覺nmaz, tehlikelere at覺l覺r, k覺yas覺ya d繹v羹羹rler;​ onlar覺n sevgisi at覺lganl覺klar覺n覺 kam癟覺lar ve savatan zaferle 癟覺karlar. Bir d羹man kentin surlar覺na ilk t覺rmanan askerin ba覺na, bir eref belirtisi olarak, kad覺nlarla 癟ocuklar覺n alk覺lar覺 aras覺nda yeil yaprakl覺 bir 癟elenk tak覺l覺r. Sava arkadalar覺ndan birinin hayat覺n覺 kurtaran覺n ba覺na da mee yapraklar覺ndan bir 癟elenk konur. Bir zorbay覺 繹ld羹ren, sil璽hlar覺yla ganimetleri tap覺naa b覺rak覺r ve Hoh, g繹sterdii yararl覺a yaraan bir ad takar ona. Baka sava癟覺lara da baka baka 癟elenkler verilir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​