Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_19 [2015/07/28 18:26] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 19~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Her atl覺n覺n bir han癟eri, eer 癟at覺s覺na as覺l覺 iki tane b羹y羹k ve zorlu tabancas覺 vard覺r. Bunlar覺n mermisine hi癟 bir z覺rh dayanamaz. Baz覺lar覺nda k覺l覺癟la kama, baz覺lar覺ndaysa sadece demir bir g羹rz vard覺r. Bunlara hafif silahl覺 s羹vari derler. D羹man覺n z覺rhlar覺na k覺l覺癟 ve mermi ilemezse, bu s羹variler 羹zerlerine bu g羹rzlerle sald覺r覺r ve onlar覺 yere sererler, t覺pk覺 Akhilleus'​un Cignus'​a yapt覺覺 gibi. G羹rz羹n ba覺nda alt覺 kar覺 uzunluunda iki zincir sarkar. Bunlar覺n u癟lar覺nda iki topuz vard覺r. Binici bu topuzlar覺 f覺rlat覺nca,​ zincirler d羹man覺n boynuna dolan覺r. Zincirleri 癟ekince de d羹man yere yuvarlan覺r. G羹rz羹 daha rahat癟a kullanabilmek i癟in, biniciler atlar覺n覺 yularlar覺n覺 elleriyle deil, ayaklar覺yla tutarlar. Onun i癟in dizginler eer 癟at覺s覺 羹st羹nde kesiir ve u癟lar覺 da s羹varinin aya覺na deil, 羹zengiye balan覺r. zengilerin yan覺nda demir bir k羹re, alt覺nda da yine demirden bir 羹癟gen vard覺r. yle ki, binici aya覺 ile demir k羹reyi 癟evirerek dizginleri 癟ekip sal覺verir ve b繹ylece, aya覺n覺n hareketiyle at saa sola d繹nebilir. Tatarlar bu s覺rr覺 bilmezler. Her ne kadar onlar da dizginleri ayaklar覺yla kullan覺yorlarsa da, dizginleri 羹zengiye balamas覺n覺 bilmediklerinden,​ atlar覺n覺 ayaklar覺yla saa sola d繹nd羹rmesini,​ yavalat覺p h覺zland覺rmas覺n覺 beceremezler. \\
 +Savaa 繹nce hafif silahl覺 biniciler balar. Bunlar arkeb羹zlerle sald覺r覺ya ge癟erler. Onlar覺n ard覺ndan, m覺zrakl覺 askerlerle sapanl覺lar gelir. Bunlar 繹n saflarda, yanlarda mekik dokurcas覺na ileri at覺l覺p geri 癟ekilerek d繹v羹羹rler. Eski Romal覺lar覺nkine benzeyen, hatta onlar覺nkinden daha iyi yedek birlikler, ellerinde kal覺n ve uzun sopalarla orduyu desteklerler. Sava, elde k覺l覺癟, g繹羹s g繹羹se d繹v羹羹lerek bir sonuca balan覺r. \\
 +Sava bitince, G羹ne (襤lkeliler zaferlerini,​ Romal覺lar gibi, hatta onlardan b羹y羹k bir g繹sterile kutlarlar. Bakumandan tap覺naa girerken, halk Tanr覺'​ya dualar eder ve savaa kat覺lm覺 olan bir ozan ya da bir tarih癟i, 癟arp覺malar s覺ras覺nda ge癟en olaylar覺 mutlu mutsuz yanlar覺yla anlat覺r. Sonra, Hoh muzaffer kumandan覺n ba覺na kendi eliyle bir 癟elenk koyar: 癟ok yararl覺k g繹stermi olan 繹b羹r sava癟覺lara da madalyalar verir. Bu askerler yorucu kamu g繹revlerinden birka癟 g羹n i癟in uzak tutulurlar. Ama G羹ne lkeliler aylak oturmay覺 sevmedikleri i癟in, bo zamanlar覺n覺 arkadalar覺na yard覺m etmekle ge癟irirler. \\
 +te yandan, beceriksizlikleri y羹z羹nden yenilgiye urayan, ya da zafer f覺rsat覺n覺 ka癟覺ran kumandanlar ay覺plan覺r. D羹man覺n 繹n羹nden ilk ka癟anlar 繹l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺l覺rlar. Ancak, b羹t羹n ordu ba覺lanmalar覺n覺 ister ve teker teker su癟u payla覺rlarsa,​ 繹l羹mden kurtulabilirler. S覺ras覺 gelmiken unu da s繹yleyeyim ki, bu gibi su癟lar binde bir ba覺lan覺r,​ bir癟ok koullar覺n da su癟ludan yana olmas覺 gerekir. Bir dostun, ya da sava arkadalar覺n覺n yard覺m覺na komam覺 olanlar sopa daya覺na 癟ekilirler. Buyruklar覺 hi癟e sayanlar ay覺 ve aslan gibi y覺rt覺c覺 hayvanlar覺n bulunduu bir 癟ukura at覺l覺rlar. Kendilerini savunmak i癟in de ellerine sopadan baka bir ey verilmez. Hayvanlar覺 alt edenler - ki, bu hemen hemen g繹r羹lm羹 ey deildir - ba覺lan覺r ve yeniden topluma kabul edilirler. \\
 +Savata ele ge癟irilen ya da kendi isteiyle G羹ne lkesi'​nin buyruuna giren kentlerde hemen mal ortakl覺覺 kurulur. Bu kentler G羹ne lkelilerin g繹nderdii y繹neticileri ve askerleri kabul eder ve b羹t羹n kentlerin ah覺 olan G羹ne Kentin t繹relerini benimser, hatta bazen okuyup eitilsinler diye 癟ocuklar覺 bile G羹ne Kent'e g繹nderirler. G羹ne Kent de onlar覺n eitim giderlerini sevine sevine kendi 羹st羹ne al覺r. \\
 +Keif kollar覺ndan,​ n繹bet癟ilerden,​ sava hilelerinden ve askerlikle ilgili 繹zelliklerden s繹z etmek uzun s羹rer. Bunlar覺 sen kendin de d羹羹nebilirsin. \\
 +Yurttalar kamu g繹revlerine t璽 癟ocukluktan balayarak se癟ilirler. Bunda doal eilimleri,​ yetileri, kafa durumlar覺 ve y覺ld覺z bur癟lar覺 g繹z 繹n羹nde tutulur. B繹ylece her yurttatan istenen i g繹nl羹ne g繹re olur. Onun i癟in herkes iini kendiliinden ve seve seve yapar. Ayn覺 eyi strateji i癟ilerinde ve baka g繹revlerde 癟al覺anlar i癟in de s繹yleyebiliriz. \\
 +Kent'​in d繹rt kap覺s覺n覺 gece g羹nd羹z n繹bet癟iler bekler. Baka n繹bet癟iler,​ yedinci 癟emberin d覺 duvarlar覺nda,​ kulelerde, t羹mseklerde,​ siperlerde tetikte beklerler. Bu tedbirler her t羹rl羹 s羹rprizlere kar覺 Kent'i koruduu gibi, n繹bet癟ileri de uyan覺k tutar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​