Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_20 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 20~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +N繹bet g繹revlerini g羹nd羹zleri kad覺nlar, geceleri de erkekler g繹r羹r. N繹bet癟iler,​ bizdeki gibi, her 羹癟 saatte bir deitirilir. Hepsi, g羹ne batarken trampet sesleri aras覺nda yerlerini al覺rlar. \\
 +G羹ne lkeliler, savaa benzedii i癟in, avlanmaktan holan覺rlar. Bayramlarda,​ piyadelerle s羹variler, sava havalar覺 aras覺nda, meydanlarda g繹steriler yaparlar. G羹ne Kentliler d羹manlar覺n覺n onur k覺r覺c覺 s繹zlerini, kusurlar覺n覺 c繹mert癟e ba覺larlar. Zaferi kazand覺ktan sonra, yendikleri halklara iyilik 羹st羹ne iyilik yaparlar. Ama, d羹man kentin duvarlar覺n覺n y覺k覺lmas覺na,​ halk覺n k覺l覺癟tan ge癟irilmesine karar verilmise,​ bu kararlar zafer g羹n羹 hemen uygulan覺r. Bu tedbirler yerine getirildikten sonra, G羹ne lkeliler yenilenlerin durumunu d羹zeltmeye 癟al覺覺rlar. 羹nk羹, onlara g繹re, sava覺n amac覺 d羹man覺 yok etmek deil, daha iyi hale getirmektir. \\
 +襤ki G羹ne Kentli aras覺nda, gerek onur k覺r覺c覺 bir s繹z, gerek herhangi bir baka nedenden 繹t羹r羹, kavga 癟覺karsa, (anlamazl覺覺n onur konusu d覺覺na 癟覺kt覺覺 binde bir olur), bakanla y繹neticiler,​ 繹fkesine kap覺l覺p kar覺s覺ndakini haks覺z yere h覺rpalayan kimseyi gizlice azarlar. Ama, kavga, onur k覺r覺c覺 bir ka癟 s繹zden 繹teye ge癟memise,​ o zaman y繹neticiler karar覺 ileride 癟覺kacak savaa b覺rak覺r ve onuru k覺r覺lan kimsenin 繹fkesini yaln覺z d羹mandan alabileceini s繹ylerler. Kavgal覺lardan hangisi savata yararl覺k g繹sterirse,​ onun hakl覺 olduu kan覺s覺na var覺l覺r. Bununla beraber, baz覺 hallerde adalet, verilen cezalar覺n su癟la orant覺l覺 olmas覺na dikkat eder. Kavgalar覺n d羹ello ile sonu癟lanmas覺na hi癟 bir zaman izin verilmez. D羹ello mahkemelerin g羹c羹n羹 hi癟e sayd覺覺 gibi, hakl覺 olan taraf覺n yenilmesiyle de sonu癟lanabilir ki, bu da akla ayk覺r覺 bir durumdur. B繹ylece, onur k覺r覺c覺 s繹zleri hak etmediini,​ kar覺s覺ndakinden daha 羹st羹n, daha erdemli olduunu ileri s羹ren kimse, b羹t羹n bunlar覺 G羹ne Kent'​in d羹manlar覺na kar覺 a癟覺lan savata g繹stermek yetisine sahiptir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +ou zaman devletleri ortadan kald覺ran, Atina ve Roma'​da olduu gibi, baa birtak覺m zorbalar覺 getiren 癟ekimeleri,​ i癟 savalar覺 繹nleme bak覺m覺ndan b繹ylesine t繹reler bana 癟ok ak覺ll覺ca, 癟ok yerinde g繹r羹n羹yor. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Sava, tar覺m, hayvanc覺l覺k gibi iler b羹t羹n yurttalar覺n ortak ve zorunlu ura覺d覺r demitim daha 繹nce. Bu 羹癟 癟eit ura herkes癟e pek b羹y羹k bir eref say覺lmaktad覺r. Onun i癟in kim, ne kadar 癟ok zanaat ve meslekte ustal覺k kazan覺rsa o kadar deerli say覺l覺r ve bir zanaatta en usta olan kimse o zanaat覺n 繹retmeni se癟ilir. Madencilik ve yap覺 ileri gibi en 癟etin uralar 繹ylesine 羹st羹n say覺lmaktad覺r ki, kimse yorucudur diye kendini bu ie vermekten ka癟覺nmaz. 羹nk羹, bu uralara ayr覺lanlar覺n zaten eilim ve yetileri daha 繹nceden g繹z 繹n羹nde tutulmutur. Ak覺ll覺ca ve ustaca bir i b繹l羹m羹, kiilerin y覺pranmas覺n覺,​ g羹癟ten kuvvetten d羹mesini 繹nledii gibi, daha da g羹癟lendirir onlar覺. En az yorucu uralar kad覺nlara b覺rak覺lm覺t覺r. B羹t羹n G羹ne Kentliler y羹zme bilmek zorundad覺rlar. Bu ama癟la, Kent'​in duvarlar覺 i癟inde ve d覺覺nda bir癟ok y羹zme havuzlar覺 yap覺lm覺t覺r. Bunlar sular覺n覺 癟emelerden al覺rlar. \\
 +G羹ne Kentliler ticarete pek o kadar 繹nem vermezler. Bununla beraber, 癟eitli paralar覺n deerini bilirler. Hatta el癟ilerin ve gezginlerin yabanc覺 羹lkelerde kullanmalar覺 i癟in yeterince para da basarlar. D羹nyan覺n t羹rl羹 memleketlerinden gelen t羹ccarlar覺 kabul ederler ve onlara ihtiya癟lar覺ndan arta kalan mallar覺 satarlar. Ama G羹ne Kentliler para kabul etmezler. Mallar覺n覺,​ kendilerinde olmayan mallarla dei toku ettikleri gibi, kimi zaman da bu mallar覺 parayla sat覺n al覺rlar. G羹ne Kent'​te 癟ocuklar, az bir para kar覺l覺覺nda kucak dolusu mal veren yabanc覺 t羹ccarlara kat覺la kat覺la g羹lerler. Ama yal覺lar buna g羹lmezler. G羹ne Kentliler, k繹lelerle yabanc覺lar覺n k繹t羹 al覺kanl覺klar覺yla Kent'​in ahl璽k覺n覺 bozmalar覺n覺 繹nlemek i癟in, her 癟eit al覺verii Kent'​in d覺覺nda yaparlar. Savata ald覺klar覺 tutsaklar覺 yine oralarda satarlar. Satamad覺klar覺n覺 da Kent'​in d覺覺nda 癟ukur kazmada, ya da 癟eitli a覺r ilerde kullan覺rlar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​