Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_21 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 21~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Kent'​in d繹rt kap覺s覺ndan denize kadar geli gidii salayan d繹rt yol uzan覺r. D繹rt b繹l羹k asker, s羹rekli olarak, tarlalar覺 g繹zler ve orada 癟al覺anlar覺 korur. Bu askerler, yabanc覺lar覺n rahat癟a gidip gelmelerine g繹z kulak olurlar. \\
 +G羹ne Kentliler yabanc覺lara kar覺 her zaman iyi ve nazik davran覺rlar. Yabanc覺lar覺 tam 羹癟 g羹n devlet hesab覺na a覺rlarlar. nce ayaklar覺n覺 y覺kar, sonra Kent'​in d繹rt bir yan覺n覺 gezdirir, t繹relerim birer birer anlat覺r ve onlar覺 ortak sofralar覺na al覺rlar. Yabanc覺lara g繹z kulak olmak ve onlar覺 a覺rlamakla g繹revli kimseler bile vard覺r G羹ne lkesi'​nde. Bu yabanc覺 konuklardan yurttal覺a girmek isteyenler, bir ay k繹yde, bir ay da Kent'​de 癟eitli denemelerden ge癟irilirler. Bu denemelerden sonra yurttal覺a al覺n覺p al覺nmayacaklar覺na karar verirler. G羹ne Kent'​in yeni 羹yeleri birtak覺m t繹renlerden sonra and i癟er ve yurttal覺a girerler. \\
 +G羹ne lkeliler tar覺ma 癟ok 繹nem verirler. Bu lkede bir kar覺 toprak yoktur ki ekilmemi olsun. G羹ne Kentliler tarla ilerinde r羹zg璽rlar覺 ve y覺ld覺zlar覺 kollarlar. ift s羹rme, tohum ekme, yaban otlar覺m ay覺klama, hasat, meyve toplama ba bozumu zaman覺 geldi mi (Kent'​i korumak i癟in kalan bir avu癟 insan d覺覺nda) b羹t羹n yurttalar,​ ellerinde bayraklar, 癟alg覺lar, t羹rk羹ler s繹yleyerek tarlalara ak覺n ederler. Birka癟 saat i癟inde, b羹y羹k bir titizlikle ilerini bitiriverirler. \\
 +G羹ne Kentliler, yelkenli kocaman arabalar kullan覺rlar. Bunlar, i癟 i癟e d繹nen tekerleklerle,​ r羹zg璽ra kar覺 da gidebilirler. R羹zg璽r olmad覺覺 zamanlarda, bir tek at koskoca bir arabay覺 rahat癟a 癟ekebilir. Dorusu, g羹zel bir bulutur bu. G羹ne Kentliler tarlalarda 癟al覺覺rken,​ silahl覺 biniciler durmadan, n繹betlee d繹rt bir yan覺 f覺r d繹n羹p 癟al覺anlar覺 korurlar. \\
 +Bu insanlar tarlalarda bostanlarda ne g羹bre kullan覺rlar,​ ne de pislik. 羹nk羹, onlara g繹re, bunlar toprak 羹r羹nlerini bozar, bu 羹r羹nleri yiyenler de g羹癟s羹z ve k覺sa 繹m羹rl羹 olur. G羹breyle beslenen topra覺, G羹ne Kentliler, g羹zellemek i癟in bedenlerini iletecek yerde d羹zg羹n s羹ren ama d羹nyaya 癟elimsiz 癟ocuklar getiren kad覺nlara benzetirler. \\
 +Onun i癟in topra覺 d羹zg羹nlemektense,​ bir g羹zel s羹rmek daha iyidir derler, nitekim s羹rerler de. Topraa ektikleri b羹t羹n tohumlar覺n 癟ar癟abuk yeermesi, bol 羹r羹n vermesi i癟in birtak覺m s覺rlar覺 vard覺r G羹ne Kentlilerin. Topraklar覺n yaln覺z ge癟imlerini kar覺layacak kadar覺m ekip bi癟erler; geri kalan覺n覺 otlak olarak hayvanlara b覺rak覺rlar. Tar覺mla ilgili b羹t羹n bu bilgiler Georgia adl覺 bir kitapta yer almaktad覺r. \\
 +At, 繹k羹z, koyun, k繹pek ve b羹t羹n evcil hayvanlar覺n 羹retilip yetitirilmesi onlarca soylu bir urat覺r. Ayg覺rlarla k覺sraklar覺,​ ancak 癟iftleme zaman覺 bir arada otlat覺rlar. Bu da Ok burcunun Merih ve M羹teri gezegenleriyle bir 癟izgide olduu zamana rastlat覺l覺r. k羹zler i癟in k羹z burcuna, koyunlar i癟in Ko癟 burcuna g繹re davran覺rlar. K羹mes hayvanlar覺n覺n 癟iftlemesi Sevir burcuna g繹re ayarlan覺r. Kad覺nlar tavanlar覺 ve kazlar覺 Kent d覺覺ndaki 癟ay覺rlara g繹t羹r羹r ve 癟itlerle 癟evrili yerlerde peynir, ya ve baka s羹tl羹 besinler yaparlar. Oralarda tavuk horoz besler, meyve yetitirirler. B羹t羹n bunlar覺 Buccolica adl覺 kitaptan 繹renirler. \\
 +G羹ne lkesi'​nde her ey boldur. 羹nk羹, herkes kendi ura覺nda bata gelmeye bakar, d羹zenli ve metotlu 癟al覺覺r ve b繹ylece iler hem 癟abuk biter, hem de verimli olur. Her i grubunun ba覺ndaki kimseye 竄kral罈 denir. Ama bu ad iin ustalar覺na verilir. Kad覺n ve erkeklerin 竄krallar罈覺n覺n ard覺 s覺ra, d羹zenli k羹meler halinde ilerine bir gidileri var ki, g繹rseniz, i癟iniz sayg覺yla dolup taar. Balar覺ndaki kimseye bir baba, bir aabey g繹z羹yle bakarlar, bizdeki gibi nefretle deil. G羹ne Kent'​in 癟evresinde yabani hayvanlarla dolu ormanlar vard覺r. Yurttalar oralarda avlan覺rlar. \\
 +G羹ne lkesi'​nde denizcilie b羹y羹k 繹nem verilir. Yelkensiz ve k羹reksiz, ustaca bir mekanizmayla y羹zen gemileri, direkli kad覺rgalar覺 olduu gibi, yelkenli gemileri de vard覺r. G羹ne Kentliler y覺ld覺zlar覺n yerini, durumunu, denizin ne zaman al癟al覺p ne zaman y羹kseleceini iyiden iyiye bilirler. eitli 羹lkelerin insanlar覺n覺 g繹rmek, her iklime 繹zg羹 羹r羹nleri incelemek amac覺yla okyanuslar aarlar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​