Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_22 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 22~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Hi癟 kimseye sald覺rmaz, zorlanmad覺k癟a da d繹v羹mezler. Ama, hi癟 bir hakarete de gelemezler. Er ge癟 b羹t羹n d羹nyan覺n kendi kurumlar覺n覺 benimseyeceine sars覺lmaz inan癟lar覺 vard覺r. Ama, kendilerininkinden daha 羹st羹n bir toplum d羹zeni uygulayan baka bir ulus olup olmad覺覺m aramaktan da geri kalmazlar. H覺ristiyanl覺a kar覺 hayranl覺k beslerler. Gerek kendileri, gerek bizim i癟in havarilere yara覺r bir hayat覺n 繹zlemi i癟indedirler. in, Siyam, inhindi ve Kalk羹tta gibi bir癟ok ada ve kara memleketleriyle dostluk antlamalar覺 yaparak, buralar覺 gezip g繹rme olanaklar覺 salam覺lard覺r. G羹ne Kentliler, gerek kara gerek deniz savalar覺nda,​ baka uluslar覺n bilmedii bir癟ok yeni ateli sil璽hlara ve say覺s覺z sava yollar覺na bavurmaktad覺rlar. Onun i癟in, her zaman savatan d羹manlar覺n覺 yenerek 癟覺karlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +imdi de, G羹ne Kentlilerin ne yiyip ne i癟tiklerini,​ nas覺l ve ne kadar yaad覺klar覺n覺 anlat覺rsan覺z,​ 癟ok sevindirirsiniz beni. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹ne lkelilere g繹re, 繹nce toplumun, sonra da tek tek insanlar覺n hayat覺n覺 g繹zetmek gerekir. \\
 +Bu insanlar, et, peynir, tereya覺, bal, hurma ve 癟eitli sebzelerle beslenirler. 襤lk zamanlar et yemezlermi. 羹nk羹, hayvan 繹ld羹rmeyi barbarl覺k sayarlarm覺. Ama sonradan, kesip yedikleri sebzelerin de, bir bak覺ma canlar覺, duygular覺 olduunu d羹羹nm羹ler ve b繹ylece haks覺zl覺k etmeyelim derken, a癟l覺ktan 繹lmek gibi bir duruma d羹eceklerini,​ aa覺 yarat覺klar覺n 羹st羹n yarat覺klar覺 beslemek i癟in yarat覺lm覺 olduklar覺m anlam覺lar ve o g羹n bug羹n, toprak 羹r羹nleriyle birlikte et yemeye de karar vermiler. Ne var ki, bug羹n de, at ve 繹k羹z gibi faydal覺 hayvanlar覺 kesip yemeye pek yanam覺yorlar. Faydal覺 besinleri zararl覺lar覺ndan ay覺rt etmesini biliyor ve bu bak覺mdan tabiat bilimlerinden yararlan覺yorlar. \\
 +Yemek bak覺m覺ndan,​ uyduklar覺 kural udur: Bir g羹n et, bir g羹n bal覺k, bir g羹n de sebze yerler. D繹rd羹nc羹 g羹n, mideleri yorulmas覺n ve organizma g羹癟s羹z d羹mesin diye yeniden ete d繹nerler. Sindirimi en kolay besinleri yal覺lara ay覺r覺rlar. Bunlar, g羹nde 羹癟 繹羹n, o da azar azar yemek yerler. Ama 癟ounluk, g羹nde iki 繹羹n, 癟ocuklarsa doktorun 繹羹tleri gereince d繹rt 繹羹n yerler. G羹ne lkeliler, genel olarak, y羹z y覺l yaarlar, iki y羹z y覺l yaayanlar覺 da az deildir. \\
 +襤癟ki bak覺m覺ndan,​ G羹ne lkeliler 癟ok 繹l癟羹l羹 davran覺rlar. Doktorun izin verdii haller d覺覺nda, on dokuz ya覺ndan aa覺 癟ocuklara arap verilmez. Bu yatan aa覺 癟ocuklarla kad覺nlar arab覺 su katarak i癟erler. Ama elli ya覺ndaki ve daha b羹y羹k erkekler, genel olarak, su kat覺lmam覺 arap i癟er, her mevsimde yetien en 繹zl羹 meyveleri yer ve bunda da doktorun s繹z羹nden 癟覺kmazlar. Zaten G羹ne lkelilere g繹re, zararl覺 hi癟 bir 羹r羹n yoktur. Yaz覺n s覺ca覺na dayanmak ve serinlemek i癟in 繹zellikle taze meyve ile beslenir; k覺覺nsa kuru yemi ve sebze yerler. Sonbaharda, gam da覺tmak i癟in Tanr覺'​n覺n bol bol verdii 羹z羹mleri yerler. G羹zel kokular s羹r羹nmesini de sever G羹ne Kentliler. Sabahlan, yataktan kalkar kalkmaz, sa癟lar覺n覺 tarar, ellerini y羹zlerini souk suyla y覺kar, nane, maydanoz ve rezene 癟ineyerek dilerini temizler, ayni otlan ellerine de s羹rerler. Sonra, y羹zlerini douya 癟evirir, k覺sa bir dua okurlar Tanr覺ya, 襤sa'​n覺n bizlere armaan ettii duaya benzer bir dua. Sonra, k羹me k羹me d覺ar覺 癟覺karlar. Kimi yal覺lar覺n hizmetine koar, kimi toplant覺ya,​ kimi de g繹revine gider. Daha sonra derslere girer, tap覺nakta toplan覺r, beden eitimine kat覺l覺r, k覺sa bir dinlenmeden sonra da, ortak sofraya giderler. \\
 +G羹ne Kentliler damla, romatizma, siyatik, nezle, kar覺n ar覺s覺, ba覺rsak sanc覺s覺, nefes darl覺覺 nedir bilmezler. Bu gibi hastal覺klar doku s覺v覺lar覺n覺n salg覺s覺zl覺覺ndan,​ ikinlikten gelir ve G羹ne lkeliler bu gibi rahats覺zl覺klar覺 yiyeceklerine i癟eceklerine dikkat etmek ve bedenlerini iletmekle 繹nlerler. T羹k羹rme, kusma ay覺p say覺l覺r. 羹nk羹 bu gibi haller, tembelliin,​ aylakl覺覺n,​ oburluun, rezilce bir yaay覺覺n belirtileridir. G羹ne lkelilerde en 癟ok g繹r羹len hastal覺klar,​ ate ve kuru ka覺nmad覺r. Bunu da bol ve sulu, s羹tl羹 besinlerle, ferahlat覺c覺 banyolar, k繹yde k覺rda dinlenme ve hafif beden hareketleriyle 繹nlerler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​