Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_23 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 23~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +G羹ne lkesi'​nde,​ firengi ve bel soukluu gibi hastal覺klara pek rastlanmaz. 羹nk羹 G羹ne Kentliler s覺k s覺k arapla y覺kan覺r, kokulu yalarla v羹cutlar覺n覺 oar, bir de bedenlerini ileterek bu gibi hastal覺klardan kurtulurlar. 羹nk羹, 癟al覺an beden terler, terse kan覺 ve ilii bozan zehirli buharlar覺 d覺ar覺ya atar. G羹ne lkesi'​nde verem pek az rastlan覺lan hastal覺klardand覺r. 羹nk羹 G羹ne Kentlilerin cierleri zararl覺 doku s覺v覺lar覺yla zehirlenmez. Baz覺 doku s覺v覺lar覺n覺n kal覺nlamas覺ndan doan nefes darl覺覺na tutulan hemen hemen yok gibidir. G羹ne Kentliler y羹ksek atei souk suyla d羹羹r羹rler;​ hafif ateleriyse,​ g羹zel kokular, koyu et ve sebze sular覺yla, uyku, m羹zik ve elencelerle giderirler. S覺tma n繹betlerini kan alarak, m羹shil kullanarak, i癟 s繹kt羹r羹c羹 otlar覺 kaynat覺p i癟erek atlat覺rlar. Sara n繹betlerine gelince, hastay覺 ans覺z覺n korkutarak, ya da baz覺 otlar覺n suyunu i癟irerek 繹nlerler. B羹t羹n bu ila癟lar覺n s覺rr覺n覺 bana bir bir a癟覺klad覺lar. En 癟ok korktuklar覺 s羹rekli atetir. Atei d羹羹rmek i癟in y覺ld覺zlardan,​ 癟eitli ifal覺 otlardan medet umar, Tanr覺ya yakar覺rlar. Her be, alt覺, sekiz... g羹nde bir tutan n繹betlere gelince, bunlara G羹ne Kent'​de hi癟 rastlanmaz. 羹nk羹, bu insanlar覺n doku s覺v覺lar覺 hi癟 bir zaman kal覺nlamaz. \\
 +G羹ne Kentliler y覺kanmay覺 癟ok severler. Bu 羹lkede, Romal覺larda olduu gibi, hamamlar ve kapl覺calar boldur. \\
 +Daha 繹nce de s繹ylediim gibi, G羹ne lkeliler bedenlerini yalar, 癟eitli kokularla oarlar. Bizim memleketimizde bilmediimiz bu kokular, sal覺klar覺n覺 ve g羹癟lerini artt覺r覺r. Bu sal覺k kurallar覺, bu bak覺m ve 繹zenler sayesinde, memleketimizde olduk癟a s覺k g繹r羹len bir hastal覺kla,​ sarayla savaabiliyorlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bu hastal覺a 繹yle her 繹n羹ne gelen insan tutulmaz. Herakles, Scotus, Socrates, Kallimakhos Muhammed gibi dahiler saral覺yd覺lar. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹ne Kentliler bu hastal覺覺 Tanr覺ya yakararak, ekili uyar覺c覺 nesneler ve m羹rverli koyu un 癟orbas覺yla hastan覺n ba覺n覺 dinlendirmeye 癟al覺arak iyiletirirler. \\
 +Bu 羹lkenin insanlar覺 a癟覺l覺k sanat覺nda ustad覺rlar. Yemeklere biber, bal, ya ve bir s羹r羹 kuvvetli ve g羹zel kokulu baharat koyarlar. Yemeklerin a覺rl覺覺n覺 ekilerle giderirler. Sular覺n覺 ne, Napoliler gibi karla soutur, ne de inliler gibi 覺s覺t覺p i癟erler. 羹nk羹, insan覺n normal s覺cakl覺覺n覺 azaltmak ya da 癟oaltmak istemezler. Kan dola覺m覺n覺 salamak i癟in yaz覺n ve a覺r havalarda sar覺msak, nane, birer, fesleen yer, sirke i癟erler. G羹ne lkeliler yedi y覺lda bir, 繹zel bir i癟kiyle h羹crelerini tazelemek s覺rr覺n覺 bulmulard覺r. Hi癟 bir tehlikesi olmayan bu i癟kinin g羹zel bir tad覺 ve ger癟ekten olaan羹st羹 繹zellii vard覺r. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bana imdiye kadar bilimlerden ve y繹neticilerden s繹z etmediniz. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Sahi. z羹r dilerim. Madem bu kadar merak ediyorsunuz,​ daha 繹nce s繹ylediklerime bir eyler daha ekleyeyim. Her ay覺n ba覺nda ve ortas覺nda, dinsel t繹renden sonra B羹y羹k Kurultay toplan覺r. Yirmi bir ya覺n覺 dolduran her yurtta Kurultay'​a kat覺l覺r ve herkes teker teker devlet ilerinde g繹rd羹羹 eksiklikleri,​ y繹neticilerin g繹revlerini yerine getirip getirmediklerini s繹ylemek hakk覺na sahiptir. \\
 +Her sekiz g羹nde bir, bata Hoh olmak 羹zere, '​G羹癟,​ Ak覺l ve Sevgi ile her birine dorudan doruya bal覺 羹癟er y繹netici bir araya gelip toplan覺rlar. Bunlar topu topu on 羹癟 kiidirler. Hoh'un 羹癟 b羹y羹k yard覺mc覺s覺n覺n 繹zel g繹revlerini biliyorsunuz;​ Sava ve orduyla ilgili b羹t羹n ilerin y繹netimiyle G羹癟 g繹revlidir. Ak覺l, mesleklere, zanaatlara bilimlere; Sevgi de 羹retme ve eitim, beslenme ve giyimle ilgili ilere bakar. Yukar覺da sayd覺覺m on 羹癟 kiiye, on, elli ve y羹z kiilik gruplar覺n kad覺n erkek bakanlar覺 da kat覺l覺r ve b繹ylece Kurultay halinde toplananlar覺n say覺s覺 k覺rka 癟覺kar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​