Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_24 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 24~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Bu kurultayda devleti ilgilendiren sorunlar g繹r羹羹l羹r ve daha 繹nce B羹y羹k Kurultay'​覺n 癟eitli g繹revlere aday g繹sterdii kiilerin se癟imine giriilir. \\
 +Ayr覺ca her g羹n, Hoh ile 羹癟 yard覺mc覺s覺 toplan覺p g羹nl羹k ileri g繹r羹羹r,​ B羹y羹k Kurultay'​da al覺nan kararlar覺 - gerekirse - deitirir,​ onaylar ve uygular, k覺saca, Kent'​in b羹t羹n ihtiya癟lar覺n覺 kar覺lamaya 癟al覺覺rlar. Bir konu 羹st羹nde karar vermekte 羹pheye d羹erlerse,​ kura usul羹ne bavurulur. Hoh ve 羹癟 y羹ksek yard覺mc覺s覺 d覺覺nda, b羹t羹n y繹neticiler halk覺n istei ile deitirilebilirler. Hoh ve yard覺mc覺lar覺 ancak kendi aralar覺nda g繹r羹羹p konutuktan sonra, g繹revlerini ahl璽k, bilgi bak覺m覺ndan 羹st羹n bulduklar覺 birisine b覺rakabilirler. Bunlar 繹ylesine d羹r羹st insanlard覺r,​ yurtlar覺m 繹ylesine severler ki, yerlerini bakas覺na b覺rakmaktan ve baa ge癟en kimseye tamamen balanmaktan bir an bile ka癟覺nmazlar. unu da s繹yleyeyim ki, bu t羹rl羹 deiiklikler binde bir olur. \\
 +Yetkilerin b繹l羹羹m羹nde Metafizik癟i'​yi yani Hoh'u. ayr覺 tutmak gerek. Hoh yani G羹ne t覺pk覺 bir mimar gibi, lke'​nin b羹t羹n ilerini y羹ksekten y繹netir. 襤nsanolunun bilmek yetisinde olduu ne varsa hepsini bilmemek an覺na yak覺maz. \\
 +Hoh'un yard覺mc覺lar覺ndan Ak覺l'​覺n y繹netimi alt覺nda unlar vard覺r: Gramer, mant覺k ve fizik bilginleri, hekim, politikac覺,​ ahl璽k癟覺, iktisat癟覺,​ astrolog, kozmograf, geometrici, matematik癟i,​ m羹zik癟i, ozan, s繹z ustas覺, ressam, heykelci. Bunlar覺n her biri kendi bilim ve sanat kolunun bakanlar覺d覺r. \\
 +reme, eitim, giyim, tar覺m, hayvan yetitirme gibi ilerle g繹revli kimseler Sevgz'​ye bal覺d覺rlar. Sava hileleri, sil璽h yap覺m覺, para ileri, mimarl覺k, keif ileri, piyade, s羹vari, top癟u birliklerine,​ asker devirme ileriyle uraan g繹revliler de G羹癟'​羹n buyruu alt覺ndad覺rlar. Yarg覺lama yetkisi olanlar da yine G羹癟 'e bal覺d覺rlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Yarg覺癟lardan s繹z etmediniz hen羹z. \\
 +C. KAPTAN \\
 +Ben de imdi onu d羹羹n羹yordum. Genel kural u: Her yurtta, dorudan doruya, iinin ya da zanaat覺n覺n ba覺ndaki g繹revlinin yarg覺 yetkisi alt覺ndad覺r. B繹ylece, her zanaat ve meslein ba覺ndaki kimse y繹netimi alt覺ndakileri yarg覺lama yetkisine sahiptir. Azarlama, ortak sofraya oturma, tap覺naa girme, kad覺nla yatma yasa覺, kam癟覺lanma ve s羹rg羹n cezalar覺 verebilir. Bir G羹ne Kentli bile bile adam 繹ld羹r羹rse,​ 繹l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺l覺r,​ ya da k覺sas yoluyla g繹z羹 g繹zle, dii dile, burnu burunla... 繹der. Eer su癟 tasarlanmadan,​ rasgele ilenmise,​ ceza hafifletilir. Ama, cezalar覺 hafifletmek yarg覺癟lar覺n elinde deildir. Bunu yaln覺z Hoh'un 羹癟 yard覺mc覺s覺 yapabilir. Ama cezan覺n deitirilmesi deil de ba覺lanmas覺 istenirse, o zaman Metafizik癟i'​ye bavurulur. Hoh isterse cezay覺 ba覺lar. 羹nk羹 yaln覺z o ba覺lama hakk覺na sahiptir. D羹manlar覺n,​ bakald覺ranlar覺n kapat覺ld覺覺 bir kuleden baka hapishane diye bir yer yoktur. G羹ne lkesi'​nde durumalar tutanaklara ge癟mez. nce taraflarla tan覺klar yarg覺c覺n 繹n羹ne gelirler. Yarg覺癟 onlar覺 dinler, sonra san覺k savunmas覺n覺 yapar. Durumalarda 羹癟 b羹y羹klerden G羹癟 haz覺r bulunur. Karar bir oturumda verilir. H羹k羹ml羹 karara kar覺 G羹c'e bavurursa,​ yeni karar ertesi g羹n verilir. 癟羹nc羹 g羹n, Metafizik癟i h羹k羹ml羹y羹 ya ba覺lar,​ ya da karar覺 onaylar. Ba覺lama halinde, h羹k羹ml羹 davac覺 ve tan覺klarla kucaklat覺r覺larak bar覺t覺r覺l覺r. \\
 +l羹m cezas覺n覺 yaln覺z halk verir, su癟luyu vurarak ya da talayarak 繹ld羹r羹r. 襤lk ta覺 su癟luyanlarla tan覺klar atarlar. G羹ne lkesi'​nde cell璽t yoktur. B繹ylesi insanlarla bir arada bulunmaktan tiksinirler 癟羹nk羹. l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺lan su癟luya bazan kendi kendini 繹ld羹rme hakk覺 verilir. O da, Tanr覺 繹fkesinin yat覺mas覺 i癟in dua eder. 羹nk羹, G羹ne lkeliler, adam 繹ld羹ren kimseyi yok etmek zorunda kalmalar覺n覺 Tanr覺 繹fkesinin belirtisi sayarlar. Zaten, 繹l羹m karar覺 ancak su癟luya 繹lmesinin gerekli olduu anlat覺ld覺ktan ve 繹l羹m羹n羹 ister duruma getirdikten sonra uygulan覺r. Ama, su癟 devletin 繹zg羹rl羹羹ne,​ Tanr覺'​ya,​ ya da y羹ksek y繹neticilere kar覺 ilenmise,​ su癟lu, hi癟 ac覺nmadan, hemen 繹ld羹r羹l羹r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​