Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_26 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 26~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +eitli dualardan ve t繹renlerden sonra, g繹n羹ll羹 tap覺na覺n k羹癟羹k kubbesine makaral覺 iplerle tutturulmu d繹rt k繹e bir masan覺n 羹zerine 癟覺kar覺l覺r ve bu adam覺 kurban olarak kabul etmesi i癟in Tanr覺'​ya yalvar覺l覺r. 羹nk羹, G羹ne Kentliler, paganlar覺n tersine, kurban覺n hayvan deil insan olmas覺n覺 isterler. Sonra, Hoh iplerin yukar覺 癟ekilmesini emreder ve g繹n羹ll羹 - kurban kubbenin ortas覺na 癟覺kar覺l覺r. Bu kubbenin etraf覺ndaki odac覺klarda oturan rahipler, Kent'​in g羹nahlar覺 ba覺lan覺ncaya kadar bu pencereden ona azar azar yiyecek verirler. G繹n羹ll羹 - kurban, olduu yerde Tanr覺'​ya dualar eder ve i癟ten gelen fedak璽rl覺覺n覺 kabul etmesini diler. Yirmi ya da otuz g羹n sonra, Tanr覺'​n覺n 繹fkesi yat覺覺nca,​ g繹n羹ll羹 ya rahip se癟ilir, ya da (ki bu binde bir olur) rahiplerin odalar覺ndan ge癟erek yurttalar覺n aras覺na d繹ner. Yurdu uruna hayat覺n覺 Tanr覺'​ya ba覺lamaktan 癟ekinmedii i癟in, b羹t羹n 繹mr羹 boyunca herkesten sayg覺 ve sevgi g繹r羹r. Ama Tanr覺 bu insan覺n hayat覺n覺 kendine feda etmesini istemez. \\
 +Tap覺na覺n 羹st k覺sm覺nda oturan yirmi d繹rt rahip bulunduklar覺 yerden, sabah, 繹le, akam ve gece, g羹nde d繹rt kez ilahiler okurlar. Bunlar ayn覺 zamanda, y覺ld覺zlar覺 g繹zlemek, usturlapla hareketlerini kaydetmek, yery羹z羹 olaylar覺 羹zerindeki etkilerini incelemekle g繹revlidirler. Onun i癟in bunlar, d羹nyan覺n hangi k繹esinde ne gibi bir deiiklik olduunu ya da olaca覺n覺 bilirler. Bu tahminlerin doru ya da yanl覺 olduunu kontrol etmek i癟in d繹rt bir yana adamlar salarlar. Kad覺nla erkein birleme zaman覺n覺, ekin, hasat, ba bozumu zamanlar覺n覺 da yine bu rahipler belirlerler. K覺saca, Tanr覺'​yla insanlar aras覺nda el癟ilik, arac覺l覺k yaparlar. Metafizik癟i,​ genel olarak bu rahipler aras覺ndan se癟ilir. Bu rahipler durmadan bilimsel arat覺rmalar yapar, bilgi y羹kl羹 kitaplar yazarlar. Yaln覺z yemek zamanlar覺 ortaya 癟覺kar ve ancak sal覺k nedenleri dolay覺s覺yla,​ o da binde bir, kad覺nla iliki kurarlar. Hoh her g羹n onlar覺 g繹rmeye gider ve G羹ne Kent'​le b羹t羹n d羹nya uluslar覺na yarar覺 dokunacak olan bulular覺 ve incelemeleri 羹zerinde onlarla konuur. \\
 +Tap覺na覺n i癟inde, suna覺n 繹n羹nde, her zaman bir G羹ne Kentli dua eder. Her saat ba覺nda bir bakas覺 onun yerini al覺r, t覺pk覺 bizdeki k覺rk saatlik t繹renli dualarda olduu gibi. Bu duaya 竄Bitmeyen dua罈 derler. \\
 +Her yemekten sonra, Tanr覺'​ya bir ilahi ile 羹k羹r edilir. Sonra, din ve ulus ayr覺l覺覺 g繹zetmeden,​ H覺ristiyan,​ Pagan, Yahudi kahramanlar覺na mersiyeler okunur. 羹nk羹, bu mutlu 羹lke k覺skan癟l覺k,​ 癟ekememezlik nedir bilmez. G羹ne Kentliler ayn覺 zamanda sevgi, bilgelik ve 癟eitli erdemlerle ilgili t羹rk羹ler de s繹ylerler. Sonra da 竄kral罈lar覺n覺n y繹netimi g繹zetimi alt覺nda, her erkek bir kad覺n se癟er ve s羹tunlu gezi yerlerinde say覺s覺z 癟iftler halinde edepli edepli dans ederler. \\
 +Kad覺nlar sa癟lar覺n覺 kesmez, tek topuz yap覺p tepelerinde toplarlar. Erkeklerin sa癟lar覺 usturayla kaz覺n覺r, yaln覺z tepelerinde bir tutam sa癟 b覺rak覺l覺r. Genel olarak balar覺na takke giyer, 羹st羹ne de yuvarlak bir kukulete ge癟irirler. K覺rda, tarlada apka; Kent'​teyse,​ meslek ve g繹revlerine g繹re, beyaz, k覺rm覺z覺 ya da baka baka renkte bereler giyerler. Y繹neticilerin apkalar覺 biraz daha s羹sl羹 ve daha y羹ksektir. \\
 +G羹ne lkeliler, d繹rt d繹nemde, yani g羹nein terazi, olak, yenge癟 ve ko癟 bur癟lar覺na girdii zamanlarda, b羹y羹k enlikler yapar, 繹retici, g羹zel, zevkli ve biraz da g羹ld羹r羹c羹 oyunlar tertiplerler. \\
 +Her ay覺n ba覺na ve ortas覺na, bir de, G羹ne Kent'​in kuruluuna ve kazand覺覺 b羹y羹k zaferlere rastlayan g羹nler bayram ve tatil g羹nleridir. Bayram t繹renleri, kad覺nlar覺n bir a覺zdan s繹yledikleri t羹rk羹ler ve top sesleriyle balar. Ozanlar en 羹nl羹 sava癟覺lar覺 ve zaferleri dile getiren iirler okurlar. vg羹lerinde yabanc覺 bir kahraman覺 k繹t羹leyerek bile olsa, ger癟ei deitirip bozanlar cezaya 癟arpt覺r覺l覺rlar. G羹ne Kentlilerce yalan insanlara uursuzluk getirir. 羹nk羹, yalan, 癟ou zaman, erdemli insan覺n g繹lgede kalmas覺na; ahl璽ks覺z ve berbat insanlar覺n,​ gerek korku, gerek yaranma, gerek a癟g繹zl羹l羹k y羹z羹nden, 繹v羹l羹p y羹celtilmesine yol a癟ar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​