Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_27 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 27~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +G羹ne Kentliler kimseye sal覺覺nda heykel dikmezler. Ama, sanat ya da bilim alan覺na yeni bulular getiren, bar覺 ya da sava g羹nlerinde devlete b羹y羹k yarar覺 dokunan kimselerin adlar覺, sal覺klar覺nda kahramanlar defterine ge癟er. \\
 +G羹ne Kentliler, vebadan korktuklar覺 i癟in, 繹l羹lerini g繹mecek yerde, atete yakarlar. 羹nk羹, onlarca G羹ne'​ten gelen kutsal ve soylu bir nesne olan ate yine G羹ne'​e d繹nm羹 olur. Bunu bir de, 繹l羹lere tap覺lmas覺n覺 繹nlemek i癟in yaparlar. Bununla beraber, kahramanlar覺n resim ve heykellerini duvarlara asarlar. Bunun nedeni daha 繹nceden de s繹ylediim gibi, 癟ocuk yapmas覺 kararlat覺r覺lan g羹zel kad覺nlar覺n onlara bakarak d繹llenmelerini salamakt覺r. \\
 +Bu 羹lkenin insanlar覺 dua ederken, g繹zlerini s覺ras覺yla d繹rt ana y繹ne 癟evirirler:​ Sabahlar覺 繹nce douya, sonra s覺ras覺yla bat覺ya, g羹neye ve kuzeye; akamlan da, 繹nce bat覺ya, sonra s覺ras覺yla douya, kuzeye ve g羹neye. G羹ne Kentliler her zaman ayn覺 duay覺 tekrarlarlar:​ Tanr覺dan beden ve ruh sal覺覺,​ gerek kendileri, gerek b羹t羹n d羹nya halklar覺 i癟in mutluluk dilerler ve dualar覺n覺 Tanr覺'​n覺n y羹ce varl覺覺na 羹krederek bitirirler. Bir arada ve balar覺 g繹e kalk覺k olarak yapt覺klar覺 dua daha uzun s羹rer. Tap覺na覺n orta yerindeki yuvarlak sunak, ha癟 bi癟iminde, d繹rt ge癟ide b繹l羹nm羹t羹r. Hoh, ba覺 g繹ky羹z羹ne 癟evrik, dua ede ede, bu ge癟itlerden s覺rayla ge癟er. B羹y羹k rahibin giysileri g繹r羹lmemi bir par覺lt覺 i癟indedir. Giysinin her par癟as覺, t覺pk覺 Aaron'​un giysileri gibi, bir sembol nitelii ta覺r. Bu t繹reni G羹ne Kentliler b羹y羹k bir s覺r sayarlar. \\
 +G羹neliler,​ zaman覺 y覺ld覺zlar覺n seyrine g繹re deil, G羹ne'​in dola覺m覺na g繹re par癟alara b繹lmekte ve her y覺l birinin 繹b羹r羹n羹 ne kadar ge癟tiini hesaplarlar. Onlara g繹re, G羹ne her y覺l yery羹z羹ne daha yaklamakta ve gitgide daralan 癟emberi Tropiklere ve Ekvator'​a yanamaktad覺r. Aylar覺 Ay'​覺n,​ y覺llar覺 da G羹ne'​in dola覺m覺na g繹re hesaplarlar. Onun i癟in, iki hesap aras覺nda amaz bir uygunluk vard覺r. Bu uygunluk her ondokuzy覺lda bir Ejderha ba覺n覺n (80 y覺ld覺z k羹mesinin ba覺) dola覺m覺n覺 tamamlad覺覺 zamana rastlar. Bu, onlar覺 yeni bir astronomi kurmaya zorlam覺t覺r. G羹ne Kentliler Batlamyos'​u y羹celtir, Aristarkhos'​la Philolaus'​u daha 羹st羹n tutmakla birlikte, Copernicus'​a hayranl覺k duyarlar. Astronomiye b羹y羹k 繹nem verirler. D羹nyan覺n yap覺s覺n覺,​ nas覺l yarat覺ld覺覺n覺,​ yok olup olmayaca覺n覺,​ olacaksa ne zaman olaca覺n覺 ancak bu bilimle 繹renebileceklerine inan覺rlar. K覺yametin, 襤sa'​n覺n haber verdii gibi, G羹ne'​te,​ Ay'da ve y覺ld覺zlarda birtak覺m lekelerin belirmesiyle kopaca覺na inan覺rlar. Onlara g繹re, d羹nyadan haberi olmayan bir癟ok avanak, bunu masal sanmaktad覺r. Ama, k覺yamet, g羹n羹n birinde, onlar覺 gece yar覺s覺, t覺pk覺 eve giren bir h覺rs覺z gibi, apans覺z覺n avlayacakt覺r. Onun i癟in, G羹ne Kentliler d羹nyan覺n nas覺l deiip yenileeceini bekliyorlarsa,​ sonunu da bekliyorlar. D羹nyam覺z覺n nas覺l yarat覺ld覺覺n覺,​ bir hi癟ten, bir Kaos'​tan m覺, yoksa baka d羹nyalar覺n y覺k覺nt覺lar覺ndan m覺 meydana geldiini kesin olarak bilmediklerini,​ b羹t羹n bu sorunlar覺n kendileri i癟in karanl覺k olduunu s繹ylerler. Bu varsay覺mlar覺n hangisi dorudur? G羹ne lkeliler, d羹nyan覺n yarat覺ld覺覺n覺,​ ezelden beri var olmad覺覺n覺 doru buluyor, hatta amaz bir ger癟ek belliyorlar bunu. Onun i癟in Aristoteles'​in d羹羹ncelerini kabul etmiyor, onu filozof deil, daha 癟ok bir mant覺k癟覺 say覺yorlar. \\
 +G繹ksel olaylardaki anormalliklerden,​ d羹nyan覺n sonsuzluu d羹羹ncesine kar覺 bir癟ok kan覺tlar 癟覺kar覺yorlar. G羹nee ve y覺ld覺zlara,​ canl覺 varl覺klar, Tanr覺'​n覺n canl覺 birer mihrab覺 g繹z羹yle bak覺yor, ama onlara tapm覺yor, sadece sayg覺 besliyorlar. G羹ne'​e kar覺 i癟ten bir sayg覺 duymakla birlikte, Tanr覺'​dan bakas覺na tapmay覺 yersiz buluyorlar. 羹nk羹, Tanr覺 kat覺na y羹kseltecekleri bir kimsenin onlar覺 boyunduruk alt覺na sokup yoksul b覺rakmas覺ndan korkuyorlar. G羹ne y羹ce Tanr覺'​n覺n bir g繹r羹nt羹s羹d羹r onlarca, Yaradan'​覺n y羹z羹, canl覺 heykeli. 羹nk羹, odur veren 覺覺覺, s覺cakl覺覺,​ hayat覺. B羹t羹n d羹nya 羹r羹nlerinin kayna覺d覺r o. B羹t羹n nimetleri o d繹ker kuca覺m覺za. Onun i癟in G羹neliler,​ Tanr覺 suna覺n覺 G羹ne bi癟iminde yapm覺lar. Rahipler G羹ne'​te,​ Tanr覺'​ya taparlar. G繹ky羹z羹 onlarca Tanr覺'​n覺n tap覺na覺,​ y覺ld覺zlar da sunaklar覺d覺r. G羹neliler y覺ld覺zlarda yaayan iyi meleklere yalvar覺r, Tanr覺 kat覺nda onlardan efaat beklerler. Tanr覺 g繹ky羹z羹ne,​ 繹zellikle de G羹ne'​e b羹t羹n zenginliini,​ parlakl覺覺n覺 ve g羹zelliini sa癟覺p d繹km羹t羹r. Batlamyos'​la Copernicus'​un merkezka癟 ve merkezgel kuramlar覺n覺 kabul etmezler. G羹ne Kentlilere g繹re, birtek g繹k vard覺r, gezegenler G羹ne'​e yaklat覺klar覺 ve onunla birletikleri zaman kendiliklerinden devinir ve y羹kselirler. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​