Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_28 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 28~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Gezegenlerin G羹ne etraf覺ndaki devinimlerinin yava olmas覺n覺n nedeni, daha b羹y羹k bir 癟ember 癟izmek zorunda olmalar覺d覺r. Bundan baka, G羹ne Kentliler, bizce bilinen kavramlar覺n tam kar覺t覺 bir s羹r羹 astronomi kavramlar覺n覺 bilmektedirler. \\
 +G羹ne Kentlilere g繹re, aa覺 yarat覺klar覺 meydana getiren iki fiziksel 繹e vard覺r: Biri erkek 繹e: G羹ne; 繹b羹r羹 de dii 繹e: D羹nya. Hava, g繹ky羹z羹n羹n saf olmayan k覺sm覺d覺r. Ate G羹ne'​ten gelmitir. Deniz d羹nyan覺n teri, ya da bar覺ndaki nesnelerin yan覺p erimesinden meydana gelen bir s覺v覺d覺r. Su, ayr覺ca, havayla topra覺 birletirir,​ t覺pk覺 bedenle ruhu birletiren kan gibi. D羹nya kocaman bir hayvand覺r: 襤nsan onun bar覺nda yaar, t覺pk覺 biz insanlar覺n karn覺nda yaayan kurtlar gibi. B繹ylece kaderimiz Tanr覺'​n覺n elindedir; y覺ld覺zlara,​ D羹nya'​ya ya da G羹ne'​e deil, yaln覺z ve yaln覺z Tanr覺'​ya bal覺d覺r. Gezegenlere k覺yasla, bizim d羹nya y羹z羹ne geliimiz ve hayat覺m覺z rastgeledir ve bizler onlar覺n dirimsel g羹癟lerinin sadece ilinekli birer 羹r羹n羹y羹zd羹r. Tanr覺ya k覺yasla da, gezegenler onun bilgeliinin birer arac覺d覺rlar. Tanr覺 bizleri bir b羹y羹k ama癟 i癟in, gelecei kapsayan bilgisiyle haz覺rlad覺覺 bir pl璽na g繹re yaratm覺t覺r. Demek, varl覺覺m覺z覺 yaln覺z ona bor癟luyuz, bir evl璽d覺n varl覺覺n覺 babas覺na bor癟lu olmas覺 gibi. \\
 +G羹ne Kentliler ruhun 繹lmezliine inan覺rlar. Onlara g繹re, 繹l羹mden sonra, ruhlar hayatta yapt覺klar覺 ilere g繹re, iyi ya da k繹t羹 meleklerle birleirler ve az 癟ok onlara benzerler. 羹nk羹 birbirine benzeyen eyler, her zaman birbirini bulur. amaz bir yasad覺r bu. \\
 +G羹nah ileyenlerle ilemeyenlerin gidecekleri yerler 羹st羹ne G羹ne Kentlilerin d羹羹nceleri az 癟ok bizimkilere benzer. Bizim d羹nyam覺zdan baka d羹nyalar olup olmad覺覺n覺 kesin olarak bilmiyorlar ama olmad覺覺n覺 s繹ylemeyi de delilik say覺yorlar. Onlara g繹re, Yokluk ne bu d羹nyada ne de d羹nyan覺n d覺覺nda olabilir ve sonsuz bir varl覺k olan Tanr覺 Yoklukla badaamaz. \\
 +G羹ne Kentliler iki metafizik ilke kabul ediyorlar: Biri Varl覺k, yani Tanr覺, b羹t羹n varl覺klar覺n ilki, 繹b羹r羹 Yokluk, yani hi癟lik. B羹t羹n fizik olaylar bu sonuncudan meydana gelir, 癟羹nk羹 daha 繹nce var olan yeniden balamaz, yeniden balayansa 繹nce yoktu demektir. Sonlunun fizik 繹z羹 Yokluk'​tan ve Varl覺k'​tan gelir. K繹t羹l羹k ve g羹nah yoklua y繹neliten baka bir ey deildir. Demek ki, g羹nah覺n ve k繹t羹l羹羹n 繹z羹nde olumluluk deil, olumsuzluk vard覺r. Olumluluktan anlad覺klar覺 ise, g羹癟, bilgi ve istem yokluudur. G羹nah覺 douran irade yokluudur. 羹nk羹, iyilik yapmas覺n覺 bilen ve yapabilen kimsenin bunu istemesi gerekir. G羹ne Kentlilere g繹re, istem g羹癟ten ve bilgiden doar, yoksa g羹癟 ve bilgi iradeden, istemden deil. 襤in tuhaf覺, G羹ne Kentliler de, t覺pk覺 bizim gibi, 癟l羹 Tanr覺'​ya taparlar. Onlara g繹re Tanr覺 en y羹ce g羹癟t羹r, en y羹ksek bilgi ondan gelir, g羹癟 ve bilgidense her ikisinin kar覺覺m覺 olan Sevgi doar. 羹nk羹 doan eyin, kendini douran iki 繹ze kat覺lmamas覺 m羹mk羹n deildir. \\
 +Bununla beraber, Tanr覺'​da 羹癟 ayr覺 varl覺k tan覺mamakla Hristiyanlardan ayr覺l覺yorlar. 羹nk羹 onlara 竄vahiy罈 inmemitir. Tanr覺'​da cisimleme ve bir kendi kendine d繹nme olduunu bilirler. B羹t羹n varl覺klar, metafizik 繹zlerini g羹癟ten, bilgiden ve sevgiden al覺rlar. Yoksa bu 繹z羹n kayna覺 ne g羹癟s羹zl羹k olabilir, ne bilgisizlik,​ ne de sevgisizlik. Varl覺klar bu 羹癟 nitelikle (g羹癟, bilgi ve sevgi) deerli olabilirler;​ bu 羹癟 niteliin ya da sadece 羹癟羹nc羹n羹n yokluuyla da deersiz olur, fark覺na varmadan g羹nah ileyebilirler. 羹nk羹, insan, gerek g羹癟s羹zl羹k,​ gerek bilgisizlik,​ gerek bu iki kusura eklenen y覺ld覺zlar覺n sistemi ile, gerekse sadece bal覺 ba覺na istemle g羹nah ileyebilir. Zaten, b羹t羹n bunlar覺 Tanr覺 繹ng繹rm羹 ve d羹zenlemitir,​ o Tanr覺 ki yoklukla badamaz ve en 羹st羹n derecede, g羹癟l羹, bilen ve seven bir varl覺kt覺r. Onun i癟in Tanr覺'​da kusurlu hi癟 bir ey yoktur; O'nun d覺覺ndaysa her ey g羹nah, her ey kusurludur. Tanr覺'​dan Tanr覺'​ya benzer olarak deil, kendimize benzer olarak 癟覺kabiliriz ancak: 羹nk羹 insan g繹rece bir varl覺kt覺r,​ Tanr覺 ise mutlak bir varl覺k. G羹nah mademki vard覺r, 繹yleyse (mant覺k gerei) onu da Tanr覺 yaratm覺t覺r. Ama 繹z羹ne bakacak olursak bu g羹nah yokluun ve olumsuzluun belirtisidir ve d羹zensizlik yoluyla yoklua y繹nelen bizlerden doar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​