Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_29 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 29~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Ne incelikler, ne incelikler! \\
 +C. KAPTAN \\
 +Ah keke her eyi hat覺rlayabilseydim,​ acelem de olmasayd覺, size daha ne a覺rt覺c覺 eyler anlat覺r覺m bilseniz. Ama acele etmeliyim, yoksa gemiyi ka癟覺raca覺m. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Peki, 繹yle olsun. Ama, b覺rak覺n da son bir ey daha soray覺m. Adem babam覺z覺n iledii g羹nah i癟in ne d羹羹n羹yor G羹ne Kentliler? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Onlar da, bizim gibi, una inan覺yorlar:​ D羹nyay覺 korkun癟 bir ahl璽k bozukluu sarm覺, insanlar tabiat yasalar覺na,​ akl覺n gereklerine s覺rt 癟evirmiler;​ k繹t羹ler iyileri tedirgin etmekte, onlar覺 boyunduruk alt覺nda inletmektedir. Ama, yine bizim gibi, k繹t羹lerin mutlu bir hayat s羹rd羹klerine de pek ak覺llar覺 yatm覺yor. 羹nk羹, onlara g繹re, bir anlamda kendi kendilerini yok etme zorunda kalma, olduundan baka g繹r羹nme hi癟 de mutluluk say覺lmaz. Bir癟ok sahte krallar覺n, sahte kahramanlar覺n,​ sahte bilgelerin yapt覺覺 da budur. Bunlar tasarlad覺klar覺 bir kiilii s羹rd羹rmek i癟in durmadan kendi kiiliklerini yok saymak zorundad覺rlar. \\
 +G羹ne lkeliler, b羹t羹n bunlara bak覺p, d羹nyan覺n b羹y羹k bir d羹zensizlik i癟inde bocalad覺覺 sonucunu 癟覺kar覺yorlar. Ama, bunun nereden geldiini de bilmiyorlar. nceleri, Platon'​a uyarak, 繹yle d羹羹nmeye kalkm覺lar:​ G羹ya, eskiden, bat覺 dediimiz noktadan dou denilen noktaya doru seyreden y覺ld覺zlar d羹nyas覺, birden dola覺m覺m deitirmitir. Tanr覺'​n覺n d羹nya ilerini bir ast Tanr覺'​n覺n y繹netimine b覺rakm覺 olabileceini de d羹羹nm羹ler bir ara. Sonra, bunun yanl覺 olduunu anlam覺lar. Z羹hal y覺ld覺z覺n覺n insanlar覺 b羹y羹k bir bilgelikle y繹nettiini,​ M羹teri y覺ld覺z覺n覺n bu y繹netimi deitirdiini,​ 繹b羹r gezegenlerin,​ s覺rayla, k繹t羹 etkilerde bulunduklar覺n覺 ileri s羹rmenin daha da sa癟ma olduunu s繹yl羹yorlar. Onlara g繹re, d羹nyan覺n yaad覺覺 癟alar, gezegenlerin etkisine g繹re birbirini kovalam覺t覺r. Bin ya da bin alt覺 y羹z y覺lda bir, gezegenlerdeki deimeler y羹z羹nden deiiklikler olacakt覺r. a覺m覺z覺n Utarit gezegeninin etkisi alt覺nda olduunu san覺yorlarsa da, bu etki s覺k s覺k kavuumlarla engellenmekte,​ d羹zensizlikler,​ uursuzluklar getirmektedir. B羹y羹k deimeyi Adem babam覺z覺n iledii g羹naha yormakla yetinen H覺ristiyanlar覺 mutlu say覺yor, k覺skan覺yorlar onlar覺. Onlara g繹re, babalardan 癟ocuklara miras olarak g羹nahlar覺 deil, g羹nahlar覺n覺n cezas覺 kal覺yor. Oysa, as覺l 癟ocuklar覺n g羹nah覺n覺n cezas覺n覺, 羹reme kurallar覺na uymayan ve 癟ocuklar覺n覺n eitimine 繹nem vermeyen babalar覺n 癟ekmesi gerekir. Onun i癟in deil mi ki, G羹ne lkesi'​nde,​ 羹remeyle eitime b羹y羹k 繹nem verilmektedir. 羹nk羹, devlet bu iki g繹revi yerine getirmezse, babalar覺n ve 癟ocuklar覺n iledikleri su癟lar覺n cezas覺n覺 kendisi 癟eker. \\
 +Bug羹n devletler 癟eitli bel璽lar i癟indedir. Bununla beraber, ger癟ek mutluluun ne olduunu bilmedikleri ve d羹nyay覺 yaln覺z birtak覺m rastlant覺lar覺n y繹nettiini sand覺klar覺 i癟in, bug羹nk羹 d羹zensizlie ban ve mutluluk ad覺n覺 veriyorlar. Ne var ki, Metafizik癟i gibi, evrenin genel yap覺s覺n覺,​ hayvanlar覺n ve bitkilerin, hatta insan覺n (癟羹nk羹 繹l羹m cezas覺na 癟arpt覺r覺lanlar覺n cesetleri a癟覺mlamada kullan覺lmaktad覺r) anatomisini incelemi olan bir kimse Tanr覺'​n覺n bilgeliini ve esirgeyiciliini y羹ksek sesle herkese s繹ylemek zorundad覺r. Onun i癟in, insan kendini dine adamal覺 ve Yaradan'​覺na tapmal覺d覺r. Bunun da, Tanr覺'​n覺n eserlerini incelemek ve anlamak, buyruklar覺na dorulukla uymak ve u ahl璽k kurallar覺n覺 uygulamakla yapabilir ancak: 竄Sana yap覺lmas覺n覺 istemediin eyi bakas覺na yapma ve sana yapmalar覺n覺 istediin eyi de onlara yap!罈 ocuklar覺m覺z覺n ve benzerlerimizin bize sayg覺 g繹stermelerini istediimize ve yapt覺覺m覺z az bu癟uk iyilie iyilikle kar覺l覺k vermelerini beklediimize g繹re, bizi biz yapan, bizlere b羹t羹n nimetleri veren, bizi yaatan Tanr覺'​ya neler vermemiz gerek, bir d羹羹n羹n. T羹kenmez zaman boyunca hamdolsun Tanr覺'​ya. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​