Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_31 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 31~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Burada Pietro dilediini dorudan doruya yapabilme durumundad覺r ve 繹zg羹rl羹羹n羹 kullanarak tanr覺sal eylemin s覺n覺rs覺z geniliini de deitirmektedir. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Ne g羹zel d羹羹n羹yorlar! Bizim iskolastik bilginlerimiz,​ 繹zellikle Aquino'​lu ermi Tommaso, kar覺t d羹羹nceyi savunan isl璽m filozoflar覺na bu yolda cevap veriyorlar. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹nelilere g繹re, Tanr覺 her olay覺 evrensel ve 繹zel nedenlere balam覺t覺r. Bu 繹zel nedenler olmadan birincilerin etkisi yoktur: rnein, bir bitki g羹ne 覺覺nlar覺yla kaynamad覺k癟a 癟i癟ek a癟abilir mi? Zaman, evrensel nedenlerin, yani g繹ksel nedenlerin etkisi alt覺ndad覺r. Ama 繹zg羹n nedenler, d覺 d羹nyaya etki yapmada zaman覺 kendi hesaplar覺na kullan覺rlar:​ B繹ylece, insan yapma bir 覺s覺yla aa癟lar覺 癟i癟eklendirmekte,​ g羹ne olmad覺覺 zaman evini l璽mbayla ayd覺nlatabilmektedir. te yandan, doal nedenler etkilerini zaman覺n i癟inde yaparlar, 繹yle ki, 癟eitli olaylar, amadan, saati saatine meydana gelir, kimileri g羹nd羹z, kimileri gece, kimileri yaz覺n, kimileri sonbaharda, k覺覺n, ilkbaharda kimileri bu y羹zy覺lda, kimileri gelecek y羹zy覺lda, zg羹r nedeni nas覺l hi癟 bir eyi, gece olunca uyumaya, g羹n aar覺nca kalkmaya zorlam覺yorsa ve bu neden zaman覺n ak覺覺n覺 kendi yarar覺na kullanabiliyorsa;​ Ko癟 ya da Yenge癟 bur癟lar覺 a覺r bas覺nca da hi癟 bir ey pusulay覺, bas覺mc覺l覺k sanat覺n覺 ya da fil璽n k覺tay覺 kefetmeye zorlamaz onu. \\
 +G羹ne Kentliler Papan覺n H覺ristiyanlara astrolojiyi yasak edebileceine de hi癟 inanm覺yorlar. Onlarca, b繹yle bir yasak olsa olsa, 竄c羹zi irade罈 belirtilerini ve tabiat-羹st羹 olaylar覺 kavramak bahanesiyle astrolojiyi k繹t羹ye kullananlara kar覺 olabilir. Astroloji bu gibi eyleri a癟覺klayamaz. 羹nk羹, doa olaylar覺n覺n evrensel nedenleri olan gezegenler, doal nedenlerin belirtilerinden baka bir ey deildirler ve 繹zg羹r etkenler kar覺s覺nda,​ ancak insan覺 癟eken, 癟a覺ran bir f覺rsat, birer g羹癟t羹r bunlar. Ger癟ekte, G羹ne doarken bizi yata覺m覺zdan kalkmaya zorlamaz, yaln覺z kalkmaya 癟a覺r覺r,​ gece karanl覺覺n覺n bizi uykuya 癟a覺r覺覺 gibi. Demek, doa olaylar覺n覺n 繹zg羹rl羹羹m羹z 羹st羹nde ancak anl覺k, dolayl覺 bir etkisi vard覺r: B繹ylece, ruh kendini kimi zaman sevginin, kimi zaman nefretin, kimi zaman 繹fkenin ve 癟eitli tutkular覺n itilerine kapt覺r覺rsa da, insan yine de bu tutkular覺n k繹lesi olmak ya da onlara kafa tutmak yetisinden yoksun deildir. B羹t羹n sapk覺nl覺klar,​ k覺tl覺klar,​ savalar s覺k s覺k insan topluluklar覺n覺 bel璽lara sokuyorsa, bunun nedeni, insanlar覺n cinsel g羹d羹lerini dizginleyecek,​ akl覺n g繹sterdii yoldan gidecek yerde, akla ayk覺r覺 davranmalar覺d覺r. Bununla beraber, unu da kabul etmek gerekir ki, insan覺n kendini hakl覺 bir savaa s羹r羹kleyecek kadar hakl覺 bir 繹fkeye kapt覺rd覺覺 haller de yoktur denemez. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Aquino'​lu ermi Tommaso ile Papa bu noktada baka baka d羹羹n羹yorlar. T覺bb覺n, tarihin ya da denizciliin ilerlemesini destekledii s羹rece astroloji bilgilerine ve deneylerine izin veriyorlar. Ama, insanlar覺n k繹t羹l羹k eilimi, kimi zaman onlar覺 astrolojide tehlikeli a覺r覺l覺klara ve gelecek 羹st羹nde yan覺lt覺c覺 birtak覺m tahminlere g繹t羹rd羹羹 i癟in yasakl覺yorlar onu. Nitekim bu gibi tahminleri a覺r覺ya vard覺ran h羹k羹mdarlar uyruklar覺n覺 birtak覺m d羹羹ncesiz ilere s羹r羹klemilerdir. Arbace, Drusus, Agathokles, Arkhelaius; son zamanlarda da Ticon'​un y覺ld覺zlara bak覺p 繹nceden verdii haberlerle uursuz bir yan覺lg覺ya d羹en Filandiyal覺lar覺n bakan覺 buna a癟覺k birer 繹rnektirler. Birtak覺m kallelerin kand覺rd覺覺 ve astrolojik varsay覺mlara olan k繹r羹 k繹r羹ne g羹venleri, h羹k羹mdarlar覺m覺z覺 papal覺a kar覺 sayg覺s覺zl覺a s羹r羹klemitir. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹ne Kentlilere g繹re, genel olarak, yanl覺 ve tehlikeli olan her ey, puta taparl覺覺 diriltebilecek,​ 繹zg羹rl羹羹 yok edebilecek ya da politik d羹zenin alt覺n覺 羹st羹ne getirecek her ey s覺k覺 s覺k覺ya yasak edilmelidir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​